Hjælp og viden

Aktuelle grupper og tilbud i Hillerød

På kræftrådgivningen i Hillerød har vi en lang række tilbud til patienter, efterladte samt pårørende.

Grupper for kræftpatienter

Når du får kræft, kan en række spørgsmål trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation. Vi har en række forskellige tilbud blandt andet kurser og samtalegrupper.

Mindfulness

Mindfulness er en meditationsform, der kan oversættes til ”bevidst nærvær”. Kurset strækker sig over 8 uger med en ugentlig kursusgang torsdag eftermiddag kl. 15.00-17.30.

Stifinderdage

Det er et terapeutisk tilbud til mennesker, der har fået en kræftdiagnose, hvor vi søger at give den enkelte støtte til at finde ind til gamle (eller nye) ”stier” og ressourcer, når angst og uro dominerer. Stifinderdage strækker sig over 3 dage i tidsrummet kl. 9.30–-15.00.

Gruppe for yngre kræftramte 25-50 år


Gruppen er for dig mellem 25 og 50 år, som har eller har haft kræft. At leve med en kræftdiagnose kan, udover den sorg og evt. tab det medfører, også give anledning til mange eksistentielle tanker.
Gruppen mødes 8 gange på tirsdage kl. 16.30-19.00

Yoga Workshop den 9. januar kl. 10.00-13.00.

Kom og prøv en formiddag med yoga og meditation. Du vil høre lidt om MediYoga, som er en svensk udviklet yogaform, en terapeutisk form af yoga, hvor åndedrættet er den røde tråd. Du vil gennemgå blide yoga-programmer og herlige meditationer.  MediYoga er for alle, øvelserne udføres på gulv eller siddende på en stol. 

Ønsker du mere information eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Hillerød Kræftrådgivning på tlf. 70 20 26 58 eller mail hillerod@cancer.dk.

Grupper for mennesker, der har mistet

Når en af dine nære dør af kræft, kan det vende op og ned på hele din tilværelse. Til at begynde med oplever mange tit, at de får meget opmærksomhed fra omgivelserne, men som tiden går, forsvinder opmærksomheden, selv om behovet stadig er der. Så kan det være en stor hjælp at mødes med andre, der er i samme situation.

Efterladt - hvad nu?

Denne gruppe henvender sig primært til de, der har mistet en ægtefælle. På møderne kan du få viden om hvordan de fleste mennesker oplever sorgen, og hvad de "stiller op" med den.
Gruppen mødes 8 gange tirsdage kl. 16.00–-18.00.

Efterladte med hjemmeboende børn


Gruppen er for dig, som har mistet din partner af kræft og nu skal til at finde ud af at være alene forsørger. Der vil være mellem 4-8 deltagere i gruppen. I gruppen vil du møde andre med samme vilkår.
Gruppen mødes 7 gange onsdage kl. 14.00-16.00.


Ønsker du mere information eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Hillerød Kræftrådgivning på tlf. 70 20 26 58 eller mail hillerod@cancer.dk.


 

Grupper for unge

Når du som ung oplever, at en af dine forældre bliver syg eller måske dør af kræft, kan det være en rigtig god ide at mødes med andre i samme situation.

Ungegruppen 15-25 år

I Ungegruppen får unge mulighed for at udveksle erfaringer om det at opleve en nærtståendes kræftsygdom. Ungegruppen er en åben gruppe, som mødes 1 gang om måneden, som hovedregel d. 3. onsdag i måneden fra kl. 16-18.30.Ungegruppen er åben for alle unge ml. 15-25 år, som har en nærtstående, der er syg af kræft.

Sorggruppe for unge


I Sorggruppen får unge mulighed for at udveksle erfaringer om det at have oplevet en nærtståendes kræftsygdom og at have mistet en nærtstående af kræft. Sorggruppen er en åben gruppe, som mødes 1 gang om måneden, som hovedregel den 1. onsdag i måneden fra kl. 16-18.30. Sorggruppen er åben for alle unge ml. 15-25 år, som har mistet en nærtstående af kræft.


Begge ungegrupper er åbne grupper og kræver ikke tilmelding

.

Ønsker du mere information eller vil du gerne deltage i en gruppe, så kontakt Hillerød Kræftrådgivning på tlf. 70 20 26 58 eller mail hillerod@cancer.dk.

 

Livet med kræft

Om kost, fysisk aktivitet, psykiske reaktioner, familie og arbejde.

Hvis du har kræft


Råd til pårørende

Råd til pårørende

Få hjælp til at tackle livet som pårørende til en kræftpatient.

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter