Hvad kan jeg selv bestemme over i mit testamente?

Svar:

Hvis du opretter et testamente, kan du i stor udstrækning selv bestemme, hvordan arven skal fordeles. Dog er ægtefælle, børn og børns efterkommere såkaldte tvangsarvinger, så de har krav på at arve en del af din formue. Du bestemmer selv over resten. 

Hvis du ikke er gift og ikke har børn, bestemmer du over hele din formue. 

Du kan i dit testamente også råde over enkelte genstande. Det kan f.eks. være smykker, et ur, et møbel eller andet. Du kan tage beslutninger om den arv, du giver videre, f.eks. ved at bestemme, at dine arvingers arv skal være særeje. Der er mange muligheder, og hvis du har særlige ønsker, er det en god ide at tale med en advokat om det. 

Se mere om tvangsarv og tvangsarvinger her

Tilbage til 'Spørgsmål og svar'

Få gode råd om arv og testamente

Få arveguiden og bliv klogere på, hvordan du opretter testamente og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også læse om arveloven og se eksempler på, hvordan arven fordeles med og uden testamente.

En guide du kan bruge uanset om du ønsker at betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente.