Gå til sygdomsliste

Kræft i tal

I ”Kræft i tal” kan du finde nøgletal for kræft og se hvilke kræftsygdomme, der er de hyppigste i Danmark.

Kræft i tal

indeholder også:

  • statistik om kræft og alder og om udviklingen i kræftrisiko over tid
  • statistik for hvor mange der lever med kræft, og hvor mange der overlever sygdommen
  • links til kræftstatistik for Danmark, Norden, Europa og hele verden

Man kan bruge statistik om kræft til at informere om sygdommen, til at følge udviklingen over tid, til at planlægge eller udføre kvalitetskontrol, til forskning og til mange andre formål.

Nøgletal om kræft
Nøgletal er hovedtal for kræftstatistik for Danmark og for de danske regioner. Nøgletallene viser nye kræfttilfælde, kræftdødsfald, hvor mange der lever med en kræftdiagnose, og overlevelsen, dvs. hvor mange der har overlevet kræftsygdommen mindst 1 og 5 år.

De hyppigste kræftformer
Her kan du se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Kræft og alder
Giver et billede af, hvordan risikoen for kræft stiger med alderen.

Udvikling i kræftrisiko over tid
Her kan du læse om den aktuelle udvikling i antallet af nye kræfttilfælde.

Antal der lever med kræft
Her kan du se, hvor mange, der tidligere har fået stillet en kræftdiagnose, og stadig er i live.

Overlevelse efter kræft
Viser hvor mange, der i gennemsnit overlever en kræftsygdom.

Hvis du vil vide mere
Her finder du links til kræftstatistik i Danmark, Norden, Europa og på verdensplan.

Statistikken siger ikke alt om den enkeltes risiko

Mange patienter og pårørende søger efter tal og statistikker om kræft. Specielt efterlyser mange informationer, der kan sige noget om risikoen for at få kræft, og om chancerne for at overleve sygdommen.

Statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper, men den enkeltes risiko for at få kræft eller chance for at overleve kan afvige meget fra gennemsnittet.

Tal med din læge hvis du vil vide mere om risikoen ved din sygdom

Chancerne for helbredelse afhænger både af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt sygdommen er, hvilken behandling man har fået, og af ens almene helbredstilstand.

Størsteparten af kræftstatistikken du kan finde her i ”Kræft i tal”, kommer fra databasen NORDCAN.

NORDCAN er baseret på data fra cancerregistrene og dødsårsagsregistrene i de nordiske lande. Disse data er bearbejdet efter internationale regler, så kræfttallene bedre kan sammenlignes landene imellem. Specielt tælles flere kræfttilfælde af samme type i det samme organ hos en patient kun som et enkelt tilfælde i NORDCAN. NORDCANs tal kan derfor være lidt lavere end de rapporterede tal fra cancerregistrene.

NORDCAN har data om incidens (nye kræfttilfælde), kræftdødelighed, prævalens (antal personer, der lever med en kræftdiagnose) og overlevelse for knap 50 store kræftformer i Danmark, Færøerne, Grønland, Finland, Island, Norge og Sverige. Du kan også finde regionale data for kræftincidens, dødelighed og prævalens for op til seks regioner i hvert land.

NORDCAN giver adgang til kræftstatistik med mulighed for at lave grafer og tabeller, som nemt kan eksporteres. Du kan få vist risikofordelingen på landkort, ligesom det er muligt at fremskrive incidens og dødelighed for de næste 20 år.

Klik her hvis du vil bruge NORDCAN

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Symptomer på kræft

Har du mistanke om, at du har kræft, skal du kontakte til din læge.

Symptomer


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud