Hvem står bag

Undersøgelsen af mobiltelefoner og sundhed er et internationalt samarbejde, finansieret af Folketinget, og vi modtager data fra en række telefonselskaber.

Et internationalt studie

For at sikre en tilstrækkelig stor studiepopulation, gennemføres COSMOS-studiet som et internationalt samarbejde. I Sverige og Storbritannien er undersøgelsen i gang, mens Finland og Holland er i gang med forberedelserne.

Vores samarbejdspartnere i de øvrige lande er:

Projektet er åbent for alle lande og antallet af deltagende lande forventes at stige yderligere.

Hvem er vi

Den danske del af COSMOS varetages af Afdelingen for Statistik og Epidemiologi ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, som er en del af Kræftens Bekæmpelse.

Projektgruppen består af:

  • Aslak Harbo Poulsen, projektleder
  • Lissa Churchward, projektsekretær
  • Jørgen H Olsen, institutchef
  • Christoffer Johansen, afdelingsleder
  • Joachim Schüz (tidligere afdelingsleder - Kræftens Bekæmpelse), afdelingsleder - International Agency for Research on Cancer

Finansieret af den danske stat

Regeringen og Folketingets partier besluttede før årsskiftet 2003/2004 at etablere et strategisk forskningsprogram for ikke-ioniserende stråling. Der blev afsat en samlet ramme på 30 mio. kr. til programmet, som administreres af det Strategiske Forskningsråd under Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Al forskning inden for programmet overvåges af en komite af 5 uafhængige forskere, som sikrer, at forskningen gennemføres forsvarligt. I konkurrence med andre forskningsprojekter fik Institut for Epidemiologisk Kræftforskning og dermed COSMOS tildelt ca. 7 millioner kr.

Du kan læse mere om programmet for ikke-ioniserende stråling her:

Data fra mobiltelefonselskaberne

Fire danske mobiltelefonselskaber leverer data til os. Vi har indgået en kontrakt med selskaberne, der sikrer, at vi ikke videregiver deres fortrolige data, og at de ikke har indflydelse på undersøgelsens gennemførsel eller konklusioner. I henhold til denne aftale informeres de om undersøgelsens resultater og konklusioner på samme vilkår som Forsknings- og Innovationsstyrrelsen. Dvs. at de først får indblik i resultater og konklusioner, når en artikel er antaget til publikation i et videnskabeligt tidsskrift, og teksten derfor ikke længere kan ændres.

Nedenfor kan du læse de underskrevne kontrakter med mobiltelefonselskaberne, dog uden tekniske bilag (ordlyden er ens for de fire selskaber).

Til invitationsrunden i 2007 modtog vi kundelister fra alle 4 selskaber. I 2009 har vi modtaget lister fra TDC Mobil, Telenor (Sonofon) og Telia Mobile.

Praktisk hjælp

Pga. undersøgelsens størrelse har vi hyret UNI•C til at hjælpe os med det praktiske arbejde.