Sitemap

FORSKNING

Del med andre Print

Forskningsnyheder 2012

Her har vi samlet nyheder om forskning fra Kræftens Bekæmpelse


Hoved-halskræftpatienter døjer som regel ikke kun med et enkelt symptom/bivirkning af behandlingen, men med så mange, at det går ud over livskvaliteten og dermed gøre det svært eksempelvis at passe sin hverdag. Et forsøg med et nyt computerbaseret elektronisk redskab, som bliver testet på Herlev Hospital, skal gøre det lettere at indkredse patientens bivirkninger/senfølger. Målet er, at læge og patient sætter fokus på netop de bivirkninger, patienten har, når han/hun er til kontrol på hospitalet efter endt behandling.
Læs hele artiklen...
Høje kvinder har større risiko for brystkræft end deres lavere medsøstre. Spørgsmålet er hvorfor. Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning viser, at højde er en risikofaktor på tværs af forskellige typer af brystkræft for kvinder efter overgangsalderen. Samtidig konkluderer forskerne, at det er uden betydning, om de høje kvinder har korte eller lange ben.
Læs hele artiklen...
Det nordiske køkken med rodfrugter og fuldkorn scorer ikke kun Michelin-stjerner til danske elitekokke men beskytter også mod tyktarmskræft. Det viser en ny undersøgelse foretaget af forskere fra Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse afslører, hvordan kræftceller kan overleve de behandlinger, der skulle komme dem til livs. Forklaringen er et særligt effektivt reparationssystem i cellernes indre. Den gode nyhed er, at forskerne har en mulig behandling i kikkerten. Resultaterne er netop offentliggjort i et af verdens mest ansete videnskabelige tidsskrifter.
Læs hele artiklen...
Et forsøg med regional kemoterapi til kvinder med brystkræft virker lovende. Det viser en undersøgelse blandt 16 danske brystkræftpatienter, som har spredning af sygdommen til leveren. Kvinderne har været sygdomsfrie mellem 7,9 og 19,2 måneder. En af dem, der fortsat er sygdomsfri – 24 måneder senere - er den 30-årige Helle-Merete Vissing Andersen, der fik sin sidste regionale kemoterapi i juli 2010 på Herlev Hospital.
Læs hele artiklen...
I denne uge udnævnes overlæge Lars Bo Svendsen til klinisk professor ved Rigshospitalet i et professorat støttet af Kræftens Bekæmpelse. Den nyudnævnte professor er specialist i øvre mave-tarmkræft, og hans mål er at forbedre behandlingen for denne gruppe patienter. Det drejer sig om flere faktorer lige fra tidligere opsporing af sygdommen, til en skræddersyet behandling, som bl.a. kan betyde, at patienterne fremover opereres ved avanceret robot-kirurgi.
Læs hele artiklen...
Forskning fra Kræftens Bekæmpelse bringer os nu et skridt nærmere på at forstå, hvordan brystkræftceller bliver modstandsdygtige mod behandling. Forskerne har fundet et protein, som ved aktivering gør cellerne modstandsdygtige overfor en række af de hyppigste behandlinger mod brystkræft. Den nye viden kan føre til bedre, mere målrettet behandling.
Læs hele artiklen...
Efter et års hårdt redningsarbejde er Kræftens Bekæmpelses store biobank så småt ved at komme på ret køl igen. Biobanken er flyttet til nye og bedre lokaler, og i øjeblikket arbejder forskere og 20 studentermedhjælpere på højtryk for at rense det kæmpestore forskningsmateriale, som blev oversvømmet af kloakvand. Biobanken var som resten af København tæt på at drukne efter det usædvanlige voldsomme skybrud sidste sommer.
Læs hele artiklen...
Kvit smøgerne inden en eventuel operation. Sådan lyder opfordringen i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Patienter, der ryger, har nemlig en markant øget risiko for at udvikle en lang række komplikationer efter operationer.
Læs hele artiklen...
Du er, hvad du spiser! Den påstand får ny næring, når det gælder kræft, kost og aldring. Nyere forskning viser nemlig, at kræft og aldring følges ad, men kun til et vist punkt. Har man overlevet de første kritiske alderdomsår, så falder risikoen for kræft igen. Kostens indhold og ikke mindst overspisning ser ud til at spille en væsentlig rolle for udviklingen af kræft. 
Læs hele artiklen...
