Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Mere viden om HPV-vaccination af danske drenge og piger

Målet med dette forsøg er at få mere viden om, hvorfor nogle vælger ikke at blive vaccineret med HPV-vaccinen, hvor effektiv vaccinen er, og hvilke potentielle bivirkninger og gener vaccinen har.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 4.820.000
Afsluttet

Kan vi øge sundheden i Danmark ved aktivt samarbejde med supermarkeder?

I undersøgelsen ser vi på, hvordan en dansk supermarkedskæde i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har arbejdet med at reducere salget af kalorieholdige fødevarer til gavn for sundheden.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.970.000
Afsluttet

Bekæmp overvægt og svær overvægt - lettere sammen

Mad- og drikkevarer har haft vokseværk de sidste årtier, og de store portioner får os til at spise og drikke mere, end vi har behov for. Overvægt kommer snigende gennem en årrække, og det øger risikoen for kræft, men det ved de fleste ikke. Vi vil øge danskernes viden om årsagerne til overvægt og arbejde for et bedre udbud af fødevarer i mindre portioner og pakker, så det bliver lettere at holde en sund vægt.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Kan blærekræft forebygges med aspirin og NSAID?

Hvert år rammes ca. 2.000 danskere af blærekræft. Vi vil undersøge om brug af aspirin og NSAID (gigtmedicin) kan nedsætte risikoen for at få blærekræft. Forskning viser nemlig, at disse almindelige lægemidler kan nedsætte risikoen for at udvikle andre former for kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.340.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Er luftforurening årsag til andre kræftformer end lungekræft?

Luftforurening kan være årsag til lungekræft, men det er endnu uvist, om det også kan være skyld i andre kræftsygdomme. Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem luftforurening og de hyppigste kræftformer, og om det fremover er nødvendigt at stille strengere krav til luftkvaliteten.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Den stigende sociale ulighed i sundhed spænder ben for mange mennesker, som ikke har gavn af de store fremskridt på for eksempel forebyggelses- og behandlingsområdet, som vi oplever i disse år. Vi vil danne en bred alliance af partnere fra forskellige felter og brancher, der i fællesskab skal bidrage til at mindske den sociale ulighed, så hele befolkningens sundhed løftes.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 4.225.036
Forventes afsluttet sidst i 2023

Røgfri Fremtid – ingen børn og unge skal ryge i 2030

Rygning er årsag til mange kræfttilfælde – det vil vi lave om på. Vi vil arbejde for et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og mindre end fem procent af de voksne ryger. Vi vil gøre Danmark røgfrit i år 2030, fordi det vil redde mange menneskeliv.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 7.500.000
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Fuld af liv

Vi vil forebygge alkoholrelateret kræft ved at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark. Det gør vi bl.a. gennem vores mediekampagne ’Fuld af Liv’.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 5.000.000
Knæk Cancer 2018: 7.500.000
Knæk Cancer 2016: 5.000.000
Knæk Cancer 2013: 7.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

HPV’s betydning for kræft i skamlæber, skede og endetarmsåbning

Vi ved, at infektion med HPV er en årsag til kræft i livmoderhalsen. Vi vil undersøge, hvordan HPV påvirker risikoen for kræft og alvorlige forstadier til kræft i skamlæber, skede og endetarmsåbning, og om disse kræftformer kan forebygges med HPV-vaccination.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.925.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Mindre alkohol i gymnasiet

Vi skal udvikle og udføre en indsats på danske gymnasier, som skal føre til, at 30 pct. færre unge drikker for meget alkohol.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 8.080.000
Afsluttet

Bivirkninger ved HPV-vaccination

WHO har vurderet, at HPV-vaccinen er sikker, men stadig flere piger og kvinder rapporterer om bivirkninger ved vaccinen. Vi vil finde ud af, hvorfor nogle oplever bivirkninger og bliver syge, efter de er blevet HPV-vaccineret.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.600.000
Afsluttet

HPV-vaccination til piger og drenge

Vi skal sikre en høj deltagelse til HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Målet er, at mindst 80 pct. af alle piger og drenge, som tilbydes HPV-vaccination, bliver færdigvaccineret, så vi på sigt kan udrydde HPV-relateret kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 7.500.000
Afsluttet

Hold vægten – forebyg kræft

Mere end halvdelen af danskerne er overvægtige uden at vide, at overvægt har stor betydning for, om man senere får kræft. Projektet skal knække overvægtskurven ved at øge danskernes viden om denne sammenhæng og give dem konkrete råd til, hvordan de lykkes med at holde vægten.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 5.000.000
Afsluttet

Påvirker HPV-vaccinen unges uddannelse?

Vi vil undersøge risikoen for at få alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen. Det gør vi ved at sammenligne de resultater, som vaccinerede og ikke-vaccinerede unge i Norden opnår på deres uddannelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Afsluttet

Bedre forebyggelse til familier med Lynch syndrom

Det arvelige Lynch syndrom forhøjer risikoen for at udvikle især tarmkræft. Forskning viser, at en sund livsstil kan nedbringe risikoen. Vi vil indsamle viden om sundhedsadfærd blandt familier med Lynch syndrom og dermed sikre en bedre forebyggelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 1.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

X:IT II: Færre unge rygere – en skolebaseret indsats

Dette projekt skal evaluere effekten af en rygeforebyggende indsats blandt skoleelever i 7.-9. klasse. Især er der fokus på, om man kan opnå den samme forebyggende effekt blandt børn med forskellige sociale baggrunde.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 7.830.000
Afsluttet

Bedre rådgivning om forebyggelse af brystkræft

Nogle kvinder er i risiko for at udvikle arvelig brystkræft, men andre faktorer end arv, såsom graviditeter og brug af p-piller, kan have indflydelse på, om kræften udvikler sig. Vi vil have mere viden om, hvordan arvelig brystkræft bedst forebygges, så vi kan give bedre personlig rådgivning.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 960.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Kondom til behandling af forstadier til livmoderhalskræft

Vi vil undersøge, om kvinder kan få deres infektion med HPV og forstadier til livmoderhalskræft til at forsvinde ved at bruge kondom ved samleje i en 3-6 måneders periode.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 800.000
Afsluttet

Praktiserende læger skal hjælpe deres socialt udsatte patienter til bedre sundhed

Vi undersøger, om en målrettet og aktiv indsats fra de praktiserende lægers side kan motivere socialt sårbare mennesker til at komme til helbredstjek og justere deres livsstil. Målet er at opdage eventuelle sygdomme tidligere og hjælpe folk med at få en sundere livsstil.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.600.000
Afsluttet

Informationsindsats skal få flere piger HPV-vaccineret

Flere piger skal HPV-vaccineres, så de ikke får livmoderhalskræft senere i livet. Vi har derfor lavet en informationsindsats til forældre, som er i tvivl, om de skal lade deres datter vaccinere. På langt sigt er målet, at mindst 80 pct. af pigerne, som tilbydes HPV-vaccination, bliver vaccineret.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 4.000.000
Afsluttet