• Livsrum i Aalborg

Ny bog om Livsrum

Bogen handler om den unikke arkitektur i de nye kræftrådgivninger, og om det liv, som udfolder sig. Den er skrevet af journalist Jette Friis O’Broin og fotograf Tina Enghoff. Bogen er på 260 sider trykt i lækker kvalitet, og den kan købes for 200,- kroner.

Gå til webshop

Huset omfavner én

Ny evaluering af kræftrådgivningerne i Projekt Livsrum tegner et billede af stor tilfredshed med både deres arkitek-toniske udformning, indretning og fysiske placering.

Bygningen af de seks nye rådgivnings-centre inddrager den nyeste viden om, hvordan de fysiske rammer påvirker patienters heling og helbred. Her ses en hyggekrog i kræftrådgivningen i Herning.hen til husene.

Læs mere om evalueringen

Flere brugere i nye rådgivninger

Et af målene med at bygge de nye kræftrådgivninger tættere på sygehusene er at nå flere brugere på et tidligere tidspunkt. Og det mål er i høj grad blevet indfriet, fortæller Laila Walther, der er afdelingschef for Patientstøtte og Lokal Indsats i Kræftens Bekæmpelse. 

Læs nyhedsartikel

 


Gå-hjem-møde tirsdag 23. august 16-18

Hvilken betydning har arkitektur for heling og mestring, når mennesker er ramt af alvorlig kræftsygdom? Hvordan bruger patienter og pårørende kræftrådgivningerne, Livsrum?

Dette er blot et udpluk af spørgsmål og problemstillinger som Realdania og Kræftens Bekæmpelse i fællesskab sætter fokus på ved et åbent gå-hjem-møde 23. august 16-18 i Kræftens Bekæmpelses lokaler A+B+C på Strandboulevarden 49, 2100 Østerbro.

På dagen er der oplæg af afdelingschef Laila Walther (Kræftens Bekæmpelse), Kirstine Falk (REPHA), paneldebat med bruger af Livsrum, sygehusrepræsentant, Realdania og Kræftens Bekæmpelse.

Afslutningsvist vil der blive serveret en let anretning.

Meld dig til her inden mandag 22. august kl. 10.00