Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dato/tid:
28. juni 2019 20:30 - 22:30

Til medlemmer og støttemedlemmer i Landsforeningen Bryd Grænser.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Landsforeningen Bryd Grænser fredag den 28. juni 2019 kl. 20:30 på Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1, 8800 Viborg


Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning

5. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indleveres til formanden senest en uge før generalforsamlingen

7. Fastsættelse af kontingent

8. Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
• Evelyn Hougaard (modtager genvalg)
• Birte Teglskov (modtager genvalg)
• Vakant

10. Valg af 2 suppleanter. På valg er:
• Dagmar Nygaard (modtager genvalg)
• Vakant

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er:
• Lena Mortensen ( modtager genvalg)
• Revisorsuppleant - vakant

12. Eventuelt

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Evelyn Hougaard

Hent indkaldelse (pdf)

Adresse:
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg

Kontaktperson


Evelyn Hougaard

evelynhougaard@gmail.com