Sitemap
Del med andre Print

Hjælp fra sundhedsfaglige

Undervejs i et sygdomforløb kan man stå med nogle problemer, som man kan få hjælp til at løse. Det kan f.eks. være praktiske og juridiske spørgsmål, at man har brug for en snak med en psykolog eller at man har problemer med at spise. Her kan du læse om, hvem der kan hjælpe.

 

Din praktiserende læge
Det er en god idé at involvere din praktiserende læge i dit sygdomsforløb. Det kan være et godt supplement til den kontakt, du har med sygehuset. Hos din egen læge kan du og din familie få en samtale om personlige spørgsmål, der relaterer sig til din kræftsygdom.

Når du involverer den praktiserende læge, skal du sikre dig, at sygehuset informerer din egen læge løbende.
 
Måske kan du hente inspiration til at forberede dig på en snak med din læge her:

Spørgsmål til lægen
Idéer til at forberede samtalen med lægen.

 
Patientvejleder
Patientvejlederne på hospitalerne kan guide dig gennem systemet på hospitalet, hvis du har spørgsmål undervejs. Du kan også få oplysninger og vejledning om sundhedsvæsenets ydelser og få svar på spørgsmål om dine rettigheder.

En patientvejleder kan også hjælpe dig, hvis du har brug for information og vejledning om f.eks.:

  • Undersøgelse, behandling og pleje

  • Sygehusets forskellige serviceydelser

  • Kommunikation

  • Ventetid på undersøgelser og behandling

  • Frit sygehusvalg

  • Vejledning om klage- og erstatningsmuligheder

Her kan du finde en patientvejleder på det hospital, du er tilknyttet:

Oversigt over patientvejledere 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

 
Socialrådgiver
På nogle af landets sygehuse har man ansat socialrådgivere, som kan hjælpe dig med at få overblik over relevante sociale instanser. Socialrådgiveren kan rådgive dig i sociale og økonomiske spørgsmål som f.eks.: Patientrettigheder, sygedagpenge, pension, hjemmehjælp, medicintilskud etc.

Du kan henvende dig i din kommune, hvor der er ansat socialrådgivere. Du kan også spørge på den hospitalsafdeling, du er tilknyttet, om der er socialrådgivere på hospitalet, som kan rådgive patienterne. Mange fagforeninger har desuden socialrådgivere tilknyttet.

Økonomisk hjælp
Om muligheder for at få økonomisk hjælp, når man er syg

Indtægt og økonomi
Praktiske råd, hvis du lige har fået kræft


Psykologhjælp

Du har mulighed for at få samtaler med en psykolog med tilskud fra sygesikringen, hvis din praktiserende læge henviser dig til det.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden seks måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp - f.eks. at få diagnosen kræft. Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed.

Henvisningen fra din egen læge betyder, at du får betalt  60% af udgifterne til 12 konsultationer. Du skal selv betale de resterende 40% direkte til psykologen.

Vær også opmærksom på, at du kan få yderligere tilskud, hvis du er medlem af 'Sygeforsikringen danmark'. Du kan også undersøge, om du har en privat forsikring, der kan give tilskud.

Tilskud til psykologsamtaler
Læs mere her på hjemmesiden om muligheden for at få tilskud til psykologhjælp.

Søg psykolog
På hjemmesiden 'Psykologer i Danmark' fra Dansk Psykologforening kan du søge efter en psykolog ud fra forskellige kriterier, eksempelvis lokalområde, speciale og sprog.


Diætist
Diætister hedder som faggruppe "kliniske diætister". Kliniske diætister har en naturvidenskabelig uddannelse i ernæringsbaseret behandling af sygdomme. Uddannelsen er 4-5-årig og godkendt af Sundhedsstyrelsen. Diætister giver vejledning til patienter med sygdomme, hvor kost har en central betydning. Vejledning til kræftpatienter er en del af dette.

Hvis du har kostspørgsmål eller ernæringsmæssige problemer, kan lægen eller sygeplejersken henvise til en diætist. Der er diætister ansat ved de fleste sygehuse i Danmark. Hvis du er indlagt, eller hvis du går til ambulant behandling eller kontrol, vil du eventuelt kunne henvises til diætisten, der er tilknyttet stedet.

Hvis du ikke har kontakt med et sygehus, kan du spørge din læge, om der er mulighed for at blive henvist til en diætist i kommunen, hvilket er muligt enkelte steder i Danmark.

Derudover findes der en række privatpraktiserende diætister, hvor du selv skal betale for konsultationerne. Vær også opmærksom på, at du kan få yderligere tilskud, hvis du er medlem af 'Sygeforsikringen danmark'.

Kost til kræftpatienter
Fakta og inspiration til kosten før, under og efter behandling. 

Fordøjelse og vægtændring
Råd om, hvad du kan gøre ved kvalme og opkastning, diarré og tarmproblemer, forstoppelse, nedsat appetit og vægttab samt vægtstigning.

Foreningen af kliniske diætister
Find en privatpraktiserende diætister på hjemmesiden for Foreningen af kliniske diætister

  
Hjemmeplejen
Har du brug for praktisk hjælp, kan du få tilknyttet en hjemmehjælp til f.eks. indkøb, rengøring, tøjvask osv. For at få bevilget hjemmehjælp skal du kontakte hjemmeplejekontoret i din kommune. I vil få besøg af en fra hjemmeplejen, der vurderer, hvad de kan tilbyde.

Varig hjemmehjælp er gratis, mens du skal betale for midlertidig hjemmehjælp afhængig af husstandens indkomst.

Brug din kommunes hjemmeside

Vær opmærksom på, at muligheden for hjemmehjælp varierer fra kommune til kommune. Kontakt din kommune for at finde ud af, hvilke muligheder der er, hvor du bor.

Hjælp i hjemmet
Læs om mulighederne for at få hjælp hjemme, f.eks. i form af hjemmesygepleje eller hjemmehjælp.


Læs mere:

Sundhedstilbud 
På sundhed.dk kan du finde en oversigt over sundhedstilbud, bl.a. til kræftpatienter, i din kommune eller region.


Til top
TilbageTekst: Ida Nymand Ammundsen
Kilde: Socialrådgiver Halla Brandt Clausen

Sidst ændret: 22-05-2012


 
Lægefaglig redaktør på cancer.dk: Overlæge Jens Oluf Bruun Pedersen

Redaktionen på Hjælp og viden

Linksamling

Webshop: Pjecer for patienter og pårørende


 


Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Tlf. 35 25 75 00
E-mail: info@cancer.dk
Kontakt

Ring til Kræftlinjen

Professionel og gratis rådgivning
Tlf.: 80 30 10 30

Hverdage kl. 9 - 21
Lør. - søn. kl. 12 - 17

Onlinerådgivning
Brevkassen