MIT-UV

MIT-UV projektet er afsluttet. Resultater fra projektet af-rapporteres fortsat løbende i videnskabelige artikler. En ph.d. afhandling der opsummerer hovedresultaterne udgives i marts 2016.