Sitemap
Del med andre Print

Linksamling

De hjemmesider, der her er links til, står for udbyderens eget ansvar. Henvisninger her på siden betyder ikke, at Kræftens Bekæmpelse har godkendt indholdet, og Kræftens Bekæmpelse kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på siderne.

 
Der findes mange hjemmesider om kræft: Patienters hjemmesider med egne erfaringer, ekspertvurderet information og kommercielle sider med reklamer for mirakelkure. Se derfor på informationen med kritiske øjne. Vær opmærksom på, hvem der står bag informationen og bag de tilbud, du møder.
  
Forslag til links? Skriv til links@cancer.dk Så kan vi vurdere og beskrive linket inden det lægges på.

Alternativ behandling
 
Dansk
 
Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)
Siden er Danmarks officielle portal for alternativ behandling og naturmedicin. Læs bl.a. om godkendte naturlægemidler og stærke vitamin- og mineralpræparater, forskellige alternative behandlingsformer samt forskningsbaseret viden om effekten af alternativ behandling. 

Rådgivningscentret Buen
Buen informerer og rådgiver kræftpatienter, pårørende og offentligheden om alternative behandlingsformer i forbindelse med kræft.
 
Tidslerne
Tidslerne er en landsdækkende forening for kræftpatienter i alternativ behandling. På hjemmesiden kan du blandt andet søge litteratur og læse udvalgte artikler om alternativ behandling. 

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling
Rådet blev nedsat af Sundhedsstyrelsen i 1985 som et kontaktorgan mellem foreninger af alternativ behandlere og sundhedsstyrelsen.

www.medicinkombination.dk
På medicinkombination.dk kan du søge på samtidig brug af medicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler og grapefrugtjuice. Du kan søge på enten navn eller indholdsstof – altså det stof, som virker i medicinen.

www.vitalraadet.dk
Vitalrådet er en privat hjemmeside, der oplyser om vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidlers betydning for danskernes sundhed. Hjemmesiden henvender sig til forbrugere, sundhedspersonale og myndigheder.

Udenlandsk

NCCAM
NCCAM er det største officielle statsligt funderede forsknings- og videnscenter for alternative og komplementære behandlingsformer i verden beliggende i USA. NCCAM blev etableret i 1998 og har til formål at støtte forskning i alternative behandlingsformer, fremme kvaliteten af disse samt kunne informere offentligheden om virkning og sikkerhed af alternative behandlingsformer.

MedlinePlus 
MedlinePlus er USA's nationale medicinske bibliotek med materialer fra USA's sundhedsministerium og andre sundhedsrelaterede organisationer. Linket går direkte til listen over urter og kosttilskud, hvor man kan læse om alt fra aloe vera til yohimbe bark ekstrakt.

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Linket fører til Memorial Sloan-Kettering Cancer Centers hjemmeside om alternativ behandling. Her kan du blandt andet læse om vitaminer, mineraler og urteprodukter. Oplysningerne fås både målrettet patienter og professionelle.

Cam-cancer
Amerikansk hjemmeside i EORTC-regi. Siden indeholder oversigter med kvalitetsvurderede
undersøgelser af komplementær og alternativ behandling i forbindelse med kræft. Målrettet sundhedsprofessionelle.

MD Anderson Cancer Center
Et cancer center lokaliseret i Houston, Texas som arbejder med forskning, forebyggelse, uddannelse og patientstøtte. Læs på deres hjemmeside om alternativ medicin og behandling.

American Cancer Society
Den amerikanske kræftforenings hjemmeside. Linket fører dig direkte til alternativ behandling.

BC Cancer Agency
BC Cancer Agency er en canadisk organisation. På hjemmesiden kan du bl.a. læse en kritisk gennemgang af af alternative stoffer og behandlingsmuligheder. Klik på "unconventional therapies". 

