Gå til sygdomsliste

Find forsøgsbehandling

Se om der findes en forsøgsbehandling, der er relevant for din kræftsygdom.

AA 1321 AA 1446 Peroral irinotecan - SOL-901 ACERTA 006 Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB ALCL 99 ALDOXORUBICIN - P3 - STS - 0 ALL2008 maintnance therapy ALL2008 Peg-Asparaginase Alligator AML LI-1 AML-18 APO010/Screeningsprotokollen Arroven ARTIMiDs MM-015 Astex-SGI-110 AVANOVA 2 Avastin DNA AzaCTA B-NHL BFM 04 Balise (JTBB) Beacon ITCC-032 Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi Behandling af "Lav Anterior Resektions Syndrom" (LARS) - transanal irrigation vs. percutan nerveevaluerings test Behandling af inoperabel kolorektal cancer med elektrokemoterapi givet via et endoskopisk system BERENICE Bevacizumab markør protokol BevIri Billedvejledt tumorboost BioHeart I BioHeart II BIOMEDE Blinatumomab som konsolidering ved højrisiko recidiv af akut lymfatisk leukæmi Blærekræftstudie med fokus på prognostiske faktorer BNP BP28752 BP29435 Combo BRAF 117019 BRaVE BREACH BRECOR fase II BROCADE 3 C16011 C16021 CA209-032 Cairo 4 Calcium elektroporation til behandling af kutane metastaser CARFI CaToROC CD40 (BP29392) Cerebellar mutism syndrome Cetiri CETMET CheckMate 214 CheckMate 331 Checkmate 498 CHRONOS-4 CINC280A2103 (MET) CIRRO IP13 Claim CLDK378A2103 CLL biobank CLL14 CREBB Biomarkører CUP-GEFCAPI04 DaBlaCa-12 studie Dacogen Dahanca 24 DAHANCA 28A DANUBE DBCG / CIRRO RT PBI DBCG HYPO II - SKAGEN Trial 1 DC Prost DN10016 / APD403 DOMUS Double-Biopsy Doxo EARL ECCA Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i adjuverende kemoterapi for tarmkræft EMMY - Exercise in Multiple Myeloma En audit over operationskvaliteten for kolon cancer målt på den tilbageblevne karlængde ENGOT-EN2 Enliven PLX108-10 EORTC 1209/Nintedanib EORTC 18081 (PIA) EPSSG RMS 2005 EPSSG RMS 2005 metastatisk EpSSG-NRSTS 2005 Erlotinib-PK EsPhALL Et fase 3 placebo-kontrolleret studie af carboplatin/paclitaxel med eller uden samtidig og fortsat vedligeholdelsesbehandling med veliparib (PARP-hæmmer) hos forsøgsdeltagere med tidligere ubehandlet stadie III eller IV aggressiv serøs epitel kræft i ægge Et ikke-blindet, dosiseskalerende fase I forsøg med DNA-PK hæmmeren MSC2490484A hos patienter med fremskredne solide tumorer eller kronisk lymfocytær leukæmi Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase 3-forsøg der sammeligner veliparib i kombination med carboplatin og paclitaxel vs. placebo plus carboplatin og paclitaxel hos forsøgsdeltagere med tidligere ikke-behandlet fremskreden eller metastatisk squ Et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret, multicenter, fase II-forsøg til evaluering af Osteodex effekt og tolerabilitet ved metastatisk kastrationsresistent prostatakræft Euro LB 02 EuroNet-PHL-C1 Evaluering af diagnostik af kræft i tyktarmen og vurdering af ny kardannelse i kræftknuden EWOC-1 (Elderly Women Ovarian Cancer) forsøget EWOG-MDS 2006 FAP/BP29842 Fase 0 R-CHOP FHCRC 2206 FHCRC 2448 (GVH) FOLFIRINOX Folfoxiri-Toco Fotoferese/GVHD FOxTROT Galaktose PET/CT og stereotaksi GAPVAC GEN702, HuMax-TF-ADC Genomisk profil, genanalyse GI 1333 HAI HARLEY HER2 BIOPSI HER2 ovarie HH 1401 Hilus Hovon 126/NMSG 21 HPV-test, cervical cancer og follow-up HR-NBL-1/ESIOP Hy-Qvia-Pass I-WALK-CRC: Interval-gangtræning for Colorectal Cancer Patienter ICC APL STUDY 01 IDHENTIFY/AG-221 Ido IDO malign melanom IMmotion INHALE INOVATYON Interfant-06 IntReALL SR 2010 JAK1-2 hæmmerbehandling (INC424) JAVELIN 100 KAB, tro og livskvalitet ved nyrekræft Kamilla KCP-330-002 / OZM-043 KCP-330-005 (SIGN) Keynote KEYNOTE 054 Keynote 061. MK 3475-061 KEYNOTE 180 KEYNOTE 181 Keynote 189 Keynote-173 KING Kombinationsprotokollen Laparoskopisk versus hånd-assisteret laparoskopisk nefrektomi som dagkirurgisk indgreb Latitude LiPlaCis LUCAS Protokollen LUME-Colon 1 LungeTRIO LUX 2 LYCA MA 1408 ComBoPET Magnolia Maia MMY 3008 MammaDNA Markering af nonpalpable forandringer i brystvæv MDS-EPIGNOM Melanom BMS CA184-178 Melflufen Mercaptopurin kinetik MILO MK-3475-048/KEYNOTE-048 ML DS 2006 MM 1409 MODUL Monaleesa Monaleesa 3 MR-scanning MR-Scanning kontra Mammografi MSD Basket, pembrolizumab til solide tumorer. KEYNOTE 158 Nano Knife NARLAL 2 Negiri NeoAEGIS NeoCol NeuroOx NMDSG10B NO-protokol NOPHO ALL CNS NOPHO ALL-2008 (voksne) NOPHO ALL2008 (børn) NOPHO ALL2008 6MP dosisintensivering NOPHO leukæmi biobank NOPHO-DBH AML 2012 Nordic 8 NORDIC 9 Nordic ET-Nec NOTCH NUCOG 1 / VINGEM Onyx-ARROW CFZ014 OPAL OPTIC OPTIMISM MM-007 PAGIST PASS CC-5013-MDS-PASS-010 Perfusion skanning af nyretumor PERSIMUNE (biobank) PET-BOOST PET/MR PeTra Philemon PIPAC PIX306 PLIANT Posiri PREBEN PROCAN PROTECT Prædiktion lunge DNA PSA-ERECT Qol projekt RAD001, everolimus Radicals Radium 223 RAINFALL Range Rover RAPIDO - Rectal cancer And Pre-operative Induction therapy followed by Dedicated Operation rEECur Regorafenib biomarkør RESPECT Screening og systematisk follow-up af kardiopulmonær komorbiditet hos patienter, som er opereret for coloncancer SEAVATS studiet SEED Selumetinib SEQTOR SIOP 2001 Wilms tumor SIOP-LGG 2004 SIOPEL 4 SIOPEL 6 SIOPEL-5 HCC-1 SPCG 15 STEREOCORD STOP-OP Sugetabletprotokol Sutrica T-celle terapi i kombination med peginterferon til patienter med metastatisk melanom T-celle terapi i kombination med vemurafenib til patienter med BRAF muteret metastatisk malignt melanom T-celle terapi til patienter med metastatisk ovarie cancer T-cellebaseret immunterapi TARGIT-E TARLAL (CIRRO-IP020209) TaxOvar TEM TestisCAB THORA Tidlig opdagelse af hjerteskader hos lymfekræftpatienter TocoOvar TREM Two-dose (MK-3475-010-00) Tyggegummi mod mundtørhed efter strålebehandling VEGFmammae VeLi-BRCA Veliparib Vemurafenib/ipilimumab immuncellekarakterisering VINSOR Watchful Waiting 2 XeNa