I løbet af de næste 20 år vil antallet af kræfttilfælde fordobles på verdensplan. For at kunne imødegå den udfordring, skal opdagelser gjort i laboratoriet både bruges til bedre behandlinger, men også i endnu højere grad end idag bruges til forebyggelse. Det fortalte Dr. Christopher Wild, direktør ved WHO's kræftforskningsinstitut IARC, under sit besøg hos Kræftens Bekæmpelse. Anledningen var åbningen af Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som netop har til formål at fremme tværfaglig kræftforskning.
Læs hele artiklen...
Tre kræftforskere, der hver især tilhører eliten indenfor hver sit felt, besøger i dag, mandag d. 25. juni, Kræftens Bekæmpelse i København. Anledningen er den officielle åbning af Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der kommer til at huse 180 forskere og forskningsmedarbejdere.
Læs hele artiklen...
Man behøver ikke at løbe maraton eller bruge timevis i fitnesscenteret for at mindske risikoen for brystkræft. Både intens og mere moderat træning kan være med til at forebygge brystkræft. Det viser en undersøgelse fra tidsskriftet Cancer, der offentliggøres online i dag. Den viser dog også, at hvis man samtidig tager meget på i vægt, så udlignes effekten.
Læs hele artiklen...
Kræft hos børn giver ofte kun vage symptomer, og måske netop derfor forløber diagnostikken ikke altid optimalt. Hvert fjerde barn med kræft oplever et forløb på mindst tre måneder fra første symptom til behandling, og nogle oplever endog meget lange forløb. Det viser en ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet, som forsvares i dag torsdag den 21. juni
Læs hele artiklen...
Der er længere liv i udsigt til kvinder med fremskreden æggestokkræft. Hidtil har behandlingen af den mest aggressiv form for æggestokkræft været kemoterapi, men for mange kvinder er gevinsten ikke ret stor. Nu viser et stort internationalt forsøg med dansk deltagelse, at man kan fordoble tiden ind til ny sygdomsforværring, hvis kemoterapien gives sammen med lægemidlet Avastin.
Læs hele artiklen...
Tabet af en nærtstående er en af de mest stressende begivenheder, et menneske kan komme ud for. Et nyt ph.d.-projekt slår fast, at mange efterladte til kræftpatienter udvikler symptomer på kompliceret sorg. De har også et stort forbrug af sundhedsydelser så som brug af egen læge, lægevagt, indlæggelser på hospital og stigende medicinforbrug.
Læs hele artiklen...
Udstødning fra dieselbiler har længe været mistænkt for at kunne fremkalde lungekræft. Nu slår WHO fast, at de videnskabelige beviser er tilstrækkelige til at sætte dieselos på listen over helt sikkert kræftfremkaldende stoffer på linje med tobak og asbest. Udstødning fra benzinbiler er fortsat i den lavere risiko-klasse ’muligvis kræftfremkaldende’.
Læs hele artiklen...
Manglende samarbejde i sundhedsvæsenet, utilfredshed med indsatsen i forhold til de pårørende og manglende lindring af symptomer som smerter, appetitløshed, angst og depression. For første gang nogensinde afdækker en ny undersøgelse vigtige temaer for danske kræftpatienter, der er erklæret uhelbredeligt syge og har forventet kort levetid.
Læs hele artiklen...
I et helt nyt behandlingsprincip transporteres en ekstremt kraftig kemoterapi direkte til kræftcellen. Det giver færre bivirkninger og længere liv, viser et forsøg med HER2-positive brystkræftpatienter, som netop er blevet fremlagt på kræftkonferencen ASCO i USA. Det er ikke nyt, at man på den måde forsøger at sende kemoterapien direkte ind kræftcellen, men det er nyt, at det virker.
Læs hele artiklen...
Patienter med lungekræft, som behandles med lægemidlet Afatinib og har den såkaldte EGFR mutation, kan leve næsten dobbelt så længe, uden at sygdommen udvikler sig, sammenlignet med behandling med kemoterapi. Det viser en ny undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort på verdens største cancerkongres, ASCO, som afholdes i USA i øjeblikket. Undersøgelsen er den hidtil største på verdensplan.
Læs hele artiklen...
Nu kortlægger et forskerteam med professor ved Aarhus Sygehus, Søren Laurberg, i spidsen de senfølger, der plager patienter efter behandling for endetarmskræft. Det sker ud fra et håb om, at man med ændrede behandlingsmetoder kan sikre patienterne en bedre livskvalitet. Kræftens Bekæmpelse støtter projektet med tre millioner kr.
Læs hele artiklen...