Til top

Sammenslutninger af behandlere

Sammenslutningen af alternative behandlere (SAB)
SAB er en tværfaglig forening af alternative behandlere, der er medlem af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling. Hjemmesiden indeholder bl.a. en liste over alternative behandlere i hele landet med adresse, tlf. mv. 

Psykologer i Danmark
Adresseliste over privatpraktiserende psykologer, prisliste, tilskudsordning, mv.

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose
Her kan du læse mere om, hvad hypnose kan bruges til og finde en liste over behandlere inddelt efter postnummer.

Fysioterapeuter
På hjemmesiden for fysioterapeuternes temablad Krop og Fysik kan man finde en klinikguide med adresser over fysioterapeuter i hele landet. 

Danske Afspændingspædagoger (DAP)
Adresseliste til afspændingspædagoger og information om deres arbejdsområder.

Mensendieck undervisere
Mensendieck er individuel gymnastik, hvor de svage muskler styrkes, ømme og spændte muskler strækkes og afspændes. Adresseliste over undervisere i mensendieck gymnastik. 

Kiropraktorer
På denne hjemmeside kan du læse artikler og brochurer om kiropraktik samt finde ind liste over kiropraktorer i hvert amt.

Ergoterapeuter
På Ergoterapeutforeningens hjemmeside finder du en adresseliste over freelance ergoterapeuter og deres primære arbejdsområder.

Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur 
Selskabet arbejder for dansk og international oplysning og forskning vedrørende akupunktur. Læs bl.a. hvilke hospitaler, der anvender akupunktur i forbindelse med smertelindring. 

Praktiserende akupunktører
Her finder du adresseliste over praktiserende akupunktører i hele landet.

Danske-Akupunktører
Foreningen er oprettet juni 2004. Under punktet "Medlemmer" finder man en liste over akupunktører.

Homøopater
Dansk Selskab for Klassisk Homøopati.

Diætister
På Foreningen for Kliniske Diætisters hjemmeside kan du læse om diætisters arbejdsområder og finde en diætist i nærheden af, hvor du bor.

Forenende danske zoneterapeuter
Foreningen er en sammenslutning af zoneterapeuter, hvor 2.700 zoneterapeuter er organiseret.

Foreningen for Traditionel Kinesisk Zoneterapi
Sammenslutning af zoneterapeuter, der arbejder med den gren af zoneterapien, der kaldes Traditioel Kinesisk Zoneterapi.

Dansk Forening for Klinisk Sexologi
Mange kræftpatienter har problemer med sexlivet. På hjemmesiden findes adressen på sexologer, så man således kan få hjælp til at få gang i sexlivet igen. 

Zoneconnections terapeutforening
Hjemmeside for zoneconnections terapeutforening med generel information om danske zoneterapeuter samt deres uddannelse og hvor man kan finde dem. Derudover indeholder hjemmesiden information om, hvad zoneterapi er.

Til top

Forsøgsbehandling

CancerTrials
Hjemmesiden tilhører det amerikanske cancer institut (NCI) og giver omfattende information om kræft samt klinisk kræftforskning. Desuden præsenteres en række forskningsforsøg, som kræftpatienter har mulighed for at deltage i. 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
EORTC er en fælles europæiske organisation, der forsker i kliniske forsøgsbehandlinger. Listen over forsøgsbehandlinger finder du i menupunktet ”Protocols database” under ”Investigators”.

Til top

Danske patientforeninger og netværk

Bloddonor.dk
Bloddonorerne i Danmark er en interesseorganisation, der har alle landets 237.000 donorer som medlemmer.

Brystkræftgruppen
Brystkræftgruppen består af kvinder, som selv har haft brystkræft. De er med i gruppen, fordi de har erfaring for, at der er megen lindring i at møde andre, som har været i en lignende situation.

Patientforeningen DBO (Dansk Brystkræft Organisation) 
Patientforeningen er en selvstændig forening, som støttes af Kræftens Bekæmpelse.

