Få hjælp og viden

Palliativ behandling

Kræft er en livstruende sygdom. Der bliver fortsat udviklet nye og forbedrede behandlingsformer, som kan helbrede patienter med kræft, men desværre er der stadig mange kræftpatienter, som ikke kan helbredes. Det betyder, at nogle patienter må indstille sig på, at de i løbet af kortere eller længere tid vil dø af deres sygdom.

Kræftens Bekæmpelse vil arbejde for at skabe værdige rammer for de døende patienter på sygehusene, for at patienter i hele landet har en reel mulighed for at vælge hospice og for, at der er kvalificeret støtte til de patienter, der tilbringer den sidste tid i hjemmet.


Temadage i palliativ fysioterapi - efterår 2012

Nyeste viden og erfaringer fra palliativ fysioterapi bliver præsenteret af udenlandske og danske oplægsholdere.

Læs mere og meld dig til her

Konference om palliation afholdt den 21.4.2010

Læs program og oplæg fra konferencen i Herlev

Program

Roar Maagaard: Anbefalinger til praktiserende læger

Gitte Juhl: Anbefalinger til ideel palliationsenhed

Henrik Larsen: Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling

Ib Lindstrøm og Anne Nisssen: Undersøgelser blandt personalegrupper

Anna Thit Johnsen: Utilstrækkelig lindrende behandling

Jacob Kjellberg: Sundhedsøkonomi

Tina Jørgensen: KL's anbefalinger

Program for Det Gode Hospice i Danmark

Programmet udpeger otte fokusområder, der er væsentlige at fokusere på, for at skabe de bedst mulige rammer for patienter, pårørende, frivillige og de ansatte ved hospicer i Danmark.

Læs mere og download rapporten her

Kræftens Bekæmpelse anbefaler

I oversigten herunder finder du hjælp på skrevet til dig, som er kommunalt ansat. Du kan læse om, hvordan kommunen kan styrke tilbuddene i forhold til palliative patienter. Læs/bestil pjecerne - og overvej, om I har lyst til et kursus eller et nærmere samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Ring til sekretariatet i Patientstøtte og Lokal Indsats for yderligere information, 35 25 74 82.

Klik på pjecerne herunder for at downloade dem.

Læs mere om den sidste tid

Palliativt Videncenter

Palliativt Videncenter, PAVI, er et videncenter der har til formål at sikre udvikling, høj faglig kvalitet og spredning af viden om det palliative felt i Danmark.

PAVIs egen hjemmeside

 

Fakta om kræft

Hvordan og hvorfor kræft opstår? Hvor mange har kræft? Hvad gør man for at bekæmpe kræft?

Fakta om kræft


Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling ved de forskellige kræftsygdomme:

Kræftsygdomme


Rettigheder

Økonomisk hjælp og hjælp i hjemmet.

Rettigheder