Systematisk træning i mindfulness meditation kan hjælpe kræftpatienter i kampen mod angst og depression. Det viser en ny analyse af 22 uafhængige undersøgelser af effekten af mindfulness-baseret terapi over for kræftpatienter og kræftoverlevere. Analysen er gennemført af forskere ved Aarhus Universitet, Kræftens Bekæmpelse og Aarhus Universitetshospital.
Læs hele artiklen...
Ny dansk undersøgelse viser, at et til to nattevagter om ugen ikke øger kvinders risiko for at udvikle brystkræft. Der ses heller ingen øget risiko ved under seks års natarbejde, men risikoen for sygdommen vokser ved længere tids natarbejde. Til gengæld viser undersøgelsen, at risikoen er væsentlig større for morgenmennesker, der har langvarigt natarbejde end tilsvarende aftenmennesker.
Læs hele artiklen...
Dagens bedste nyhed til alle kaffedrikkere i Danmark: En god kop mokka eller to skader ikke helbredet og giver heller ikke kræft. Tværtimod kan de daglige kopper kaffe ligefrem være sundt. Det viser en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, som Kræftens Bekæmpelse har været med til at lave.
Læs hele artiklen...
Kræftpatienter får ikke den genoptræning og rehabilitering, som de har brug for efter selve kræftbehandlingen. Det er ikke nok at behandle og helbrede kræft. Hospitalerne og de praktiserende læger skal også have større fokus på at hjælpe kræftpatienterne tilbage til en normal hverdag med bedst mulig livskvalitet. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Syddansk Universitet.
Læs hele artiklen...
Mennesker, der rammes af Parkinsons sygdom får i mindre grad kræft end andre mennesker på samme alder. Bortset lige fra modermærkekræft, hudkræft og brystkræft. Disse sygdomme har Parkinsonpatienter øget risiko for. Det viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
Hvert år får 250 børn og unge i Norden og Baltikum kræft, hvoraf Akut Lymfoblastær Leukæmi er den hyppigste. Trods store fremskridt de senere år, så virker behandlingen kun på otte ud af ti børn, mens kun halvdelen af de voksne kan helbredes i dag. For at forbedre behandlingen har Kræftens Bekæmpelse netop givet 4,5 millioner kr. til et nyt forskningsprojekt i leukæmi. Projektet ledes af en anerkendt forsker i børnekræft, professor og overlæge Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalet.
Læs hele artiklen...
Ny forskning viser, at mange kræftpatienterne og deres pårørende ender med selv at løse en lang række af de problemer, de støder på i deres behandlingsforløb. Simpelthen fordi hverken de selv eller de sundhedsprofessionelle ved, hvem der kan hjælpe. Samtidig viser forskningen, at mange af problemerne opstår på grund af for dårligt samarbejde på tværs af faggrænser.
Læs hele artiklen...
Kræftforskeren Anja Groth har netop modtaget Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris. Det skete på weekendens repræsentantskabsmøde i Kolding. Prisen er på 50.000 kr og Anja Groth får den for sin fremragende forskning indenfor epigenetik.
Læs hele artiklen...
Forskningschef i Kræftens Bekæmpelsen, professor, overlæge dr.med. Jørgen H. Olsen hædres nu med en af de største anerkendelser inden for dansk kræftforskning. Jørgen H. Olsen har bl.a. markeret sig indenfor forskning i børnekræft og undersøgelser af kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljø.
Læs hele artiklen...
Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg har netop uddelt 63 millioner kroner til 39 forskningsprojekter. Blandt topscorerne var forskning i børnekræft og genforskning.
Læs hele artiklen...
Det er alment kendt, at kvinder med brystkræft skal behandles forskelligt, efter hvilken type brystkræft de har. Men nu går et stort britisk studie et skridt videre og opdeler brystkræft i hele ti undergrupper, som alle har forskellige forløb og skal behandles forskelligt. Resultaterne er offentliggjort i det meget ansete tidskrift, Nature.
Læs hele artiklen...
Kræftens Bekæmpelses nye Center for Kræftforskning har gjort afgørende fremskridt i jagten på de mekanismer, som får aggressiv brystkræft til at sprede sig. Hvis man afbryder forbindelsen mellem det vigtige protein ErbB2 og nogle specielle enzymer, som findes omkring kræftsvulsterne, kan man stoppe spredning af kræftcellerne.
Læs hele artiklen...