Brystkræftforeningen
Foreningen er stiftet af kvinder med diagnosen brystkræft og arbejder for, at brystkræftramte kan få bedst mulig behandling, overlevelse og livskvalitet. På hjemmesiden findes bl.a. nyheder og links for brystkræft patienter og pårørende.

DALYFO Dansk Lymfødem Forening
DALYFO varetager lymfødempatienters interesser. Sekundært lymfødem (hævelser i huden pga. væskeansamlinger) kan opstå efter fjernelse af lymfeknuder eller efter strålebehandling mod kræft.

Danske Patienter
Danske Patienter er paraplyorganisation for patientforeningerne i Danmark. Danske Patienter har 14 foreninger - heriblandt Kræftens Bekæmpelse - med tilsammen 800.000 medlemmer.

Dansk Myelomatose Forening
Foreningen hjælper nydiagnosticerede og deres pårørende med viden om myelomatose og mulige behandlinger. Læs også om kommende møder og aktiviteter for patienter og pårørende.

Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL)
Landsforeningen for strubeløse vejleder og rådgiver i forbindelse med operation, revalidering og tvivlsspørgsmål i forhold til offentlige myndigheder.

Danmarks Lungeforening
Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme  Foreningen yder bl.a. legatstøtte til lungesyge og deres familier og økonomisk hjælp til forskning. 

De Aktive
Forening for kræftpatietner i Region Sjælland.

KIU- kvinder med kræft i underlivet
KIU hjælper kvinder med kræft i underlivet, enten ved personlig samtale, træffetid på sygehusene eller på Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger. Foreningen arranger også foredragsaftener og åbent hus arrangementer.

Livmoderhalskræftforum
Netværket er for kvinder med livmoderhalskræft. Før, under og efter behandling. Pårørende, sundhedsprofessionelle og andre er også velkomne på sitet. Patientnetværket er en del af et større pilotprojekt i Danske Regioner.   
      
Kræftens Bekæmpelse i Grønland
Kræftens Bekæmpelse i Grønland har hovedkontor i Nuuk, men der er både lokalforeninger og lokale samtalepersoner. Information på dansk og grønlandsk.

Lungekraeft.dk
Patientforeningen lungekraeft.dk er et netværk af lungekræftpatienter og pårørende, som støtter, vejleder og deler sine erfaringer med dig - i resten af dagens timer arbejder de for bedre vilkår for lungekræftsramte.

LYLE - patientforening for Lymfekræft og Leukæmi
Hvert år får 1600 personer enten lymfekræft eller leukæmi.
Når diagnosen lymfekræft eller leukæmi er stillet, har man brug for at tale med andre, som har været i samme situation, og som har de samme følelser og tanker. LYLE formidler kontakt mellem patienter.

Netpa Danmark
Netpa Danmark er stiftet for patienter med neuroendokrine tumorer (NET). Foreningens formål er at informere om sygdommen og at skabe et netværk for patienterne.

Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft
I netværket for patienter med hals- og mundhulekræft kan du få svar på dine spørgsmål. Du kan tale med ligestillede og udveksle erfaringer.

Nyreforeningen
Nyreforeningen er en patientorganisation ledet og drevet af patienter selv og deres pårørende

Prostakræftforeningen
PROPA er en patientforening dannet af en gruppe mænd, som har fået konstateret kræft i blærehalskirtlen (prostata). På hjemmesiden kan du blive medlem og få oplysninger om møder og aktiviteter rundt om i landet.

Det Danske Råd for Prostatasygdomme
Det Danske Råd for Prostatasygdomme er et udvalg under Dansk Urologisk Selskab. På hjemmesiden finder du bl.a. links til andre hjemmesider om prostata.

Thyreoidea Landsforeningen for stofskiftepatienter
På foreningens hjemmeside kan du læse artikler om sygdomme i skjoldbruskkirtlen og om foreningens møder og aktiviteter. Der er også en god linksoversigt til andre hjemmesider.

