Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

54767414MMY1004 AA 1321 AA 1446 Peroral irinotecan - SOL-901 ACERTA 006 Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB ALCL 99 ALDOXORUBICIN - P3 - STS - 0 ALL2008 maintnance therapy ALTA-1L AML LI-1 AML-18 APO010/Screeningsprotokollen Arroven ARTIMiDs MM-015 Ascend 10, CLDK378A2407 AVANOVA 2 AZA-AML-004 AzaCTA B-CAP B-NHL BFM 04 Balise (JTBB) BAY 1436032/18239 Beacon ITCC-032 Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi Behandling af "Lav Anterior Resektions Syndrom" (LARS) - transanal irrigation vs. percutan nerveevaluerings test Behandling af inoperabel kolorektal cancer med elektrokemoterapi givet via et endoskopisk system BERENICE Bevacizumab markør protokol Billedvejledt tumorboost BioHeart I BioHeart II BIOMEDE BioNis Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Blærekræftstudie med fokus på prognostiske faktorer BNP BP28752 BP29435 Combo BRAF 117019 BrAKT1 BRaVE BRECOR fase II BROCADE 3 C16011 C16021 CA209-032 Cairo 4 CARFI CaToROC Cerebellar mutism syndrome CETMET CheckMate 214 CheckMate 331 Checkmate 498, CA 209-498 CheckPAC CHRONOS-4 CINC280A2103 (MET) CIRRO IP13 CLDK378A2103 CLL biobank CREBB Biomarkører CUP-GEFCAPI04 DaBlaCa-12 studie Dacogen DAHANCA 26 DAHANCA 28A Dahanca 32 DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DC Prost DN10016 / APD403 DNA-PK Inhibitor MSC2490484A og strålebehandling DOMUS Double-Biopsy Doxo EARL ECCA Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i adjuverende kemoterapi for tarmkræft EMMY - Exercise in Multiple Myeloma En audit over operationskvaliteten for kolon cancer målt på den tilbageblevne karlængde ENGOT-EN2 Enliven PLX108-10 EORTC 1209/Nintedanib Epirubicin EPSSG RMS 2005 EPSSG RMS 2005 metastatisk EpSSG-NRSTS 2005 Erlotinib-PK EsPhALL Et ikke-blindet, dosiseskalerende fase I forsøg med DNA-PK hæmmeren MSC2490484A hos patienter med fremskredne solide tumorer eller kronisk lymfocytær leukæmi Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase 3-forsøg der sammeligner veliparib i kombination med carboplatin og paclitaxel vs. placebo plus carboplatin og paclitaxel hos forsøgsdeltagere med tidligere ikke-behandlet fremskreden eller metastatisk squ Et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, multicenter, fase II-forsøg til evaluering af Osteodex effekt og tolerabilitet ved metastatisk kastrationsresistent prostatakræft Euro LB 02 EuroNet-PHL-C1 Evaluering af diagnostik af kræft i tyktarmen og vurdering af ny kardannelse i kræftknuden EWOC-1 (Elderly Women Ovarian Cancer) forsøget EWOG-MDS 2006 FANDANGO Fase 0 R-CHOP FHCRC 2206 FOLFIRINOX Folfoxiri-Toco Fotoferese/GVHD FOxTROT Foxy-5, 1.b Genomisk profil, genanalyse GI 1333 HER2 ovarie HH 1401 Hilus HPV-test, cervical cancer og follow-up HR-NBL-1/ESIOP HuMax-AXL-ADC Hy-Qvia-Pass I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter ICC APL STUDY 01 IDHENTIFY/AG-221 Ido IDO malign melanom INHALE INOVATYON Interfant-06 IntReALL SR 2010 Irofulven screening JAVELIN 100 KASTEL Keynote KEYNOTE 054 KEYNOTE 180 KEYNOTE 181 Keynote 189 KEYNOTE 240 KEYNOTE 355 Keynote 427 Keynote-173 KEYNOTE-177/MK-3475 KING Kombinationsprotokollen Laparoskopisk versus hånd-assisteret laparoskopisk nefrektomi som dagkirurgisk indgreb Latitude LiPlaCis LUCAS Protokollen LungeTRIO LUX 2 LYCA Magnolia Maia MMY 3008 MammaDNA Markering af nonpalpable forandringer i brystvæv MDS-EPIGNOM MEDI-4736-MM002 Melanom BMS CA184-178 Mercaptopurin kinetik MF ReTHINK MK-3475-048/KEYNOTE-048 ML DS 2006 MM 1409 MODUL MR-scanning MR-Scanning kontra Mammografi MSD Basket, pembrolizumab til solide tumorer. KEYNOTE 158 Nala Nano Knife NARLAL 2 Negiri NeoAEGIS NeoCol Neptune NeuroOx NMDSG10B NOPHO ALL CNS NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO ALL2008 (børn) NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic 8 NORDIC 9 Nordic ET-Nec NUCOG 1 / VINGEM ONO-4538-24/ CA-209-473 OPAL OPTIC OPTIC 2L OPTIMISM MM-007 PAGIST PEARLS Perfusion skanning af nyretumor PERSIMUNE (biobank) PET-BOOST PET/MR PIPAC PIX306 PREBEN Prima PROCAN Prædiktion lunge DNA PSA-ERECT Qol projekt RAD001, everolimus Radium 223 Range Rover rEECur Regorafenib biomarkør RESPECT Screening og systematisk follow-up af kardiopulmonær komorbiditet hos patienter, som er opereret for coloncancer SEAVATS studiet SEED Selumetinib SEQTOR SIOP 2001 Wilms tumor SIOP-LGG 2004 SIOPEL 4 SIOPEL 6 SIOPEL-5 HCC-1 SOLAR-1 SOPHIA SPCG 15 STEREOCORD STOP-OP Sugetabletprotokol SYNK T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk melanom T-celle terapi i kombination med vemurafenib til patienter med BRAF muteret metastatisk malignt melanom T-celle terapi til patienter med metastatisk ovarie cancer T-cellebaseret immunterapi TARLAL (CIRRO-IP020209) TASCO 1 TEM TestisCAB THORA TocoOvar TREM Two-dose (MK-3475-010-00) Tyggegummi mod mundtørhed efter strålebehandling VEGFmammae Veliparib Veliparib Vemurafenib/ipilimumab immuncellekarakterisering VINSOR Watchful Waiting 2