Gå til sygdomsliste

Statistik om kræft i mavesækken

Her kan du se statistik for, hvor mange der får mavekræft hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for helbredelse afhænger både af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling man har fået og af ens almene helbredstilstand.

Statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper.
Den enkeltes risiko for at få kræft eller mulighed for at overleve en kræftsygdom kan afvige meget fra gennemsnittet.

Færre får mavekræft

Mavekræft ses især hos ældre, og forekomsten er stigende fra 50 til 55-årsalderen.

Sygdommen forekommer dobbelt så ofte hos mænd som hos kvinder.

Antallet af personer, der får stillet diagnosen, har været faldende gennem de seneste 60 år, ligesom der er færre, der dør af sygdommen.

Antal personer med kræft i mavesækken i Danmark

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2008-2012)

366 184

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2012:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

975 594

Overlevelsen ved kræft i mavesækken*

Mænd

Kvinder

Efter 1 år 48 pct. 50 pct.
Efter 5 år 17 pct. 19 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2009-2012. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2008-2012)

262 146

Statistik er gennemsnit og kan ikke sige noget præcist om din situation

Husk at tallene er gennemsnitstal baseret på store patientgrupper. Der er ikke er taget højde for, hvor udbredt sygdommen var, da den blev konstateret (stadie) eller andre forhold, der har betydning for sygdommens forløb og mulighederne for overlevelse.

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom.

Mere statistisk om kræft i mavesækken

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med nøgletal og grafer

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Statens Serum Institut
  • Det danske Dødsårsagsregister i Statens Serum Institut
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

NORDCAN – database med kræfttal

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Statens serum Institut data fra det foregående år. Et par måneder senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se hvilke kræftsygdomme, der er de hyppigste i Danmark.

Kræft i tal

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen 'Mave- og spiserørskræft' på Cancerforum.


Livet med kræft

Om kost, fysisk aktivitet, psykiske reaktioner, familie og arbejde.

Hvis du har kræft


Råd til pårørende

Råd til pårørende

Få hjælp til at tackle livet som pårørende til en kræftpatient.

Råd til pårørende