Stomiforeningen COPA
Via hjemmesiden kan du få kontakt til lokalforeningerne, der afholder medlemsmøder med foredrag, udflugter m.v. Patientforeningen udgiver et medlemsblad seks gange om året.

Til top

Børn og unge

Rådgivningen Unge og Sorg
Her kan du komme i kontakt med professionelle behandlere eller unge mellem 16 og 28 år, der har personlig erfaring med at have alvorligt syge forældre eller selv har mistet forældre.

Foreningen Cancerramte Børn
Foreningen Cancerramte Børn er en humanitær og upolitisk støtteforening for børn med cancer, deres familier, pårørende og andre interesserede. 

Børnecancerfonden
Børnecancerfonden hjælper børn med kræft ved at støtte forskning  i behandlingsmetoder og forbedre vilkårene for de ramte børn og deres familer. Læs bl.a. om de kræftformer, der pftest rammer børn.

Støttegruppen for retinoblastomfamilier
Hjemmesiden er lavet af en støttegruppe af retinoblastomramte familier. Fortæller om sygdommen, behandling, kontroller etc. og indeholder også kontaktadresser til støttegruppen.

Til top

Udenlandske patientforeninger og netværk

Alcase
Alcase er en amerikansk organisation for lungekræftpatienter. Hjemmesiden indeholder information og gode råd om lungekræft.

American Cancer Society (ACS)
ACS er en amerikansk forening drevet af frivillige. På hjemmesiden finder du nyheder om behandlinger. kontakt til patienter og information om kræft.

BC Cancer Agency
Canadisk hjemmeside. Uddybende information om bl.a. medikamenter, der bliver brugt til kræftbehandling. Desuden information om alternativ behandling.
 
Macmillan Cancer Support
Macmillan Cancer Support er en engelsk non profit organisation og en af de bedste udbydere af information om kræft i England.
 
National Cancer Institute (NCI)
NCI er det amerikanske sundhedsministeriums kræftorganisation. NCI's hjemmeside er både omfattende og overskuelige og indeholder detaljeret og opdateret information om kræftsygdomme, forskning og behandling. 
 
Deutsche Krebshilfe
Den tyske kræftforening.

Cancerfonden
Den svenske kræftforening. Beskriver foreningen og forskningen og giver også råd om hverdagen med kræft.

Den norske kreftforening
En udmærket og informativ hjemmeside.

Cancerföreningen i Finland
Den finske kræftforenings hjemmeside indeholder også information på svensk og engelsk.

Icelandic Cancer Society
Den islandske kræftforenings hjemmesiden er på engelsk.

Kræftens Bekæmpelse i Grønland
Kræftens Bekæmpelse i Grønland har hovedkontor i Nuuk, men der er både lokalforeninger og lokale samtalepersoner. Information på dansk og grønlandsk.

Til top

The Colon Cancer Alliance (CCA)
The Colon Cancer Alliance (CCA) er en amerikansk patientorganisation dannet af patienter og  pårørende. På hjemmesiden kan du læse bl.a. læse om behandlingsmuligheder for tarmkræft, om personlige beretninger eller komme i kontakt med andre via mailinglister og chat.

American Thyroid Foundation
Amerikansk patientforening. På foreningens hjemmeside kan du læse om sygdomme i skjoldbruskkirtlen og melde dig ind i foreningen eller tilmelde dig maillingslister.

The International Myeloma Foundation
Den internationale Myeloma forening er stiftet af en patient. På hjemmesiden finder du de nyeste oplysninger om knoglemarvskræft og behandlingsmuligheder. Du kan også bestille en gratis informationspakke.

Kidney Cancer UK
På patientforeningen Kidney Cancer UK’s hjemmeside finder du bl.a. links, spørgsmål og svar, chat  maillinglister og nyheder om nyrekræft.

