Bryd Grænsers virtuelle tur

Den virtuelle vandring ad hærvejsruten fra Padborg til Viborg.
Gå (virtuelt) med Bryd Grænser og kom/hold dig i form til Hærvejsmarchen. Her kan du finde aktivitetskonkurrencen, der er skræddersyet til Bryd Grænser og Bryd Grænser hold på Friskop.dk'’s åbne landsdækkende konkurrence.

Den virtuelle tur ad Hærvejsruten fra grænsen (Padborg) til Viborg arrangeres udelukkende for Landsforeningen Bryd Grænser af FriskOp.

Turen arrangeres hvert forår forud for Hærvejsmarchen.

Turen har som formål at motivere såvel nye som tidligere deltagere i Hærvejsmarchen den sidste week-end i juni til træningsindsats forud for årets Hærvejsmarch.

Alle kan deltage, utrænede såvel som trænede.

Deltagelse er gratis for alle, der har betalt kontingent for kalenderåret, og deres støttepersoner.

Landsforeningen Bryd Grænser opretter gerne et eller flere hold i alle landets regioner, dersom der er tilslutning dertil.

Den virtuelle tur varer 2 måneder, og i den periode skal deltagerne hver dag tælle skridt (ved hjælp af skridttæller) og rapportere det opnåede skridtantal til FriskOps hjemmeside – enten direkte eller via holdlederen. (Øvrig motion kan omdannes til skridt via en omregningstabel, der forefindes på FriskOps hjemmeside.)

Målet er, at holddeltagerne i gennemsnit skal gå (mindst) 6.000 skridt (eller udøve tilsvarende motionsindsats) pr. dag i kampagneperioden.

Man kan løbende følge sin og holdets indsats samt måle den mod andres via FriskOp-hjemmesiden.

Hold fra Landsforeningen Bryd Grænser udfordrer gensidigt hinanden.

Hent folder om Bryd Grænser og Den Virtuelle Tur 2019 her

Hent plakat for Den Virtuelle Tur 2019 her

Øvrige oplysninger: Birthe Teglskov birteteglskov@outlook.dk / Telefon 20 99 27 72