Indsatsområder:

 

Indsamlet beløb og regnskab:

 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

De 7 tegn

Vi vil give danskerne bedre mulighed for at opdage kræft tidligt, så flere kan overleve, og så flere kan få en mere skånsom behandling med færre følgevirkninger. ’De 7 tegn’ giver viden om de syv mest almindelige tegn på kræft og arbejder på at få danskerne hurtigere til lægen, hvis de oplever et af tegnene.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 5.000.000
Knæk Cancer 2016: 5.000.000
Knæk Cancer 2015: 7.500.000
Knæk Cancer 2014: 7.500.000
Forventes afsluttet midt i 2021

Hvad betyder multisygdom for effekten af brystkræftscreening?

Vi vil undersøge om det, at have flere sygdomme på samme tid, har nogen betydning for effekten af brystkræftscreening. Vi vil også se på, hvor ofte kvinder, der er for gamle til at deltage i screeningsprogrammet, får konstateret brystkræft. Det gør vi for at kunne svare på, om det giver mening at hæve aldersgrænsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 600.000
Afsluttet

Forskningscenter for behandling vejledt af kræft-DNA i blodet

Målet med det nye nationale forskningscenter er at udvikle og indføre metoder, hvor vi både kan stille diagnoser og afgøre den rette behandling og opfølgning ved hjælp af blodprøver, der måler kræft-DNA i blodet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 25.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Bør ældre kvinder få tilbudt screening for livmoderhalskræft?

Screeningen har været god til at nedsætte risikoen for livmoderhalskræft hos kvinder op til 60-års alderen. Vi undersøger, om det vil sikre ældre danske kvinder en bedre beskyttelse mod livmoderhalskræft, hvis de også bliver tilbudt screening.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 800.000
Forventes afsluttet midt i 2022

Operation eller kontrol af kvinder med celleforandringer?

Vi vil have mere viden om, hvilke kvinder med moderate celleforandringer, der er i højrisiko for at udvikle livmoderhalskræft. Med denne viden kan vi bedre rådgive kvinderne i forhold til, om de bør få en operation eller gå til løbende kontroller hos lægen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 3.500.000
Forventes afsluttet midt i 2024

Urinvejskræft skal opdages i tide

400 familier i Danmark har det såkaldte Lynch syndrom, som forhøjer risikoen for at få kræft – blandt andet urinvejskræft. I dette projekt følger vi nogle af disse familier og tester metoder til tidligere at opdage urinvejskræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 1.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Socialt udsatte kræftpatienter – hvordan håndterer de symptomer på tilbagefald?

I projektet vil vi se på, hvordan socialt sårbare kræftpatienter oplever tegn på kræfttilbagefald, og hvordan de træffer beslutninger om at søge hjælp. Vi vil også undersøge, hvordan praktiserende læger oplever at være ansvarlig for opfølgningsprogrammer for kræftpatienter efter endt behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.400.240
Afsluttet

MyHealth, egenomsorg og kræftoverleveres hverdag

Vi vil undersøge, hvad det betyder for kræftoverleveres hverdagsliv og for organiseringen af opfølgningsforløbene efter kræftbehandling, at den enkelte får mere ansvar for at overvåge symptomer bl.a. ved hjælp af digitale løsninger i opfølgningsprogrammet MyHealth.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 900.000
Afsluttet

Skal kvinder over 65 år tilbydes screening for livmoderhalskræft?

Danske kvinder i alderen 23-64 får tilbudt screening for livmoderhalskræft. Men mange kvinder over 65 år får sygdommen. Vi vil undersøge hvorfor, og se om det kan betale sig også at screene kvinder over 65.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 500.000
Afsluttet

Hvor stor er risikoen for at få kræft efter en nyretransplantation?

Vi vil undersøge, om patienter, der har fået en ny nyre, oftere end raske personer, har en HPV-infektion eller forstadier til livmoderhalskræft eller analkræft. Derudover vil vi finde frem til, hvad der øger disse patienters risiko for at udvikle kræft. Målet er at finde en metode, så man kan opdage kræft hos nyretransplanterede patienter tidligere.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 750.000
Afsluttet

Bedre kontrolforløb for patienter med myeloid leukæmi

Vi vil gøre kontrolforløbet for patienter med akut myeloid leukæmi (AML) og kronisk myeloid leukæmi (CML) bedre og mindre besværligt. Det gør vi ved at overvåge deres restsygdom mere.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.250.000
Afsluttet

Fordele og ulemper ved mammografi-screening efter brystkræft

Vi vil undersøge, hvilke fordele og ulemper der er ved at tilbyde mammografiscreening som en del af opfølgningsforløbet til tidligere brystkræftpatienter i alderen 50-79 år.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 480.000
Afsluttet

Kan spredning af tarmkræft forudsiges med en blodprøve?

Vi vil undersøge, hvordan man kan anvende målinger af frit cirkulerende arvemateriale (DNA) i blodprøver til at forudse, om patienter med tarmkræft har risiko for at få tilbagefald af sygdommen

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 500.000
Afsluttet

Kan en blodprøve afsløre kræft tidligt?

Hvis en patient har fremskreden kræft, kan man finde DNA fra kræftknuden i en blodprøve. Vi vil undersøge, om det også er muligt at finde kræftknudens DNA i blodet tidligere – før patienten selv mærker noget til sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 1.200.000
Afsluttet

Forebyggelse af sygdomsspredning hos patienter med livmoderhalskræft

Vi vil finde en såkaldt ’immunologisk profil’ for patienter, der har livmoderhalskræft, som har spredt sig. Det skal gøre det muligt tidligt i sygdomsforløbet at give patienterne immunbehandling, der kan forebygge spredning af deres sygdom.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.000.000
Afsluttet

Praktiserende læger skal hjælpe deres socialt udsatte patienter til bedre sundhed

Vi undersøger, om en målrettet og aktiv indsats fra de praktiserende lægers side kan motivere socialt sårbare mennesker til at komme til helbredstjek og justere deres livsstil. Målet er at opdage eventuelle sygdomme tidligere og hjælpe folk med at få en sundere livsstil.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.600.000
Afsluttet

Læger skal bruge mobilkameraet mod hudkræft

Vi undersøger, om de praktiserende læger kan bruge en teknik kaldet teledermoskopi. Med mobilen kan de tage billeder af hudforandringer og sende dem, så hudlæger hurtigere kan undersøge, om det er kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 800.000
Forventes afsluttet først i 2021

Kan en blodprøve afsløre risikoen for tilbagefald?

I blodet kan man finde kræftceller og dna fra kræftsvulster. Vi vil undersøge, om cellerne og dna’et kan udpege kræftpatienter, som har stor risiko for, at sygdommen kommer tilbage, og som derfor skal følges særligt nøje. På sigt vil vi udvikle en blodprøve, der kan erstatte de forskellige kontroller, der lige nu foregår på hospitalet og hos lægen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 900.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Styrket kræftindsats i almen praksis

I dette projekt arbejder vi for, at praktiserende læger har den nødvendige viden og værktøjer til at opdage kræft tidligt og til at støtte kræftpatienter både før, under og efter deres behandlingsforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 1.200.000
Forventes afsluttet midt i 2025

Den praktiserende læges rolle i opfølgningsforløb for kræft

Vi vil beskrive, hvilken rolle de praktiserende læger spiller i tiden op til, at patienter får stillet en diagnose om tilbagefald af kræft. Vi ser på lægesøgningen, patienternes symptomer, lægens tolkning af symptomerne og hvilke tiltag lægen iværksætter på grund af symptomerne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.400.000
Afsluttet