Tc-cancer.com
Hjemmesiden vedligeholdes af patienter og pårørende til patienter med testikelkræft. Her finder du mange gode artikler om symptomer og risici, diagnose og behandling. Der er også flere online fora, hvor du kan dele dine erfaringer med andre i samme situation.

Non-Hodgkins lymfom
Hjemmesiden er drevet af frivillige patienter og beskriver behandlingsmuligheder, gode råd til pårørende, information om alternativ behandling, formidling af ny forskning. Desuden er der en email-baseret støttegruppe, hvor patienter kan dele erfaringer med hinanden.

Lung Cancer
Amerikansk organisation for pårørende til og patienter med lungekræft.

Til top

Patienter og pårørendes erfaringer med kræft - private hjemmesider 

Se en under 'Andres erfaringer', hvor du blandt andet kan finde links til private hjemmesider og personlige beretninger:

Til top

Sygehuse

Ventetider på de danske sygehuse
Se ventetider for udvalgte behandlinger og undersøgelser på offentlige sygehuse, hos praktiserende speciallæger samt på visse privathospitaler.

Frit sygehusvalg
Sygehusvalg.dk er etableret af Amtsrådsforeningen med henblik på at informere patienter, det offentlige sygehusvæsen og privatsygehuse og -klinikker om det udvidede frie sygehusvalg, som trådte i kraft den 1. juli 2002.
 
Rapport on brystkræftbehandling (åbner PDF)
Evalueringscenter for sygehuse (ECS) er et uafhængigt center til evaluering af virksomheden ved de danske sygehuse. Her kan du læse rapporten om de kirurgiske afdelingers tilrettelæggelse af indsatsen i forhold til godt 40 faglige standarder for kvaliteten af procedurerne for undersøgelse og behandling af brystkræft.

Til top

Offentlig sundhedsinformation

Sundhed.dk
Det offentlige sundhedsvæsen på internettet. Her kan du logge dig ind med digital signatur og få overblik over dit medicinforbrug og se, hvilke indlæggelser, diagnoser og ambulante behandlinger, du har fået på sygehuset. Du kan også kontakte din egen læge pr. e-mail, forny recepter og bestille tid til konsultation (hvis lægen også har digital signatur). Bag hjemmesiden står bl.a. Amtsrådsforeningen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sundhedskvalitet.dk
Sundhedskvalitet er et redskab, man kan bruge, når man skal vælge eller vil sammenligne sygehuse og klinikker. Sundhedskvalitet viser oplysninger om kvalitet og service på sygehuse og klinikker - både offentlige og private. Bag hjemmesiden står Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Patientinfo - Sundhedsstyrelsen
Informationer til borgere og fagfolk. Man kan se ventetider på behandlinger på landets sygehuse eller læse om sine rettigheder som patient. 
 
Medicinfo.dk
På Lægemiddelstyrelsens side Medicinfo.dk kan man få tips til, hvordan man vurderer sundhedshjemmesiders troværdighed samt om regler for reklame og information om lægemidler. Man kan også se, hvilke lægemidler man må indføre i Danmark, samt hvordan man køber lægemidler på nettet. 

Meldenbivirkning.dk  
Er der bivirkninger ved din medicin - så meld dem på meldenbivirking.dk. I Danmark er det Lægemiddelstyrelsen, som har ansvaret for at registrere de bivirkninger ved medicin, som læger og andre sundhedspersoner, lægemiddelvirksomheder, medicinbrugere og pårørende melder. Lægemiddelstyrelsen bruger informationen som grundlag for at vurdere sikkerheden ved den medicin, som er på markedet.


Til top

Generelt om kræft

NCI's linkliste
National Cancer Institute i USA har en stor samling af links. De er delt op i hjemmesider der indeholder mange forskellige emner om kræft og hjemmesider der handler om en specifik form for kræft.
 
NCI - oversigt over de forskellige kræftsygdomme
Her kan du søge på en specifik form for kræft og finde god og omfattende information

Informed Health Online
Hjemmesiden opdateres af en non-profit australsk organisation. Her finder man bl.a. Cochrane-samarbejdets systematiske, opdaterede oversigter over forskningsundersøgelser af effekten af behandlinger, forebyggelse, pleje mm.

