Sitemap

NYHEDER

Del med andre Print

Håb for behandling mod spredt kræft

Ny forskning giver nu større viden om et protein, der er helt centralt i kræftcellernes spredning. Det er når kræft spreder sig gennem blod- eller lymfebaner, at sygdommen bliver rigtig farlig og svær at behandle. Håbet er at kunne forhindre eller hæmme spredningen. Resultaterne offentliggøres i dag i et af verdens mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter, Nature Communications.

Proteinet bag de bemærkelsesværdige resultater hedder S100A4. Forskning har tidligere vist, at proteinet spiller en vigtig rolle i udviklingen og spredningen af kræft.

Nu har et dansk forskerhold imidlertid vist, at S100A4 har en nøglefunktion i helingen af sår. Nærmere bestemt de sår, der opstår i hjernens nerver efter f.eks. slagtilfælde. Resultatet er ekstra interessant set i lyset af, at kræft har mange ligheder med sår, der ikke vil hele. De nye resultater viser, at det formentlig er en overproduktion af S100A4, som under normale forhold fremmer sårheling, men ved kræft giver kræftcellerne de forhold, der er nødvendige, for at de kan vokse og sprede sig.

– Resultaterne er utrolig spændende. Vi ved nu, at den måde S100A4 fremmer vækst og spredning af kræft, er ved at holde de sår-lignende processer i gang. Vores mål nu er, at bruge et antistof vi har udviklet mod S100A4 som basis for en behandling, som kan blokere, at kræft spreder sig, forklarer seniorforsker Noona Ambartsumian, som sammen med sin kollega Eugene Lukanidin står bag de nye, opsigtsvækkende resultater.

Resultaterne er opnået i et tæt samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, hvor forskergruppen har været tilknyttet i mange år, og forskere fra Københavns Universitet. Arbejdet præsenteres i dag i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

En nøglerolle i sårheling
Forskerne har nået de nye resultater ved at studere skader i hjernen hos både mus og mennesker. Skaderne gør, at nerverne reagerer ved at starte de samme processer, som sker ved sårheling, med det formål at begrænse skaderne. Og det indebærer altså en opregulering af S100A4. At S100A4 spiller en rolle i helingen af denne type skader, er helt ny viden, som altså samtidig er yderst interessant på grund af de mange ligheder mellem kræftknuder og sår, der ikke vil hele.

Forskergruppen har gennem mange år undersøgt, hvilken rolle S100A4 spiller netop i kræft, og de har bl.a. vist, at det er kræftcellerne selv, som stimulerer celler omkring sig til at udskille S100A4. Det sker formentlig på et meget tidligt tidspunkt i sygdommen og resultatet er, at kræftcellerne bliver i stand til at bevæge sig og til at danne dattersvulster andre steder i kroppen. Samtidig stimulerer S100A4 til en øget dannelse af blodkar, som forsyner de voksende kræftceller med ilt og næring.

– Hvor vigtig S100A4 er for kræftens spredning illustreres af tidligere resultater, hvor vi har vist, at gensplejsede mus, der ikke har S100A4, har sværere ved at få kræft. Og kræften spreder sig aldrig hos dem, siger Noona Ambartsumian.

Forskernes mål er nu at udvikle en behandling som blokerer S100A4 og dermed hindrer kræftens spredning.

– En effektiv behandling baseret på antistoffet mod S100A4 vil kunne blokere, at kræft spreder sig. Lykkes det, vil det være en kæmpe landvinding i kampen mod kræft, for netop kræftens spredning er en af hovedårsagerne til at kræft bliver livstruende, siger Noona Ambartsumian.

Til top
Tilbage


Af informationsmedarbejder Mette Vinter Weber

Sidst ændret: 14-11-2012Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Tlf. 3525 7500
Email: info@cancer.dk
Giro: 302 6922
Kontakt

Ring til kræftlinien

Professionel og gratis rådgivning
Tlf.: 8030 1030

Hverdage: 9.00-21.00
Lør - søn. 12.00-17.00

Spørg Brevkassen