Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Hurtigere diagnosticering af modermærkekræft hos egen læge

Det er altafgørende for patienternes overlevelse, at modermærkekræft opdages tidligt. Derfor er det vigtigt, at de praktiserende læger er dygtige til at opdage kræften. Det tager ca. seks år for læger at blive gode til at bedømme modermærker, men den tid vil vi undersøge, om vi kan reducere til to måneder ved hjælp af en ny læringsmetode hjulpet af kunstig intelligens.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.450.000
Afsluttet

Bør ældre kvinder få tilbudt screening for livmoderhalskræft?

Screeningen har været god til at nedsætte risikoen for livmoderhalskræft hos kvinder op til 60-års alderen. Vi undersøger, om det vil sikre ældre danske kvinder en bedre beskyttelse mod livmoderhalskræft, hvis de også bliver tilbudt screening.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 800.000
Afsluttet

Vurdering af HPV-tests skal forbedre screeningen for livmoderhalskræft

I et studie fra 2011 blev fire forskellige HPV-tests brugt til at analysere 5034 screeningsprøver for livmoderhalskræft. Vi vil, med udgangspunkt i studiet, undersøge, hvor gode de forskellige tests har været til at forudsige, hvilke kvinder der udviklede svære forstadier, og hvilke der ikke gjorde. Denne viden skal bruges til at forbedre screeningsmetoden, så flere kan undgå livmoderhalskræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 393.000
Afsluttet

Hjemme-screening for tarmkræft med kamerapille

I dag foregår screening for tarmkræft ved en afføringsprøve, og er der blod i den, bliver man henvist til en kikkertundersøgelse. Vi vil undersøge, om en kamerapille kan erstatte afføringstesten. Kamerapillen har den fordel, at den med det samme – og derhjemme – efterser tarmsystemet for polypper og kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 600.000
Afsluttet

Patientens egne informationer skal forbedre kræftforløbet

Udenlandske studier har vist, at kræftpatienter, der systematisk sender informationer om deres symptomer til lægerne, har større chance for at overleve, fordi lægerne har bedre mulighed at opdage tilbagefald og forværring af kræften. Vi undersøger, om metoden også kan forbedre overlevelsen for danske lungekræftpatienter.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 3.500.000
Afsluttet

Hvem skal tilbydes screening for lungekræft i Danmark?

Lungekræft er en af de mest udbredte og dødelige kræftformer. Det er nu muligt at screene for lungekræft, så kræften kan opdages og behandles tidligere. Målgruppen for screening skal afgrænses, da der også er ulemper ved screening, bl.a. overdiagnostik. Vi vil ud fra undersøgelser og registre finde ud af, hvem der skal tilbydes screening for lungekræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 475.000
Forventes afsluttet midt i 2023

Kræft skal opdages tidligere hos patienter med milde symptomer

Patienter med uspecifikke eller vage symptomer får ofte stillet deres kræftdiagnose på et sent tidspunkt, fordi de tøver med at gå til lægen, eller fordi lægen ikke sender dem til udredning med det samme. Vi vil lave en oplysningsindsats, der skal sikre, at flere får stillet diagnosen tidligt og kommer hurtigt i behandling, så deres mulighed for at overleve bliver bedre.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 6.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Hvorfor søger personer med kræftsymptomer ikke læge?

Det er altafgørende, at kræft opdages i et tidligt stadie, hvilket kræver, at patienten søger læge. Desværre oplever mange symptomer på kræft uden at søge læge. Vi vil undersøge danskernes adfærd og barrierer for at søge læge gennem de seneste 10 år. Resultaterne skal bruges til fremtidige kampagner for at sikre, at kræft opdages i tide.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.550.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Kan bakterier og svampe afsløre kræft i bugspytkirtlen?

Kræft i bugspytkirtlen opdages ofte så sent, at det ikke kan helbredes. Vi vil undersøge, hvordan bugspytkirtelkræft udvikler sig, bl.a. ved at nærstudere bakterier og svampe i kroppen og deres indflydelse på sygdommen. Vi undersøger, om vi med moderne dna-analyser kan opdage kræften tidligere og bane vej for nye behandlingsmuligheder.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 465.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Flere levertransplanterede skal overleve kræft

Risikoen for at få kræft er dobbelt så stor, hvis man har fået en levertransplantation. Vi vil undersøge, hvad der ligger til grund for den øgede kræftrisiko blandt levertransplanterede og teste en ny metode til at finde kræften ved hjælp af en blodprøve. Målet er, at vi fremover kan opdage og behandle kræften tidligere og dermed øge chancen for helbredelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 2.175.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Kan T-celler afsløre kræft, inden man får symptomer?

