Indsatsområder:

 

Indsamlet beløb og regnskab:

 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Er HPV-vaccinen sikker?

Vi vil ved hjælp af de unikke danske sundhedsregistre undersøge, om HPV-vaccinen er årsag til alvorlige bivirkninger hos danske piger og kvinder.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 933.000
Forventes afsluttet midt i 2019

Informationsindsats skal få flere piger HPV-vaccineret

Flere piger skal HPV-vaccineres, så de ikke får livmoderhalskræft senere i livet. Vi har derfor lavet en informationsindsats til forældre, som er i tvivl, om de skal lade deres datter vaccinere. På langt sigt er målet, at mindst 80 pct. af pigerne, som tilbydes HPV-vaccination, bliver vaccineret.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 4.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Fuld af liv

Vi vil forebygge alkoholrelateret kræft ved at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark. Det gør vi bl.a. gennem vores mediekampagne ’Fuld af Liv’.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 7.500.000
Knæk Cancer 2016: 5.000.000
Knæk Cancer 2013: 7.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Hold vægten – forebyg kræft

Mere end halvdelen af danskerne er overvægtige uden at vide, at overvægt har stor betydning for, om man senere får kræft. Projektet skal knække overvægtskurven ved at øge danskernes viden om denne sammenhæng og give dem konkrete råd til, hvordan de lykkes med at holde vægten.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 5.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Cool Uden Røg

Vi vil have børn og unge til ikke at ryge. Vi sætter unge og rygning på dagsordenen med vores landsdækkende mediekampagne, og vi kommer helt ud i lokalområderne ved bl.a. at lave informationsmateriale, events og konkurrencer til de unge selv, til skolerne og til ungdomsuddannelserne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 4.500.000
Knæk Cancer 2014: 7.500.000
Afsluttet

Mindre rygning på erhvervsuddannelser

Vi vil udvikle, indføre og evaluere en todelt indsats, der både skal minimere antallet af nye rygere, og reducere antallet af nuværende rygere blandt elever på erhvervsuddannelser.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 7.800.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Røgfri Fremtid – ingen børn og unge skal ryge i 2030

Rygning er årsag til mange kræfttilfælde – det vil vi lave om på. Vi vil arbejde for et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og mindre end fem procent af de voksne ryger. Vi vil gøre Danmark røgfrit i år 2030, fordi det vil redde mange menneskeliv.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Drøn på Skolegården

Op til 40 procent af børns daglige fysiske aktivitet i skolen foregår i frikvarteret. Vi undersøger derfor, hvordan ændringer i skolegårdens fysiske og organisatoriske rammer, kan få børnene til at være mere fysisk aktive i løbet af deres skoledag.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.475.000
Afsluttet

Bliv Røgfri, Danmark

Hver dag lærer nye unge at ryge, og hver femte voksne dansker ryger. Vi vil arbejde for at nedsætte antallet af kræfttilfælde i Danmark ved at få flere danskere til at leve røgfrit.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 3.000.000
Afsluttet

Muskler mod kræft

Motion modarbejder kræft, men man ved ikke hvordan. Vi vil derfor finde de stoffer, musklerne udskiller, og udpege dem, som kan hæmme kræftcellerne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.195.000
Afsluttet

Kan vi øge sundheden i Danmark ved aktivt samarbejde med supermarkeder?

I undersøgelsen ser vi på, hvordan en dansk supermarkedskæde i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har arbejdet med at reducere salget af kalorieholdige fødevarer til gavn for sundheden.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.970.000
Forventes afsluttet først i 2022

Praktiserende læger skal hjælpe deres socialt udsatte patienter til bedre sundhed

Vi undersøger, om en målrettet og aktiv indsats fra de praktiserende lægers side kan motivere socialt sårbare mennesker til at komme til helbredstjek og justere deres livsstil. Målet er at opdage eventuelle sygdomme tidligere og hjælpe folk med at få en sundere livsstil.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.600.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Kondom til behandling af forstadier til livmoderhalskræft

Vi vil undersøge, om kvinder kan få deres infektion med HPV og forstadier til livmoderhalskræft til at forsvinde ved at bruge kondom ved samleje i en 3-6 måneders periode.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 800.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Biomarkører skal forudsige om aspirin kan forhindre tarmkræft

Nogle patienter kan undgå at få mavetarmkræft ved at spise aspirin. Vi undersøger, om to biomarkører i kroppen kan udpege de patienter, som aspirinbehandlingen kan hjælpe.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 3.386.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Påvirker HPV-vaccinen unges uddannelse?

Vi vil undersøge risikoen for at få alvorlige bivirkninger af HPV-vaccinen. Det gør vi ved at sammenligne de resultater, som vaccinerede og ikke-vaccinerede unge i Norden opnår på deres uddannelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Bivirkninger ved HPV-vaccination

WHO har vurderet, at HPV-vaccinen er sikker, men stadig flere piger og kvinder rapporterer om bivirkninger ved vaccinen. Vi vil finde ud af, hvorfor nogle oplever bivirkninger og bliver syge, efter de er blevet HPV-vaccineret.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.600.000
Forventes afsluttet først i 2021

Fri Start – moderne medier og rygestop

I projekt Fri Start vil vi sammenligne effekten af fire rygestopmetoder, der bruger forskellige medier: internettet, sms, telefonsamtaler og skriftligt materiale.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 7.500.000
Afsluttet

En sund start på livet skal forebygge kræft

Vi udvikler og iværksætter en ny form for fødsels- og forældreforberedelse, der ikke kun forbereder de kommende forældre på fødslen, men også hjælper dem med at opretholde en livsstil med gode sundhedsvaner, som de kan give videre til deres barn. Det skal være med til at give barnet et liv uden kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 5.253.000
Afsluttet

Mere viden om HPV-vaccination af danske drenge og piger

Målet med dette forsøg er at få mere viden om, hvorfor nogle vælger ikke at blive vaccineret med HPV-vaccinen, hvor effektiv vaccinen er, og hvilke potentielle bivirkninger og gener vaccinen har.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 4.820.000
Forventes afsluttet først i 2022

X:IT II: Færre unge rygere – en skolebaseret indsats

Dette projekt skal evaluere effekten af en rygeforebyggende indsats blandt skoleelever i 7.-9. klasse. Især er der fokus på, om man kan opnå den samme forebyggende effekt blandt børn med forskellige sociale baggrunde.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 7.830.000
Forventes afsluttet midt i 2020