Sitemap

FORSKNING

Del med andre Print

Mindfulness mod kroniske smerter efter brystkræft

Mindfulness baseret kognitiv behandling handler om at være nærværende og have fuld opmærksomhed på nuet. Tanker og følelser registreres, men uden at man handler på dem. Der er meget der tyder på, at teknikken kan gavne mod angst, stress og depression. Som nogle af de første vil forskere fra Aarhus Universitet undersøge, om teknikken kan hjælpe de mange kvinder, der har kroniske smerter efter brystkræft. Forskningen støttes bl.a. af Kræftens Bekæmpelse.

 

Omkring 42 procent af de kvinder, der har haft brystkræft, har kroniske smerter i årene efter deres sygdom. Smerterne kan f.eks. skyldes kirurgiske indgreb, selve kræften, eller være senfølger af den medicinske behandling. Traditionelt behandles smerter hovedsageligt med smertelindrende medicin, men nu vil et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet i samarbejde med Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital undersøge, om supplerende behandling i form af psykoterapi af typen 'mindfulness baseret kognitiv terapi' (MBCT) kan hjælpe mod smerterne.

– Der er mange faktorer, der spiller ind på hvordan man opfatter smerte, og hvordan ens liv med smerterne er. For eksempel ens sociale liv – har man støtte og forståelse fra venner og familie, og har man et tilfredsstillende socialt liv, hvor man kommer ud og møder andre. Ligeledes spiller ens evne til at håndtere de problemer, smerterne kan give i ens hverdag, f.eks. i form af at klare de praktiske huslige opgaver, en vigtig rolle. Og på samme måde påvirker ens evne til at håndtere stress, hvordan man lever med kroniske smerter, siger psykolog Maja Johannsen. Hun er ansvarlig for det nye forskningsprojekt, der efter planen starter op i løbet af i år og har modtaget 132.500 kr fra Kræftens Bekæmpelse til forberedelsesfasen.

Psykolog Maja Johannsen skal undersøge om mindfulness kan hjælpe mod kroniske smerter efter brystkræft

I undersøgelsen forventes at deltage ca. 160 kvinder, der tidligere har været i behandling for brystkræft på Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Halvdelen vil modtage behandling med MBCT, mens den anden halvdel vil fungere som kontrolgruppe, dvs. at de modtager ingen eller den traditionelle (medicinske) behandling. Kvinderne har alle haft smerter i over 3-6 måneder, og deres opfattelse af smerterne vurderes via særlige spørgeskemaer, før og efter de har deltaget i projektet.

Fokus flyttes væk fra smerterne
Fra tidligere undersøgelser ved forskerne, at MBCT har en gavnlig effekt på angst, depression og stress. Men om det har en effekt på kroniske smerter, bliver gruppen i Aarhus nogle af de første i verden til at undersøge. Projektet varer 8-9 uger, hvor deltagerne mødes en gang om ugen og laver specifikke øvelser under vejledning af uddannede instruktører, suppleret med hjemmeøvelser ca. 40 min. hver dag.

Formålet med øvelserne er at flytte patienternes fokus fra smerterne, og især at ændre den måde de opfatter smerterne på.

– Kernen i terapien er at arbejde med den måde, som kvinderne forholder sig til deres smerter på. Som udgangspunkt er der ofte en tendens til at forholde sig negativt og dømmende – smerterne opfattes typisk som farlige og kan derfor udløse katastrofetanker, angst og stress. Gennem MBCT vil vi forsøge at arbejde med et andet fokus, så patienterne accepterer deres smerter og ser på dem med nysgerrighed og uden et dømmende og negativt blik, forklarer Maja Johannsen.

Teorien er, at dette ændrede syn vil gøre det lettere at leve med smerterne, og gøre det lettere at slippe dem.

– Vi kender sikkert alle oplevelsen af, at hvis man ihærdigt forsøger ikke at tænke på en bestemt ting, er det helt sikkert det eneste, man kan tænke på. Det samme gælder her. Hvis smerterne derimod først er accepteret, og det er 'tilladt' at tænke på dem, bliver de lettere at slippe og mere udholdelige, siger Maja Johannsen.

Håber på god effekt
Forskerne håber, at terapien vil have den samme positive effekt på kroniske smerter, som den tidligere har vist sig at have på angst og depression. Effekten har her vist sig at være 'moderat' på en skala, der går fra 'lille', 'moderat' og 'stor'. Men selv om effekten altså synes veldokumenteret, er mekanismerne bag MBCT endnu relativt uudforskede.

– Formentlig virker teknikken primært ikke direkte fysiologisk på smerterne men mere på håndteringen af dem, altså at man så at sige lærer at leve med dem, siger Maja Johannsen.

Uanset årsagen til dens effekt bliver MBCT mere og mere populær som supplement til den etablerede behandling, og det gør det højaktuelt at skabe ny viden om teknikken.

– MBCT er en af de behandlingsmetoder, der bliver brugt mere og mere, og netop derfor er det vigtigt at skabe viden om, hvilke patienter den kan gavne, og hvordan den bruges bedst muligt, siger Maja Johannsen.

Til top

TilbageAf informationsmedarbejder Mette Vinter Weber

Sidst ændret: 20-01-2012Kræftens Bekæmpelse

Center for Kræftforskning
Strandboulevarden 49
2100  København Ø

Tlf: 3525 7500
Fax: 3525 7734

Email: info@cancer.dk

Ring til Kræftlinjen

Professionel og gratis rådgivning
Tlf.: 8030 1030

Hverdage: 9.00-21.00
Lør - søn. 12.00-17.00

Spørg Brevkassen