T-cellen er en vigtig 'dræbercelle' i immunforsvaret, og den genkender kræftceller på et meget tidligt sygdomsstadie. T-cellen kan derfor fungere som en alarmklokke, der advarer om, at der er kræft i kroppen, uden at vi nødvendigvis kan finde selve kræftknuden. Vi vil udvikle fintfølende metoder til at måle niveauet af kræftspecifikke T-celler i blodet, og undersøge om vi på den måde tidligt kan opdage både nyopstået kræft og tilbagefald af kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 2.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Forskningscenter for behandling vejledt af kræft-DNA i blodet

Målet med det nye nationale forskningscenter er at udvikle og indføre metoder, hvor vi både kan stille diagnoser og afgøre den rette behandling og opfølgning ved hjælp af blodprøver, der måler kræft-DNA i blodet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 25.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Vejen til en hurtigere diagnose af underlivskræft

Der sker ofte forsinkelser, når kvinder med kræft i underlivet får stillet diagnosen. Vi vil undersøge, hvordan kvinderne søger læge, og hvordan deres symptomer bliver håndteret af lægen. Målet er at vise vej til et bedre diagnoseforløb med færre forsinkelser, så flest mulige kvinder kan komme hurtigt i gang med behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.807.500
Forventes afsluttet sidst i 2023

Flere børn skal overleve hjernekræft

Et barn, der får hjernekræft, har større chance for at overleve og undgå alvorlige følgevirkninger, hvis kræften opdages tidligt. Med kampagnen HjerneTegn vil vi derfor øge lægernes opmærksomhed på symptomer på hjernekræft hos børn, så de kan opdage sygdommen tidligt og komme hurtigt i gang med behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.995.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Skylning af lungerne skal afsløre lungekræft

Lungekræft er den største årsag til kræftrelaterede dødsfald i Danmark, fordi diagnosen ofte stilles så sent, at man ikke kan helbrede sygdommen. Vi vil undersøge, om man ved at skylle lungerne med saltvand, der suges op igen og efterses for kræft-DNA, kan afsløre lungekræft i et tidligt stadium, så flere kan overleve sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.610.000
Forventes afsluttet midt i 2023

Skånsom og præcis opsporing af prostatakræft

De nuværende opsporingsmetoder af prostatakræft er upræcise og ofte til stor gene for patienterne. Vi vil udvikle nye skånsomme og præcise metoder, hvor blod- og urinprøver kan bruges til at vurdere det bedste behandlingsforløb for den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.987.500
Forventes afsluttet sidst i 2023

Bedre opsporing af tarmkræft

Det er livsnødvendigt, at tarmkræft opdages i tide. Derfor tilbydes 50-74-årige at blive undersøgt for tarmkræft, men desværre kan der være stor forskel på kvaliteten af undersøgelsen rundt om i landet. Vi vil se, om implementeringen af et nyt system, der måler kvaliteten af kikkertundersøgelsen, kan forbedre opsporingen af tarmkræft og øge patienternes tilfredshed.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.150.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Ny metode skal opdage leverkræft tidligt

I løbet af de sidste 10 år er der forsket i en ny, meget følsom MR-scanningsmetode, der kan diagnosticere leverkræft tidligt og hurtigt. Vi vil afprøve metoden i kombination med avanceret kunstig intelligens, og målet er at stille en tidlig og meget præcis diagnose, så den enkelte patient kan få den bedst mulige behandling hurtigst muligt.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 3.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Bedre kræftforløb for patienter med psykisk sygdom

Kræftpatienter med psykisk sygdom har en markant dårligere overlevelse end andre kræftpatienter. Vi vil kigge nærmere på deres diagnoseforløb og undersøge, og om de får den optimale behandling. Vores projekt skal vise vej til et bedre forløb for kræftpatienter med psykisk sygdom, så flere af dem kan overleve kræften.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 500.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Kan kunstig intelligens opspore kræft?

En af de hyppigste dødsårsager blandt mennesker med psykisk sygdom er kræft, der ofte opdages for sent. Vi vil undersøge, om kunstig intelligens kan bruges til at opspore kræft blandt personer med psykisk sygdom. Hvis vi med kunstig intelligens kan opdage kræften tidligere, vil flere overleve.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 500.000
Forventes afsluttet sidst i 2023