Screening for livmoderhalskræft

Siden 1960erne har vi i Danmark undersøgt kvinder for forstadier til livmoderhalskræft. Formålet er at finde og behandle forstadier til livmoderhalskræft, så sygdommen ikke får lov til at udvikle sig.

Hvad er screening?
Ordet screening er engelsk og betyder at sigte eller sortere. Når man screener for sygdomme, undersøger man befolkningen - eller grupper af befolkningen - for tegn på en bestemt sygdom eller forstadier til sygdom.

Screening for livmoderhalskræft i Danmark

I dag får kun halvt så mange kvinder livmoderhalskræft, som før screeningsprogrammerne begyndte. Også antallet af kvinder, der dør af sygdommen, er halveret i løbet af de seneste 50 år.

Alle danske kvinder mellem 23 og 64 år bliver regelmæssigt tilbudt at få taget en celleprøve fra livmoderhalsen. Kvinder i alderen 23-49 år bliver inviteret hvert tredje år, og kvinder i alderen 50-64 bliver inviteret hvert femte år.

Undersøgelsen foregår hos den praktiserende læge, der foretager en gynækologisk undersøgelse og samtidig tager en celleprøve fra livmoderhalsen. Celleprøven bliver sendt til et sygehus, hvor den bliver undersøgt for celleforandringer i mikroskop.

Celleforandringer kan være forstadier til livmoderhalskræft, men forstadier er ikke kræft.

Hver fjerde kvinde bliver ikke undersøgt
Ca. hver fjerde kvinde benytter sig af forskellige grunde ikke af tilbuddet om at blive undersøgt for celleforandringer. Hvert år viser den beslutning sig at være fatal for nogle kvinder. Undersøgelser viser, at to tredjedele af dem, der får livmoderhalskræft, ikke er blevet screenet regelmæssigt.

Ny undersøgelse forklarer hvorfor nogle kvinder udebliver

En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der er flere årsager til ikke at blive screenet for livmoderhalskræft. Det er blandt andet på grund af manglende tid i en travl hverdag, ubehag ved tanken om den gynækologiske undersøgelse og opfattalesen af, at screening ikke er relevant for dem. Læs konklusionerne for undersøgelsen her:

Barrierer for screening for livmoderhalskræft

Et brev kan have stor betydning for dit liv. Filmen varer 2:20 min.