Selvom det kan være en stor belastning for forældre, hvis deres barn rammes af kræft, så ser det ikke ud til at påvirke forældrenes forhold og sammenhold, hvad angår skilsmisseprocenter. Forældre til kræftramte børn har ikke større risiko for skilsmisse end andre forældre. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
To år med voldsom stigning i antallet af brystkræft blev i 2010 afløst af et kraftigt fald, viser opdateringen af kræftdatabasen NORDCAN. Både stigning og efterfølgende fald var forventet, for det viser, at brystkræftscreening har haft den effekt, at flere tilfælde af brystkræft er fundet tidligere end de ellers ville være blevet opdaget.
Læs hele artiklen...
Leverkræft af typen hepatoblastom opdages typisk hos helt små børn, men sygdommen er sjælden, og årsagerne bag er stort set ukendte. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser nu at børn med sygdommen oftere end andre børn har en række kendetegn herunder for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Til gengæld ser moderens alder og rygning under graviditeten ikke ud til at have betydning for sygdommens opståen.
Læs hele artiklen...
Ultralyd er et af de vigtigste redskaber til at give patienter med kræft i øvre mave-tarm region en skræddersyet behandling. Nu er en af landets førende eksperter i ultralyd overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen blevet ansat som professor ved Syddansk Universitet i et professorat oprettet af Kræftens Bekæmpelse. Den nye professor skal forske i hvordan avanceret billeddiagnostik kan hjælpe patienter, der rammes af de livstruende sygdomme og skal samtidig stå i spidsen for et tværfagligt center, der kombinerer klinisk forskning med grundforskning i bl.a. molekylærbiologi og genetik.
Læs hele artiklen...
Hvilke overvejelser ligger bag, når kvinder siger enten ja eller nej til tilbuddet om at deltage i screening for brystkræft? Det spørgsmål har et netop afsluttet forskningsprojekt forsøgt at finde svar på. Resultaterne viser, at det i langt højere grad er personlige erfaringer og livssyn, der afgør valget end de fakta, der præsenteres i invitationen.
Læs hele artiklen...
5-10 procent af alle kræftpatienter udvikler kræftsår. Det er et overset problem, men nu viser en ph.d.-afhandling, at det på blot fire uger er muligt med moderne, professionel sårbehandling at mindske sårstørrelsen hos seks ud af ti patienter. Døjer man med kræftsår, kunne en mulighed også at være at blive behandlet elektrokemoterapi.
Læs hele artiklen...
Antallet af danskere, der rammes af hudkræft, er steget eksplosivt gennem de seneste årtier. Den altdominerende årsag er for meget UV-stråling fra sol og solarier, men også andre faktorer ser ud til at kunne spille ind. To nye undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse viser, at også HPV-infektion og hormonbehandling i forbindelse med overgangsalderen kan være en medvirkende årsag til almindelig hudkræft.
Læs hele artiklen...
Der er højere risiko for at dø tidligere og for at dø af både kræft og hjertekarsygdomme, hvis man spiser store mængder rødt og forarbejdet kød. Det viser en helt ny amerikansk undersøgelse, der bygger på to store befolkningsundersøgelser med flere end 120.000 deltagende amerikanere. Ifølge undersøgelsen stiger dødeligheden med 13 procent for hver ekstra portion rødt kød, der bliver spist om dagen. Det tilsvarende tal for forarbejdet kød er 20 procent.
Læs hele artiklen...
Forskere fra Kræftens Bekæmpelse har gjort en ny opdagelse, som kan øge vores viden og forståelse for udviklingen af de ondartede hjernesvulster. Opdagelsen betegnes som afgørende viden i kampen for at forbedre behandlingen af den aggressive type hjernesvulst - kendt under navnet Glioblastom. Denne type hjernesvulst er den mest udbredte form for kræft i hjernen hos voksne - og desværre også en af kræftsvulster, som vokser hurtigst og hidtil har været meget svær at behandle.
Læs hele artiklen...
Kræftpatienter kan deltage i videnskabelige forsøg, hvor man eksempelvis afprøver ny medicin. Forsøgsbehandling kan ske både tidligt i et behandlingsforløb eller på et stadie, hvor der ikke er flere behandlingstilbud. På cancerforsoeg.dk kan man få et nemt og hurtigt overblik over foreløbigt 188 lægefaglige forsøgsbehandlinger.
Læs hele artiklen...
