Hvad er boafgift? Og hvem skal betale boafgift?

Svar:

Hvis du efterlader dig arv, vil det i de fleste tilfælde medføre, at der skal betales en boafgift, tidligere kaldet arveafgift, til staten. Afgiftens størrelse afhænger af boets størrelse, samt hvilken relation du og den enkelte arving har.

Hvem skal betale boafgift og hvor meget?

0% i boafgift
Ægtefæller og velgørende foreninger betaler ikke boafgift. Efterlader du hele din arv til din ægtefælle og/eller en velgørende forening er afgiften derfor 0 %.

15% i boafgift*
Børn, børnebørn, forældre, stedbørn, svigerbørn med flere, herunder samboende med fælles bopæl i mindst 2 år, betaler 15 % i boafgift

+25% (tillægsboafgift)**
Søskende, niecer, nevøer med flere betaler en tillægsboafgift på 25 %.

I ethvert dødsbo er der et bundfradrag. Beløbet reguleres hvert år.

*Boafgiften på 15 pct. beregnes alene af arv, der overstiger bundfradraget.

** Hvis boet overstiger bundfradraget og der er arvinger, som både skal betale boafgift på 15 pct. og tillægsboafgift på 25 pct., fører særlige beregninger til, at den samlede afgift bliver højest 36,25 pct.

Du kan se eksempler på beregninger af afgift og læse mere om boafgift, arveklasser mm. i arveguiden - få arveguiden her

Tilbage til 'Spørgsmål og svar'

Få gode råd om arv og testamente

Med arveguiden bliver du klogere på, hvordan du opretter testamente og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også læse om arveloven og se eksempler på, hvordan arven fordeles med og uden testamente.

En guide du kan bruge uanset om du ønsker at betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente.

Betænk velgørenhed – og giv dine arvinger mere

Du har mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte en eller flere velgørende foreninger. 30 pct.-løsningen er en særlig løsning, hvor en eller flere velgørende foreninger arver 30 pct. af din formue på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger, som modtager 70 pct. af formuen uden at skulle betale afgift.

Løsningen er en fordel for dig, som efterlader dig arvinger, der ud over boafgift skal betale tillægsboafgift på 25 pct. Det kan f.eks. være niecer, nevøer eller en god ven.