Sitemap

TIL FAGFOLK

Del med andre Print

Rehabilitering

Langt de fleste kræftpatienter har brug for hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter en kræftsygdom. En stor gruppe patienter har desuden brug for er målrettet tilbud om rehabilitering, der retter sig mod fysiske, psykiske og sociale behov. Hele den enkelte patients livssituation skal vurderes, og der skal gives et relevant og sammenhængende tilbud.

 

I en gennemsnits kommune med 50.000 borgere vil der være ca.2.100, som skal leve med kræft, heraf ca. 800 i den erhvervsaktive alder.

Se hvor mange, der lever med kræft i din kommune, og hvor mange, der har brug for rehabilitering

Den forbedrede kræftbehandling betyder, at flere patienter helbredes eller lever længere. Men mange lever med alvorlige følger efter sygdommen og behandlingen. Det kan dreje sig om smerter, føleforstyrrelser, fatigue (træthed), lymfødem, angst og depression.

De forskellige senfølger har stor betydning for den enkeltes mulighed for at genoptage arbejde og deltage i familielivet. Derfor er rehabilitering og behandling af senfølger vigtig for mange patienter.

15 kommuner fik tilskud til 11 projekter


11 projekter i 15 kommuner har i 2007-09 fået tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at udvikle rehabiliteringsprojekter for kræftpatienter.

Der blev udarbejdet en rapport på baggrund af evalueringerne af de 11 projekter samt et idekatalog, hvorfra man kan hente inspiration til nye rehabiliteringsprojekter.

Se rapport om kommunal kræftrehablitering - erfaringsopsamling fra 11 kommuner

Download Idékatalog om erfaringerne fra de 11 kommunale projekter


Det mener Kræftens Bekæmpelse om rehabilitering

Alt for mange kræftpatienter får ikke den hjælp, de har brug for til at komme videre i livet efter endt behandling. Og det på trods af, at rehabilitering har været et vigtigt indsatsområde i de seneste ti års kræftplaner.

Kræftens Bekæmpelses har derfor opstillet en række krav til en bedre kræftrehabilitering.

Se Kræftens Bekæmpelses strategiske oplæg om kræftrehabilitering


Viden om kræftrehabilitering og senfølger
I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet stiller krav om, at alle kræftpatienter skal have vurderet deres behov for rehabilitering. Patienter med behov skal tilbydes målrettet rehabilitering.

Hent Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft


I 2010 er der udarbejdet en MTV rapport om rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft. En MTV samler og vurderer den viden, der foreligger om en given medicinsk teknologi.

Hent MTV rapport om rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft

Hent resumé af MTV rapport om rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft


Der er udarbejdet en engelsk oversigt om den foreliggende evidens for rehabilitering. Oversigten er udarbejdet af The National Cancer Rehabilitation Advisory Board i 2012.

Engelsk oversigt fra The national Cancer Rehabilitation Advisory Board om evidensen for rehabilitering


Vi har samlet information om kommende og tidligere konferencer og symposier om kræftrehabiltering.

Se oplæg fra konferencer om kræftrehabilitering og senfølger

Rehabilitering - definition

World Health Organization definerer rehabilitering således:

”Rehabilitation of people with disabilities is a process aimed at enabling them to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain independence and self-determination”

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Det overordnede formål for den enkelte borger er at:

  • Bevare og fremme livskvalitet 
  • Genvinde tidligere funktionsniveau eller opnå højest mulig funktionsevne, forebygge tilbagefald, senfølger eller yderligere reducering i funktionsevnen, kunne leve med varige funktionsnedsættelser eller kronisk sygdom og fremme sundhed ved at kunne mestre sin situation 
  • Opnå ligestilling i forhold til øvrige borgere med hensyn til personlig frihed i hverdagslivet og deltagelse i samfundslivet

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Hvidbog om rehabilitering
Marselisborgcentret 2004

Download Hvidbog om rehabilitering

 

Til top
TilbageAnsvarlig: Charlotte Taarnhøj Dahlstrøm

Sidst ændret: 29-01-2013Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Tlf. 35 25 75 00
E-mail: info@cancer.dk
Kontakt

Ring til Kræftlinjen

Professionel og gratis rådgivning
Tlf.: 8030 1030

Hverdage: 9.00-21.00
Lør - søn. 12.00-17.00

Spørg Brevkassen