Sitemap
Del med andre Print

Ressourceforløb

Kræftsygdommen og kræftbehandlingen kan gøre, at du ikke kan arbejde. Hvis du er i den situation, kan du komme i ressourceforløb med henblik på at udvikle arbejdsevnen.

 

Arbejdsevnen kan blive nedsat af kræftsygdommen og kræftbehandlingen. Hvis du har varigt nedsat arbejdsevne, kan du komme i et såkaldt ressourceforløb med behandling, genoptræning og kurser.

Formålet med ressourceforløb er at udvikle arbejdsevnen, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Måske kan du komme tilbage på almindelige vilkår – måske inden for et andet fag – eller du skal have et arbejde på særlige vilkår som for eksempel fleksjob.

Fleksjob


Koordineret forløb med kurser, genoptræning og rådgivning
Sammen med kommunens rehabiliteringsteam, som består af forskellige fagpersoner fra sundheds-, beskæftigelses- og socialområdet planlægger du et forløb for, hvordan du kan udvikle dine muligheder for at arbejde, og hvordan du kan komme i gang med at arbejde.

Forløbet kaldes et ressourceforløb og kan bestå af genoptræning, behandling, uddannelse, praktikforløb, opkvalificering, optræning i nye arbejdsområder eller andet, som kan ende i, at du kan komme tilbage i arbejde eller i fleksjob. Forløbet kan vare op til fem år.


Hvis du har nedsat arbejdsevne, skal du gennemgå mindst ét forløb

  • Hvis du er under 40 år, skal du have et eller flere ressourceforløb, som skal udvikle arbejdsevnen og hjælpe dig videre i arbejdslivet

  • Hvis du er over 40 år, skal du gennemgå ét forløb. Ud fra resultatet vil kommunen vurdere, om du kan hjælpes videre i arbejde, eller om du i stedet skal have tilkendt førtidspension

Nogle får førtidspension uden ressourceforløb
De fleste, som søger førtidspension, bliver i stedet tilbudt et ressourceforløb.

Der er dog tilfælde, hvor det ikke giver mening at gennemgå et ressourceforløb, men hvor man i stedet kan få tilkendt førtidspension – uanset alder. Man skal f.eks. ikke deltage, hvis en svær kræftsygdom eller en funktionsnedsættelse gør, at der ikke er noget formål med at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Førtidspension


Hvis du har fået førtidspension inden 2013
Reglerne om ressourceforløb har ingen betydning, hvis du har fået førtidspension inden 1. januar 2013.


Indtægt under ressourceforløb
Indtægten under et ressourceforløb hedder ressourceforløbsydelse. Den erstatter og er på samme niveau som den overførselsindkomst, du var på. Hvis du f.eks. er på sygedagpenge, får du en ydelse på samme niveau, så længe betingelserne for sygedagpenge er opfyldt.

Når du ikke længere er berettiget til sygedagpenge, overgår du til en minimumsydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne. Ydelsen er ikke afhængig af formue eller ægtefællens indtægt.

Ressourceforløbsydelsen får du så længe, du er i ressourceforløb.


Til top
TilbageTekst: Ida Nymand Ammundsen og socialrådgiver Susanne Brodt
Kilde: Socialrådgiver Susanne Brodt og jurist Lars Kofoed

Sidst ændret: 26-08-2013


 
Lægefaglig redaktør på cancer.dk: Overlæge Jens Oluf Bruun Pedersen

Redaktionen på Hjælp og viden

Linksamling

Webshop: Pjecer for patienter og pårørende


 


Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Tlf. 35 25 75 00
E-mail: info@cancer.dk
Kontakt

Ring til Kræftlinjen

Professionel og gratis rådgivning
Tlf.: 80 30 10 30

Hverdage kl. 9 - 21
Lør. - søn. kl. 12 - 17

Onlinerådgivning
Brevkassen