30 pct.-løsningen

Betænk velgørenhed – og giv dine arvinger mere.

Du har mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte en eller flere velgørende foreninger. 30 pct.-løsningen er en særlig løsning, hvor en eller flere velgørende foreninger arver 30 pct. af din formue på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som modtager 70 pct. af formuen uden at skulle betale afgift. Løsningen er en fordel for dig, som efterlader dig arvinger, der ud over boafgift skal betale tillægsboafgift på 25 pct. Det kan f.eks. være niecer, nevøer eller en god ven.

Et eksempel:

Søren og Anne er gift, men efterlader sig ikke nogen børn. De ønsker, at arven på 1.000.000 kr. efter dem skal gå til Sørens nevø, Oliver. I den forbindelse overvejer de 30 pct.-løsningen med Kræftens Bekæmpelse som velgørende forening.

(Tallene nedenfor er baseret på 2020-tal.)

Uden 30 pct.-løsning

  • Oliver får 671.464 kr. i arv.
  • Samlet boafgift til staten er 328.536 kr.

Med 30 pct.-løsning

  • Oliver får 700.000 kr. i arv uden at betale afgift.
  • Samlet boafgift til staten er 219.786 kr., som Kræftens Bekæmpelse betaler
  • Kræftens Bekæmpelse får 80.214 kr. i arv.

Få gode råd om arv og testamente

Bestil eller download vores gratis arveguide og få gode råd til, hvordan du opretter testamente og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også læse om arveloven og se eksempler på, hvordan arven fordeles med og uden testamente.

En guide du kan bruge uanset om du ønsker at betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente.