Gå til sygdomsliste

Aktuelle grupper og tilbud i Hillerød

På kræftrådgivningen i Hillerød har vi en lang række tilbud til patienter, efterladte samt pårørende.

Grupper for kræftpatienter

Når du får kræft, kan en række spørgsmål trænge sig på, og det kan være en stor hjælp at mødes med andre i samme situation. Vi har en række forskellige tilbud blandt andet kurser og samtalegrupper.

Mindfulness

Mindfulness er en meditationsform, der kan oversættes til ”bevidst nærvær”. Kurset strækker sig over 8 uger med en ugentlig kursusgang torsdag eftermiddag kl. 15.00-17.30.
Næste hold starter i september.

Stifinderdage

Det er et terapeutisk tilbud til mennesker, der har fået en kræftdiagnose, hvor vi søger at give den enkelte støtte til at finde ind til gamle (eller nye) ”stier” og ressourcer, når angst og uro dominerer. Stifinderdage strækker sig over 3 dage i tidsrummet kl. 9.30–-15.00. 
Der er kursus i juni, september og december.

"Op at stå" - Mandetræning for mænd

Kom og arbejd med kroppen og del erfaringer med andre mænd.  Hver session starter med et indslag med fysisk træning ledet af to fysioterapeutstuderende. Med udgangspunkt i træningen og dagens udvalgte tema er der efter en pause erfaringsdeling for gruppens deltagere.  Er der blandt deltagerne et ønske om særskilt hjælp til et problem, kan man melde sig til den "varme stol". Erfaringsudvekslingen styres af psykolog Jeppe Nilou.  Gruppen mødes 8 mandage med start medio september og der vil maksimum være 12 deltagere på holdet.

Gruppe for yngre kræftramte

Gruppen er for dig mellem 25 og 50 år, som har eller har haft kræft.
Er du godt igang med eller har du afsluttet et behandlingsforløb, vil du i gruppen få mulighed for at dele erfaringer, tanker, følelser, glæder og bekymringer med andre kræftramte - det, som mange ellers kan føle sig alene med.
Gruppen starter til september og mødes 8 gange.

Pusterummet - træning for kræftpatienter

Kom og arbejd med kroppen for at få en stærkere krop, som giver en nemmere hverdag og bedre livskvalitet.  Vi vil have fokus på hele kroppen og dens muligheder og arbejde den kontrolleret igennem.
Træningen vil bestå af strækøvelser, styrkeøvelser, let konditionstræning og afspænding.  Vi tilpasser øvelserne til dig, så alle kan være med.

Ønsker du mere information eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Hillerød Kræftrådgivning på tlf. 70 20 26 58 eller mail hillerod@cancer.dk.

Familietilbud

Et tilbud til 8 familier, hvor en forælder har eller har haft kræft. Familierne får mulighed for at udveksle erfaringer i forhold til håndtering af sygdommen og får viden om, hvordan de kan styrke kommunikationen i familien.

Familiemøder

Tilbuddet henvender sig til familier med børn op til 18 år, hvor en af forældrene har eller har haft en kræftsygdom. Familierne skal være indstillet på at dele egne erfaringer og tanker med de andre familier.
Der kan deltage op til 8 familier.

Man kan deltage i familiemøderne, mens behandlingen er i gang, eller man kan tilmelde sig efter endt behandling.  Møderne henvender sig både til familier, hvor forælderen er kronisk syg af kræft og til familier, hvor forælderen forventer at blive rask eller er rask efter sygdommen.

Enlige forældre er også velkomne til at deltage. Man er velkommen til at tage en nær pårørende med, dog er det nødvendigt, at denne pårørende kan deltage til samtlige mødegange.

Alle familiemøder afsluttes med fællesspisning, som Kræftens Bekæmpelse står for.

Ønsker du mere information om tilbuddet, så kontakt Hillerød Kræftrådgivning på tlf. 70 20 26 58 eller mail: hillerod@cancer.dk

 

Grupper for mennesker, der har mistet

Når en af dine nære dør af kræft, kan det vende op og ned på hele din tilværelse. Til at begynde med oplever mange tit, at de får meget opmærksomhed fra omgivelserne, men som tiden går, forsvinder opmærksomheden, selv om behovet stadig er der. Så kan det være en stor hjælp at mødes med andre, der er i samme situation.

Efterladt - hvad nu?

Denne gruppe henvender sig primært til de, der har mistet en ægtefælle. På møderne kan du få viden om hvordan de fleste mennesker oplever sorgen, og hvad de "stiller op" med den.
Gruppen mødes 8 gange tirsdage kl. 16.00–-18.00.  Næste gruppe starter til august.

 Efterladte med hjemmeboende børn

Gruppen er for dig, som har mistet din partner af kræft og nu skal til at finde ud af at være alene forsørger. Der vil være mellem 4-8 deltagere i gruppen.
Gruppen oprettes efter behov. 

Ønsker du mere information eller vil du gerne deltage i en gruppe så kontakt Hillerød Kræftrådgivning på tlf. 70 20 26 58 eller mail hillerod@cancer.dk.


 

Grupper for unge

Har du en forælder eller søskende, som er syg af kræft, eller har du mistet, har du mulighed for at møde andre unge, der har oplevet det samme.

Vi tilbyder to grupper for unge i alderen 15-25 år.  Begge grupper mødes en gang om måneden.

Sorggruppe for unge

Hvis du har mistet en forælder eller søskende af kræft, har du muligheden for at møde andre unge, der har oplevet det samme.
I sorggruppen for unge får du mulighed for at udveksle erfaringer med andre i alderen 15-25 år, der også har prøvet at have en nærtstående, som først var syg af kræft og senere døde af sygdommen.
Gruppen mødes som hovedregel den første onsdag i måneden kl. 16.00-18.30.  Gruppen er en åben gruppe, men vi vil gerne have din tilmelding fra gang til gang.


Ungegruppen 

Har du har en forælder eller søskende, som er syg af kræft, og vil du gerne dele dine tanker med andre unge, er ungegruppen en mulighed.
Mange unge, i den situation, oplever bekymringer og usikkerhed og man kan opleve, at man står meget alene, fordi det kan være svært for andre at forstå, hvad man gennemgår, når én tæt på har kræft.
Gruppen mødes som hovedregel den tredje onsdag i måneden kl. 16.00-18.30. Gruppen er en åben gruppe, men vi vil gerne have din tilmelding fra gang til gang.

 Ønsker du mere information så kontakt Kræftrådgivningen på tlf. 70 20 26 58 eller mail: hillerod@cancer.dk.

 
Tegnsprogstolket film om vores rådgivningstilbud

Det kan være svært at få konstateret kræft, og nogle gange kan man få brug for hjælp og støtte. I denne film fortæller vi om Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud. Filmen er henvendt til døve, og er tegnsprogstolket.

Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Råd til pårørende

Råd til pårørende

Få hjælp til at tackle livet som pårørende til en kræftpatient.

Råd til pårørende


Børns behov når far eller mor har kræft

Når mor eller far har kræft, har børn først og fremmest brug for omsorg og kærlighed.

Børn i kræftramte familier


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter