Hvem arver, hvis jeg ikke opretter testamente?

Svar:

Har du ikke skrevet testamente, så er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver efter dig. Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer dvs. dem, der arver, hvis du ikke opretter testamente.

Familiemedlemmernes arveret er efter arveloven inddelt i 3 arveklasser:

1. arveklasse er din ægtefælle og dine børn, børnebørn osv.
Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse.

2. arveklasse er dine forældre og deres børn, børnebørn osv.
Er der ingen arvinger i 2. arveklasse, går arven videre til 3. arveklasse.

3. arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn, men ikke deres børnebørn. Det vil sige, at dine fætre og kusiner ikke er arvinger ifølge arveloven.

Hvis der ikke er arvinger i hverken 1., 2. eller 3. arveklasse, går hele arven til staten, medmindre du har oprettet testamente.

Der er naturligvis ikke noget galt i at lade være med at oprette et testamente og dermed lade det være op til lovgivningen at fordele arven. Men du mister retten til selv at bestemme, og hvis du f.eks. bor sammen med én, men ikke er gift, arver vedkommende intent, da ugifte samboende ikke er arvinger i henhold til loven. 

Bliv klogere på arvereglerne i forskellige livssituationer - se vores 10-minutters videoer om arvereglerne

Tilbage til 'Spørgsmål og svar'

Få gode råd om arv og testamente

Få arveguiden og bliv klogere på, hvordan du opretter testamente og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også læse om arveloven og se eksempler på, hvordan arven fordeles med og uden testamente.

En guide du kan bruge uanset om du ønsker at betænke Kræftens Bekæmpelse i dit testamente.