Det nordiske Cochrane-samarbjede
Cochrane Consumer Network nordiske afdeling, Rigshospitalet i København. På hjemmesiden kan man bl.a. læse nyheder fra den nordiske afdeling samt downloade årsrapport og strategirapport. Der er også link til det international Cochrane bibliotek. Cochrane Consumer Network er en international organisation, hvis formål er at hjælpe folk med at træffe beslutninger på et velinformeret grundlag om spørgsmål i relation til sundhed og sygdom.
 
Oncolink
Det amerikanske Pennsylvania Universitets indgang til mange nyttige informationer om kræft.
 
American Cancer Society
Her kan man slå op under de enkelte kræftformer og få mange informationer om den specifikke kræftform. Også nyheder om kræft og informationer om alternativ behandling.
 
Cancernews
En god og opdateret link-liste til nyheder og hjemmesider om de forskellige kræftformer. 
 
WHO''s kræftforskningcenter i Lyon
Oplysninger om forekomsten af de forskellige kræftformer i en lang række lande.
 
Cancerweb - UK
Engelsk hjemmeside med information om kræft, indelt i kategorierne patienter, behandlere og forskere.
 
MedlinePlus
En omfattende gennemgang af kræft generelt og om de specifikke kræftsygdomme og deres behandling. Indeholder også nyheder, forsøgsbehandlinger, en oversigt over alternativ behandling mv. Det er det amerikanske sundhedsministerium, der står bag oversigten.
 
The World Against Cancer
Hjemmesiden indeholder information om kræft og forskellige behandlingsformer. Ligeledes giver siden mulighed for erfaringsudveksling og har links til andre hjemmesider om kræft. 
  
International Union Against Cancer (UICC)
International Union Against Cancer (UICC) er en global cancer organisation med medlemmer, aktiviteter og omfattende information om kræft. 

Til top

Generelt om sundhed
 
Netdoktor.dk
Hjemmesiden er omfattende og beskriver sygdomme, deres symptomer og behandling. På siden er der også mulighed for debat, erfaringsudveksling og for at hente råd og vejledning. 
 
Lægemiddelkataloget
Lægemiddelkataloget er et opslagsværk der indeholder bl.a. lægemiddelkataloget og medicinhåndbogen. Sitet køres af Dansk Lægemiddelinformation A/S og informationerne opdateres og revideres i samarbejde med læger, tandlæger og farmaceuter.

Sundhedsportal
Sundhedsportalen samler relevante danske hjemmesider om sundhed. Det vil sige sundhedsportaler, patientforeninger, apoteker, medicinalvirksomheder, hospitaler osv. 

Sundhedsguiden
Sundhedsfagbogguiden omfatter cirka 35.000 sider fordelt på godt 300 kategorier. Fagbogen er landsdækkende og dækker både den konventionelle og den alternative sundhedssektor. Man kan finde adresser på behandlingssteder mv. via en overskuelig hovedmenu fordelt på 25 grupper.

Boernpaahospital.dk
En hjemmeside med relevant materiale om børn på hospitaler. Boernpaahospital.dk henvender sig til alle, som har kontakt med børn, men også til studerende som ofte har svært ved at finde materiale om netop dette emne, når de søger materiale til opgaver, specialer, etc.

Til top

Nyheder om kræft og sundhed

ACS News Service
Nyheder om kræft fra den amerikanske kræftforening 'American Cancer Society'.
 
NCI Newscenter
NCI's Office of Cancer Communication administrerer dette site, som indeholder nyheder og information om NCI's programmer og ressourcer henvendt til forskellige grupper.
 
Dagens Medicin
Dagens Medicin er en ugentlig avis om sundhedsbranchen i Danmark. Avisen henvender sig først og fremmest til læger og udgives af Børsen Magasiner a/s.
 
Helse - online
Familiens lægemagasin på nettet. Helse skriver om sundhed og sygdom generelt og har ofte artikler om kræft.
 
Sygeplejersken - online
Sygeplejerskernes eget fagblad på nettet.

Til top

Forskning

Den danske forskningsdatabase
Her finder du informationer om danske forskningsaktiviteter og publiceret forskning. 

Pubmed
PubMed er en database med over 14 millioner opslag i biomedicinske artikler. Man kan søge f.eks. på forfatter, emne eller titel og derefter læse resuméer og konklusioner. PubMed er en service fra det amerikanske National Library of Medicine. Der findes også en søgevejledning på hjemmesiden (PubMed Tutorial).

Cochrane biblioteket
Søg i Cochrane bibliotekets enorme database med videnskabelige forskningsartikler om forebyggelse, behandling og andre sundhedsfaglige emner. Også artikler om alternative behandlingsmetoder.

DCTB - Dansk Center for Translationel Brystkræftforskning
DCTB er et forskningsprojekt med brystkræfteksperter fra fem af landets førende videnscentre - Kræftens Bekæmpelse, Rigshospitalet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Syddansk Universitet samt Aarhus Universitet. "Translationel" refererer til den kobling mellem grundforskning og klinisk praksis, der kendetegner DCTBs forskningsprogram.

Den Nordiske Myelom Studie Gruppe (NMSG)
Den Nordiske Myelom Studie Gruppe er et netværk af klinikker og forskere, som arbejder med myelompatienter og myelomforskningsprojekter i de nordiske lande. Via hjemmesiden giver de information til myelompatienter om deres sygdom og om de resultater og tiltag der gøres i NMSG.

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)
DLCG arbejder på at forbedre den danske behandling af lungekræft og har bl.a. oprettet Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er en database, der samler oplysninger om alle danske lungekræft patienter. På siden finder du links sidste nyt om lungekræft.

CancerTrials
Hjemmesiden tilhører det amerikanske cancer institut (NCI) og giver omfattende information om kræft samt klinisk kræftforskning. Desuden præsenteres en række forskningsforsøg, som kræftpatienter har mulighed for at deltage i. 
 
Infotrieve
Her finder du en af verdens største databaser for offentliggjort medicinsk litteratur. 
 
Oxford University
Oxford Universitet opfordrer computerejere verden over til at stille deres computere til rådighed for forskningen. Læs mere på deres hjemmeside her.

The International Agency for Research on Cancer (IARC)
IARC koordinerer og udfører forskning om årsager til kræft. IARC hører under verdens sundhedsorganisationen WHO.

 
Dansk Selskab for Cancerforskning
Dansk Selskab for Cancerforskning ved Jørgen H. Olsen, Kræftens Bekæmpelses afdeling for epidemiologisk kræftforskning. Selskabet har som formål at fremme de teoretiske og kliniske cancerforskning i Danmark. 
 
Dansk selskab for hoved- og halsonkologi
Forening for læger.
 
Finsen laboratoriet
Finsenlaboratoriet er et kræftforskningscenter under Rigshospitalet. Hjemmesiden er skrevet på engelsk.

Strålebiologisk Laboratorium, Rigshospitalet (radiationbiology.dk)
Læs om laboratoriets forskningsområder (primært lungekræft og hjernetumorer), publikationer, samarbejdspartnere og links.

National Center for Biotechnology Information (NCBI)
Hjemmesiden er blandt andet en database med informationer om molekylær biologi. NCBI arbejder for en bedre forståelse af de molekylære processer.
 
European Organization for Research and Treatment of Cancer
Den europæiske organisation for forskning og behandling af kræft (EORTC) arbejder med klinisk forskning. På deres hjemmeside finder du blandt andet en hel del protokoller. 

Psykoonkologisk Forskningsenhed
Psykoonkologisk Forskningsenhed er en forskningsenhed med tilknytning til Onkologisk afdeling, Aarhus Kommunehospital. På deres hjemmeside kan man blandt andet læse om de forskningsprojekter, som forskningsenheden iværksætter omkring psykologiske og sociale aspekter ved kræft. 

Til top

Hospices

Hosiceforum.dk
Hospiceforum er en forening, der blev oprettet i 2001 med det formål at udbrede kendskabet til hospices og at forbedre mulighederne for alvorligt syge og døende samt deres pårørende.
Hjemmesiden har bl.a. links til hospices i Danmark.

Til top

Kost 
 
Foreningen af Kliniske Diætister
En hjemmeside for kliniske diætister, der blandt andet kan rådgive om kostomlægninger i forbindelse med sygdom. Hjemmesiden indeholder en oversigt over, hvor man kan finde den nærmeste diætist. 
 
Kost, kræft og helbred
Hjemmeside for befolkningsundersøgelsen "Kost, kræft og helbred". Henvender sig først og fremmest til de 57.055 mænd og kvinder, der deltager i undersøgelsen med uddybende information om, hvad deltagernes oplysninger kan bruges til, og hvilke resultater, der har været indtil nu.
 
Forskningsinstitut for human ernæring
Hjemmesiden indeholder blandt andet en oversigt over igangværende forskningsprojekter indenfor ernæring. 

Alt om Kost
Fødevaredirektoratets hjemmeside om om sund mad og ernæring.
 
Hjerteforeningen
En hjemmeside med informationer om hjerte- og kredsløbssygdomme samt rådgivning og støtte. Man kan også hente madopskrifter udarbejdet af kendte kokke og ernæringseksperter. 

Til top

Tobak og rygestop

ASH - action on smoking and health
engelsk hjemmeside med information om rygning og råd om rygestop.
 
Liv.dk - Kræftens Bekæmpelses hjemmeside for unge om rygning
Test dig selv, information om rygning, hjælp til rygestop, debatforum, elektroniske postkort, konkurrencer og screensavere. Gratis undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelserne og inspiration til, hvordan man indfører en røgpolitik på sin skole.

Tobakk Dreper
Norsk hjemmeside med fakta om tobak samt med debat, spil og meget mere. Det er det norske Solcial- og Helsedirektorat, der stå bag hjemmesiden.
 
Personligt rygestop-program
Her kan du gå direkte til et personligt og skræddersyet rygestop-program.
 
Tobaccofacts
Det canadiske sundhedsministeriums hjemmeside med tips til unge, forældre og lærere om at undgå rygning.
 
Statens tobakksskaderåd - Norge
Det norske Tobaksskaderåds hjemmeside med fakta om rygning og rygestop. De har også særskilte sider for unge og bl.a. hyppigt stillede spørgsmål - og svar - om rygestop.
 
Tobaksfakta - Sverige
Svensk hjemmeside om tobak og tobakkens betydning for helbredet og økonomien. Desuden tips om hjælp til rygestop.
 
Sundhedsstyrelsens borgerinformation om tobak
Læs bl.a. om rygnings betydning for helbredet og få hjælp til rygestop.

GlaxoSmithKline
Lægemiddelfirmaet GlaxoSmithKlines sider om rygestop.

Til top

TilbageTekst: Mette Tandrup Hansen, webredaktør Hanne Sandvang

Sidst ændret: 09-09-2013


 
Lægefaglig redaktør på cancer.dk: Overlæge Jens Oluf Bruun Pedersen

Redaktionen på Hjælp og viden

Linksamling

Webshop: Pjecer for patienter og pårørende


 


Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Tlf. 35 25 75 00
E-mail: info@cancer.dk
Kontakt

Ring til Kræftlinjen

Professionel og gratis rådgivning
Tlf.: 80 30 10 30

Hverdage kl. 9 - 21
Lør. - søn. kl. 12 - 17

Onlinerådgivning
Brevkassen