Hvad er 30 pct.-løsningen?

Betænk velgørenhed - og giv dine arvinger mere

Få mulighed for at sikre dine arvinger lidt mere i arv, samtidig med at du betænker velgørenhed.
30 pct.-løsningen er en særlig løsning, hvor en eller flere velgørende foreninger arver 30 pct. af din formue på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som modtager 70 pct. af formuen uden at skulle betale afgift.

Løsningen er en fordel for dig, som efterlader dig arvinger, der ud over boafgift skal betale tillægsboafgift på 25 pct. Det kan f.eks. være niecer, nevøer eller en god ven.

Et eksempel på 30 pct.-løsningen

Søren og Anne er gift, men efterlader sig ikke nogen børn. De ønsker, at arven på 1.000.000 kr. efter dem skal gå til Sørens nevø, Oliver. I den forbindelse overvejer de 30 pct.-løsningen med Kræftens Bekæmpelse som velgørende forening.

(Beregningerne er baseret på 2023-tal efter fradrag af bundfradrag på 321.700 kr.)

Uden 30 pct.-løsning

  • Oliver får 673.691 kr. i arv.
  • Samlet boafgift til staten er 326.309 kr.

Med 30 pct.-løsning

  • Oliver får 700.000 kr. i arv uden at betale afgift.
  • Samlet boafgift til staten er 217.559 kr., som Kræftens Bekæmpelse betaler
  • Kræftens Bekæmpelse får 82.441 kr. i arv.

Få gode råd om arv og testamente

Med arveguiden bliver du klogere på, hvordan du opretter testamente og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også læse om arveloven og se eksempler på, hvordan arven fordeles med og uden testamente.

En guide du kan bruge uanset om du ønsker at betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente.