Indsatsområder:

 

Indsamlet beløb og regnskab:

 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Skræddersyet behandling til mænd med prostatakræft

Vi vil udvikle nye metoder, der skal forudsige, hvordan prostatakræft vil udvikle sig. Det vil vi, så behandlingen af prostatakræft bedre kan blive tilpasset den enkelte patient.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2012: 6.265.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Har patienters immunforsvar indflydelse på gavn af strålebehandling?

Strålebehandling efter en operation for brystkræft nedsætter risikoen for, at sygdommen kommer igen. Men ikke alle patienter har gavn af behandlingen. Vi vil undersøge, om immunsystemet kan forudsige, hvilke patienter der får gavn af strålebehandlingen. På den måde kan vi bedre tilrettelægge behandlingen til den enkelte patient.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 2.600.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Spørgeskemaer skal få patienterne til at passe bedre på sig selv

Vi vil undersøge, om det har positiv effekt, at patienter med spredt modermærkekræft udfylder et spørgeskema om deres symptomer og livskvalitet før hver lægekonsultation og drøfter oplysningerne med lægen. Vi håber, at det vil hjælpe patienten til at tage bedre vare på sig selv.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 1.934.722
Forventes afsluttet først i 2021

Eksistentielle og åndelige behov hos ældre kræftpatienter

Når ældre får kræft, melder de eksistentielle og åndelige spørgsmål sig ofte: Hvad er meningen med livet, med sygdommen, med døden? Vi vil undersøge ældre kræftpatienters åndelige behov og se, hvad åndelig omsorg kan gøre for dem og deres sygdomsforløb.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2019: 1.300.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Påvirker HPV-vaccinen unges uddannelse?

Vi vil undersøge risikoen for at få alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen. Det gør vi ved at sammenligne de resultater, som vaccinerede og ikke-vaccinerede unge i Norden opnår på deres uddannelse.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Tilbage til arbejde efter kræft

Mange har svært ved at vende tilbage til deres arbejde efter en kræftsygdom. Vi vil undersøge, hvordan målrettet rehabilitering kan gøre det lettere for folk at komme tilbage til arbejde igen.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2012: 3.500.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Færre gener af strålebehandling til børn

Børn, der overlever kræft, kan få alvorlige gener af behandlingen på grund af senfølger. Vi vil undersøge, om man med en metode med dybt holdt åndedræt under strålebehandling kan sænke stråledosen, så risikoen for senfølger bliver mindre.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 1.500.000
Forventes afsluttet midt i 2022

Bedre søvn til kræftpatienter

Mange kræftpatienter sover dårligt. Vi vil sætte fokus på kræftpatienters søvnproblemer og udvikle et søvnprogram – baseret på kognitiv adfærdsterapi og motion – der kan give bedre søvn før, under og efter kræftbehandlingen.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 500.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Socialt udsatte kræftpatienter – hvordan håndterer de symptomer på tilbagefald?

I projektet vil vi se på, hvordan socialt sårbare kræftpatienter oplever tegn på kræfttilbagefald, og hvordan de træffer beslutninger om at søge hjælp. Vi vil også undersøge, hvordan praktiserende læger oplever at være ansvarlig for opfølgningsprogrammer for kræftpatienter efter endt behandling.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 1.400.240
Forventes afsluttet midt i 2020

MR-scanning efter operation for endetarmskræft

Når man skal operereres for endetarmskræft, kan lægen vælge forskellige operationstyper. Med en MR-scanning af patienten – tre år efter operationen – vil vi undersøge, om risikoen for, at sygdommen vender tilbage, hænger sammen med valget af operation, og om kvaliteten af operationerne er god nok i Danmark.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2013: 350.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Bedre behandling af hoved-halskræft

Vi vil forbedre metoden til at identificere de patienter, hvor HPV betyder noget for prognosen. Og vi vil finde andre faktorer, der har betydning for, hvordan patienter med kræft i mundsvælget klarer sig efter strålebehandling.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 2.000.000
Forventes afsluttet midt i 2021

Aggressive genændringer og målrettet behandling af glioblastom

Vi vil kortlægge de genetiske ændringer, der foregår i et glioblastom (hjernetumor). Det gør vi for at finde de genændringer i kræftcellerne, der får kræften til at udvikle sig, så vi kan sætte ind med behandling målrettet disse genændringer.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 2.000.000
Forventes afsluttet først i 2020

Kan T-celler helbrede fremskreden nyre- og æggestokkræft?

Med T-celleterapi styrker man patientens eget immunsystem, så det kan bekæmpe kræftcellerne. Vi vil undersøge, om behandling med T-celler kan helbrede patienter med fremskreden nyrekræft og æggestokkræft.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2014: 3.000.000
Forventes afsluttet først i 2021

Træning mod stråleskader ved hoved-halskræft

Strålebehandling for hoved-halskræft tager hårdt på patienterne, der ofte får problemer med at spise og mister en del muskelmasse. Vi undersøger, om det kan hjælpe patienterne, hvis de gennemfører et intensivt træningsforløb, mens de er i behandling.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2014: 2.600.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Kan en ny scanningsmetode hjælpe lungekræftpatienter?

Ved at bruge en ny og avanceret scanningsmetode, der kaldes PET/MR, kan vi blive bedre til at forstå, hvad der sker i kræftsvulster, mens patienten får behandling. I vores projekt skal vi blive endnu klogere på den nye scanning, og målet er, at vi i højere grad kan skræddersy behandlingen til den enkelte patient.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Forventes afsluttet først i 2020

Bedre overlevelse for ældre patienter med tarmkræft

Skrøbelige, ældre patienter, opereret for tyk- og endetarmskræft, har svært ved at tåle den kemoterapi, man får efter operationen. Vi undersøger, om man kan mindske deres bivirkninger, så flere overlever, hvis kræftlægerne samarbejder med specialister i ældresygdomme.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2014: 1.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Langsigtede konsekvenser af kræft hos unge

Unge kræftoverlevere skal efter kræften videre i livet. Vi undersøger hvordan senfølger og komplikationer påvirker deres uddannelse, job og familiestiftelse.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 700.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Kan en blodprøve afsløre risikoen for tilbagefald?

I blodet kan man finde kræftceller og dna fra kræftsvulster. Vi vil undersøge, om cellerne og dna’et kan udpege kræftpatienter, som har stor risiko for, at sygdommen kommer tilbage, og som derfor skal følges særligt nøje. På sigt vil vi udvikle en blodprøve, der kan erstatte de forskellige kontroller, der lige nu foregår på hospitalet og hos lægen.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2015: 900.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Mere skræddersyet behandling af modermærkekræft

I dette forsøg vil vi udvikle en metode til at identificere patienter, der har gavn af behandling med immunterapi, Det gør vi ved at finde frem til en vævsprofil (immunprofil) på kræftvæv, der kan vise, om behandlingen vil virke

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2016: 1.500.000
Forventes afsluttet først i 2023

HPV-vaccination til piger og drenge

Vi skal sikre en høj deltagelse til HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Målet er, at mindst 80 pct. af alle piger og drenge, som tilbydes HPV-vaccination, bliver færdigvaccineret, så vi på sigt kan udrydde HPV-relateret kræft.

Få mere at vide
om projektet
Knæk Cancer 2019: 7.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2020