Få hjælp og viden

Statistik om kræft i mavesækken

Her kan du se statistik for, hvor mange der får mavekræft hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Chancerne for helbredelse afhænger både af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt sygdommen er, hvilken behandling, man har fået og af ens almene helbredstilstand.

Statistik siger ikke alt om den enkeltes risiko.

Statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og er et vigtigt værktøj til sundhedsplanlægning og valg af behandling.

Men den enkeltes risiko for at få kræft eller chance for overleve en kræftsygdom kan afvige meget fra gennemsnittet.

Danske nøgletal om kræft i mavesækken

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år (2008-2012) 366 184
Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2012. (Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som er på så lang afstand af deres sygdom, at de må betragtes som raske). 975 594
Dødsfald pr. år (2008-2012) 262 146
Risiko for at udvikle sygdommen? - årlig ændring de sidste 10 år -1,4 pct. -2,2 pct.
Risiko for at dø af sygdommen? - årlig ændring de sidste 10 år -0 pct. -1,8 pct.

Hvor mange overlever sygdommen?

Relativ overlevelse for patienter diagnosticeret 2009-2011:

Mænd

Kvinder

1 år 48 pct. 48 pct.
5 år 16 pct. 16 pct.

Den ’relative overlevelse’ er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. et eller tre år efter diagnosen. Tallet tager højde for, at man kan dø af andet end den pågældende kræftsygdom, f.eks. hjertetilfælde eller trafikuheld. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

Bemærk, at tallene er gennemsnitstal baseret på store patientgrupper. Der er ikke er taget højde for, hvor udbredt sygdommen var, da den blev konstateret (stadie) eller andre forhold, der har betydning for sygdommens forløb og chancerne for overlevelse.

Antallet af tilfælde af mavekræft

Statistik om kræft i mavesækken

Antallet af nye tilfælde pr. år har været konstant faldende de seneste 60 år. Tallene dækker over, at forekomsten af kræft i mavesækken tæt på spiserøret (såkaldt overgangscancer) er stigende, mens kræft længere nede i mavesækken er stærkt faldende.

Statistik om kræft i mavesækken

Kræft i mavesækken er dobbelt så hyppig hos mænd som hos kvinder. Sygdommen sjældent hos yngre under 45 år. Hyppigheden stiger med alderen.

Antallet af dødsfald ved mavekræft

Statistik om kræft i mavesækken

Dødeligheden ved mavekræft har været konstant faldende de seneste 60 år. Tallene er pr. 100.000 indbyggere.

Statistik om kræft i mavesækken

Dødeligheden ved mavekræft stiger med alderen.

Print pdf-fil med grafer og nøgletal
Pdf-filen opdateres løbende med tal fra databasen NORDCAN.

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Statens Serum Institut
  • Det danske Dødsårsagsregister i Statens Serum Institut
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database, der indeholder data om nye kræfttilfælde fra de nordiske cancerregistre samt data om kræftdødsfald fra de nationale dødsårsagsregistre.

Data i NORDCAN findes fra registrenes start til de nyeste publicerede tal.

Man kan i NORDCAN finde mindre afvigelser fra de nationale publicerede data, da diagnoser i NORDCAN er konverteret til en international klassifikation (ICD-10), så man bedre kan sammenligne tallene mellem de nordiske lande.

Nye tal offentliggøres hvert år

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsstyrelsens data fra det foregående år. Et par måneder senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Aldersstandardiserede tal

Tallene i Figur 1 er aldersstandardiseret med World Standard Population (W). Det betyder, at tallene er korrigeret for forskelle mellem aldersfordelingen i Danmark og i verden.

Standardisering er nødvendig, for at man kan sammenligne data mellem forskellige lande, idet aldersfordelingen i de enkelte befolkninger ikke er ens, og fordi risikoen for de fleste kræftformer stiger kraftigt med højere alder. Standardisering er også nødvendig for at kunne sammenligne data fra samme land over en årrække, fordi aldersfordelingen ændrer sig, og når man ønsker at sammenligne forekomsten mellem mænd og kvinder.

Læs mere om kræft i tal

Kræft i Danmark - en opslagsbog
Bogen henvender sig til læger, sygeplejersker, journalister og studerende, der ønsker kort og præcis information om kræft i Danmark.

NORDCAN - database med kræfttal
NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Livet med kræft

Om kost, fysisk aktivitet, psykiske reaktioner, familie og arbejde.

Hvis du har kræft


Råd til pårørende

Råd til pårørende

Få hjælp til at tackle livet som pårørende til en kræftpatient.

Råd til pårørende