Ny undersøgelse viser, at der er sammenhæng mellem natarbejde, ændringer i to døgnrytme-gener og indirekte en øget risiko for brystkræft. Bag undersøgelsen står forskere fra Yale-universitetet og Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
Passiv rygning er kræftfremkaldende selv i små mængder. Den eneste måde at beskytte mod de kræftfremkaldende stoffer i tobaksrøg er 100 procent røgfri miljøer. Det fastslår verdenssundhedsorganisationen WHO, der anbefaler at indføre lovgivning, der sikrer røgfri indendørs arbejdspladser.
Læs hele artiklen...
Næsten en fordobling af overlevelsestiden. Så stor var gevinsten i et forsøg med midlet vemurafenib mod modermærkekræft med spredning. Samtidig viste forsøget, at midlet virkede på en meget stor del af de patienter, der havde en bestemt genændring.
Læs hele artiklen...
Kræftpatienter møder mange behandlere og kommer til mange samtaler i deres sygdomsforløb. Det ser ud til, at den første konsultation spiller en særlig rolle og kan få afgørende indflydelse på, både hvordan patienten opfatter resten af behandlingsforløbet og på forholdet til de øvrige behandlere. Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen med en halv million kroner.
Læs hele artiklen...
12 danske og internationale eksperter med professor Jens Peter Bonde fra Arbejdsmedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital i spidsen har udarbejdet de bedste anbefalinger til, hvordan døgnrytmeforstyrrelser ved nødvendigt natarbejde kan minimeres eller undgås. Bag initiativet står Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
Hvert år støtter Kræftens Bekæmpelse økonomisk en række danske kræftforskere i topklasse. Sidste år blev der uddelt 76 mio. kr. til 67 forskningsprojekter i et benhårdt felt af 223 ansøgninger. En af verdens førende kræftforskere er netop blevet valgt til at stå i spidsen for det videnskabelige udvalg, der sikrer, at pengene gives til de bedste projekter. I alt forsker Kræftens Bekæmpelse for ca. 250 mio. kr hvert år.
Læs hele artiklen...
Et-års overlevelsen efter kræft er samlet set steget med tre procentpoint for patienter, der blev syge i perioden 2007-2009. Det viser en sammenligning af overlevelsestallene, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. Stigningen tyder på, at kræftpakkerne, der blev indført i 2008, har en betydning.
Læs hele artiklen...
Forskere i USA har vist, at det er praktisk muligt at undersøge væv fra kræftpatienter for en lang række mulige genfejl på samme tid. Det kan betyde, at patienterne får den helt rigtige medicin hurtigere, og testen er allerede taget i brug i en række klinikker.
Læs hele artiklen...
Mange danskere bruger solariet til at forberede huden inden solferien, viser en ny rapport. Men det øger blot kræftrisikoen og giver falsk tryghed. Mere end hver fjerde bliver da også forbrændt på solferien, viser rapporten fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne, der har kortlagt danskernes solvaner på solferie.
Læs hele artiklen...
Flere kræftpatienter lever i kortere eller længere tid med uhelbredelig kræft og har i den periode behov for palliativ indsats (lindrende behandling). Er der nogle faktorer, der har betydning for den palliative behandling i eget hjem? Det skal et nyt forskningsprojekt søge at finde svar på.
Læs hele artiklen...
Omkring 30 procent af danskerne har søvnproblemer i større eller mindre grad. For kræftpatienter er tallet endnu større, og den dårlige søvn kan vare ved i årevis efter behandlingen er afsluttet. Dårlig søvn kan både bunde i psykiske og fysiske problemer. Eller slet og ret dårlige vaner. I et nyt forskningsprojekt får kvinder med brystkræft hjælp til deres søvnproblemer via internettet.
Læs hele artiklen...
Kvinder, der er opereret for kræft i underlivet, forbedrer ikke deres overlevelse ved at følge kontrolprogrammet på hospitalet. Et nyt forskningsprojekt vil derfor skabe grunden for et mere individuelt forløb, der er skræddersyet til den enkeltes behov.
Læs hele artiklen...
De gamle grækeres tanker har vist gode resultater i rehabilitering af kræftpatienter, der står overfor at vende tilbage til et hverdagsliv. Teknikken bag er godt 2400 år gammel og har vist gode resultater på tværs af alder og køn. Forskeren bag starter nu et større forskningsprojekt, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
Mænd med brystkræft får ofte antihormonbehandling med tamoxifen for at undgå tilbagefald af sygdommen. Nu viser en amerikansk undersøgelse, at mange mænd får bivirkninger af behandlingen, og at bivirkningerne er anderledes end hos kvinder.
Læs hele artiklen...
Kvinder, med brystkræft, der samtidig får den kolesterol- og blodtrykssænkende medicin simvastatin, har tilsyneladende mindre risiko for at få tilbagefald af brystkræft. Det viser en stor, landsdækkende undersøgelse, der har fulgt næsten 19.000 danske kvinder.
Læs hele artiklen...
Et nyt middel ser ud til at kunne forlænge tiden, før kræften forværres hos kvinder med HER2-positiv brystkræft, der har spredt sig. Midlet er blevet afprøvet i kombination med den allerede kendte behandling.
Læs hele artiklen...
På Rigshospitalet går Gynækologisk Klinik nu helt nye veje for at tage hånd om de godt 300 kvinder, man hvert år opererer for kræft i underlivet. Kontrolforløbet skal tilpasses den enkeltes behov, ligesom kvinderne skal sikres støtte til at tackle psykosociale problemer. - Målet er at sikre patienterne større tryghed og bedre livskvalitet, siger centerdirektør, professor Bent Ottesen.
Læs hele artiklen...
Mindfulness baseret kognitiv behandling handler om at være nærværende og have fuld opmærksomhed på nuet. Tanker og følelser registreres, men uden at man handler på dem. Der er meget der tyder på, at teknikken kan gavne mod angst, stress og depression. Som nogle af de første vil forskere fra Aarhus Universitet undersøge, om teknikken kan hjælpe de mange kvinder, der har kroniske smerter efter brystkræft. Forskningen støttes bl.a. af Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på at kunne hjælpe og støtte socialt udsatte kræftpatienter og kræftramte med etnisk minoritetsbaggrund specielt i forhold til kræftrehabilitering.
Læs hele artiklen...
Endnu en undersøgelse styrker dokumentationen for, at der ikke er sammenhæng mellem brug af mobiltelefoner og kræft i hjernen. Enkelte undersøgelser har tydet på en let øget risiko for hjernekræft, men når man ser på det faktiske antal tilfælde over en 30-årig periode, er der ikke sket en stigning i antallet af kræft af typen gliom, der kan forklares med mobilbrug, viser undersøgelsen.
Læs hele artiklen...
Omkring hver anden af de unge, der har haft hjernekræft i barndomsårene, vælger at bo alene senere hen i livet. Det viser en stor undersøgelse, foretaget blandt knapt 1.900 børnekræftoverlevere. Overlevere efter andre kræftformer end hjernekræft er ifølge læge, phd. Susanne Vinkel Koch langt mere tilbøjelige til at flytte sammen med en partner.
Læs hele artiklen...
Lungekræft er en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark, og hvert år rammes over 4000 danskere af denne livstruende sygdom. En ny lovende markør, proteinet C4.4A, synes at kunne afsløre lungekræft tidligere. Det viser forskning støttet af Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
Lungekræft er en af de hyppigste kræftsygdomme i Danmark, og hvert år rammes over 4000 danskere af denne livstruende sygdom. En ny lovende markør, proteinet C4.4A, synes at kunne afsløre lungekræft tidligere. Det viser forskning støttet af Kræftens Bekæmpelse.
Læs hele artiklen...
Selv om man lever i parforhold, er det ikke ensbetydende med, at man deler sorger og bekymringer med hinanden, når en af parterne får kræft. Få eventuelt en ven eller sundhedsprofessionel til at hjælpe, hvis man har et stort behov for at tale.
Læs hele artiklen...
At man har rundet 70 år behøver ikke længere at være nogen hindring for at få en transplantation med stamceller, hvis man er ramt af kræft i blodet. Ifølge en international undersøgelse overlever lige så mange ældre som de lidt yngre efter en såkaldt minitransplantation. I dag har antallet af minitransplantationer overhalet de traditionelle og mere barske stamcelletransplantationer i Danmark.
Læs hele artiklen...

Forskningsnyheder 2014

Forskningsnyheder 2013Sidst ændret: 01-01-2012Kræftens Bekæmpelse

Center for Kræftforskning
Strandboulevarden 49
2100  København Ø

Tlf: 3525 7500
Fax: 3525 7734

Email: info@cancer.dk

Ring til Kræftlinjen

Professionel og gratis rådgivning
Tlf.: 8030 1030

Hverdage: 9.00-21.00
Lør - søn. 12.00-17.00

Spørg Brevkassen