Få hjælp og viden

Børn, unge og rygning

Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at færre unge begynder at ryge og at flere unge ryger kvitter tobakken. Det gør vi ved hjælp af en lang række metoder lige fra information og viden til politisk lobbyarbejde.

Anbefalinger til politikere

Kræftens Bekæmpelse har udformet 10 anbefalinger, som skal halvere antallet af 13-20-årige rygere frem mod år 2015.

Anbefalinger til politikere om unge og rygning