Gå til sygdomsliste

Behandling af prostatakræft

Det er ikke al prostatakræft, det er nødvendigt at behandle. Prostatakræft er hyppig hos ældre mænd, og sygdommen vil ofte udvikle sig langsomt. Hos mellem 30-50 pct. af de mænd, der får konstateret prostatakræft, er sygdommen ikke livstruende.

Hvis man i en høj alder får konstateret en relativ godartet prostatakræft, er det almindeligt ikke at blive behandlet. Dette skyldes, at både helbredende og lindrende behandling har bivirkninger, som kan give flere problemer end sygdommen i sig selv.

I stedet bliver man tilbudt regelmæssige kontrolundersøgelser. Hvis sygdommen udvikler sig, får man tilbud om behandling.

Mange mænd med kræft i prostata får aldrig symptomer på sygdommen.

Mange forskellige behandlinger for prostatakræft

Behandling af prostatakræft består som regel af operation, strålebehandling og medicinsk behandling. Ofte styres behandlingen både af urinvejskirurger (urologer) og medicinske kræftlæger (onkologer), der står for strålebehandling og kemoterapi.

Valg af behandling afhænger af hvor aggressiv kræften er

Ved valg af behandling er det afgørende, om kræften er begrænset til prostata eller har spredt sig. Hvis kræften ikke har spredt sig uden for prostata, er det for nogle muligt at få tilbudt helbredende behandling.

Valget af behandling besluttes af læger og patienten i fællesskab. Som patient skal man bl.a. tage stilling til, hvilke bivirkninger man er villig til at acceptere.

Ved valg af behandling indgår en række faktorer:

  • Er der symptomer? Hvilke?
  • Ens alder og almene helbredstilstand
  • Sygdomsstadiet
  • Hvor aggressiv ser kræftknuden ud under mikroskop (Gleason-score)?
  • PSA-niveau i blodet (Prostata Specifikt Antigen)
  • Hvad man kan opnå ved en given behandling?
  • Hvilke bivirkninger er man villig til at acceptere?

Behandling for kræft i prostata kan inddeles i tre hovedgrupper

Herunder kan du læse om de mange forskellige typer behandling af prostatakræft.

Behandlingen afhænger af, om man tilhører hovedgruppe A, B eller C.

Kræften er begrænset til prostata, og helbredende behandling er mulig (hovedgruppe A)

Man kan blive tilbudt helbredende behandling, hvis man er under 70-75 år, og kræften ikke har spredt sig uden for prostata, og man i øvrigt ikke har andre sygdomme, der øger risikoen for komplikationer. Helbredende (kurativ) behandling består af operation eller strålebehandling.

Erfaringsmæssigt vil mindre aggressiv lavrisiko prostatakræft ofte aldrig true helbredet. Derfor kan lægen i forbindelse med diagnosen vælge at se sygdommen an gennem måneder eller år (aktiv overvågning), inden man tager endelig stilling til en eventuel aktiv behandling.

Behandling hvis kræften er begrænset til prostata, og helbredende behandling er mulig

Kræften er begrænset til prostata, men man får ikke helbredende behandling (hovedgruppe B)

Er man over 75 år, bliver man typisk ikke tilbudt helbredende behandling. Det samme gælder, hvis man har andre sygdomme, der øger risikoen for komplikationer. Mulighederne for behandling er anti-hormonbehandling og kirurgisk eller medicinsk kastration. Nogle fravælger selv at få behandlingen, fordi de synes, bivirkningerne til behandlingen giver større problemer end sygdommen i sig selv.

Behandling hvis kræften er begrænset til prostata, men man ikke får helbredende behandling

Kræften har spredt sig uden for prostata (hovedgruppe C)

Prostatakræft kan sprede sig uden for prostata til de nærmeste lymfeknuder eller til andre organer, især knoglerne. Mulighederne for behandling er da antihormonbehandling, kirurgisk eller medicinsk kastration, lindrende strålebehandling, smertestillende medicin, kemoterapi og binyrebarkhormon.

Behandling af kræft der har spredt sig uden for prostata

Retningslinjer for valg af undersøgelse og behandling ved mistanke om kræft i prostata:

*) Overvej fordele og ulemper ved undersøgelse og behandling

De fleste mænd med prostatakræft dør ikke af sygdommen, og samtlige behandlinger for prostatakræft medfører risiko for betydelige bivirkninger.

Derfor er det langt fra nødvendigt, at alle -– specielt ældre mænd -– får taget vævsprøver blot pga. et let forhøjet PSA-tal.

Man bør således altid opveje ulemperne med den mulige gevinst ved udredning og behandling.

Træning har positiv effekt på kræftpatienter i behandling
Både kræftsygdommen og dens behandling kan medføre træthed, fysisk svækkelse og depressive symptomer, og bivirkninger fra behandlingen kan også nedsætte livskvaliteten.

En stor analyse har vist, at motion i form af cykling, svømning, styrketræning, konditionstræning, yoga og pilates giver en klar forbedring af kræftpatienters livskvalitet i forhold til helbredet.

Ud over mindre træthed oplevede patienterne også øget tilfredshed i forhold til arbejde, fritid og socialt samvær. Nogle havde også færre bekymringer og mindre søvnforstyrrelser.

Læs mere om, hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Læs mere

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb
Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling.

Bivirkninger og senfølger
Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød.

Kost til kræftpatienter
Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud.

Seksualitet og behandling af prostatakræft
Læs mere om, hvordan prostatakræftbehandling kan påvirke seksualiteten.

Læs alt om prostatakræft:
Prostatakræft - forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbudRåd til pårørende

Hvis du kender en med kræft

Få hjælp til at tackle livet som pårørende til en kræftpatient.

Råd til pårørende


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Prostatakræft" på Cancerforum.