Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Patient-feedback skal forbedre behandlingen af prostatakræft

Vi vil sikre, at alle mænd med prostatakræft bliver systematisk inddraget i deres behandlingsforløb, uanset hvor i landet de bliver behandlet. Når man bruger patientens vurdering af eget helbred, komplikationer, bivirkninger mv., kan det nemlig forbedre kommunikationen mellem læge og patient og forbedre patientens livskvalitet og overlevelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.600.000
Afsluttet

Kræftpatienters vurdering af behandlingen skal bruges systematisk

I Danmark har man i en årrække arbejdet på at skabe forbedringer på kræftområdet ved at bruge patienternes egen vurdering af behandlingsforløbet. Vi vil arbejde for, at det i hele landet bliver daglig rutine at inddrage patienterne systematisk og bruge deres feedback til at justere og forbedre behandlingen af den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.000.000
Afsluttet

Færre gener af strålebehandling til børn

Børn, der overlever kræft, kan få alvorlige gener af behandlingen på grund af senfølger. Vi vil undersøge, om man med en metode med dybt holdt åndedræt under strålebehandling kan sænke stråledosen, så risikoen for senfølger bliver mindre.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.500.000
Afsluttet

Forbedret kvalitet og sammenhæng i kræftforløbet

Vi vil bidrage til at skabe et bedre overblik over indsatsen og kvaliteten på kræftområdet ved at samle sundheds- og kvalitetsdata på tværs af hele kræftforløbet ét sted. Det kan hjælpe os til at forbedre kvaliteten og sammenhængen i kræftforløbet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 17.500.000
Afsluttet

Feedback fra sarkompatienter skal løfte kræftforløbet

Vi vil sikre, at sarkompatienter altid bliver spurgt om, hvordan sygdommen og behandlingen påvirker deres hverdag og livskvalitet. Patienternes feedback skal føres ind i den danske sarkomdatabase, så det kan bruges til at forbedre behandlings- og kontrolforløbet for sarkompatienter i hele landet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 900.000
Afsluttet

Patienter får indflydelse på egen behandling

Når det skal besluttes, hvilken behandling en kræftpatient skal have, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til patientens personlige ønsker og behov. Dette projekt skal bidrage til at sikre, at danske kræftpatienter bliver inddraget og hørt, så de kan få den behandling, der passer dem bedst.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 5.000.000
Afsluttet

Tidlig støtte til pårørende

Vi vil kvalitetssikre to redskaber, der skal bruges til at identificere pårørende, som har særligt behov for støtte, fordi en af deres nærmeste er syg af kræft. Projektet skal bidrage til at sikre tidlig og bedre støtte til pårørende i det danske sundhedsvæsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 550.000
Afsluttet

Hjælp til at håndtere arvelig tarmkræft

Hvis ens mor eller far har arvelig tarmkræft, og man selv har en forhøjet risiko for at få den samme sygdom i en tidlig alder, er der to svære ting at forholde sig til samtidig. Vi vil sammen med unge fra familier med arvelig tarmkræft og deres forældre udvikle tiltag, der kan støtte dem i denne svære situation.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 850.000
Afsluttet

Højere livskvalitet efter endetarmskræft

Efter behandling for endetarmskræft kan problemer med tarmens almindelige funktioner gå ud over livskvaliteten. Vi vil finde ud af, hvorfor problemerne opstår, og hvordan de kan forebygges, så kommende patienter kan få et bedre liv efter kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 600.000
Afsluttet

Kræftpatienter skal hjælpe lægerne med at forbedre rehabiliteringen

Vi udvikler et online spørgeskema til kræftpatienter, som den praktiserende læge kan bruge til at finde ud af, hvordan han bedst muligt hjælper hver enkelt patient tilbage til hverdagen efter et kræftforløb. Vi undersøger også, hvordan lægen holder snor i de andre sygdomme, patienten har samtidig med kræften.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 2.000.000
Afsluttet

Rehabilitering skal starte hos de praktiserende læger

Nationalt forskningscenter for kræftrehabilitering skal undersøge, hvordan de praktiserende læger kan bidrage til et mere samarbejdende sundhedsvæsen. Vi ser bl.a. på, hvordan lægerne systematisk kan vurdere kræftpatienternes behov for rehabilitering, og om rehabiliteringen bliver styrket af at være placeret hos den praktiserende læge.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 9.650.000
Afsluttet

Kan pacemaker fremskynde normal tarmfunktion efter operation?

Nogle patienter med tarmkræft, der har spredt sig til bughinden, kan helbredes, hvis de gennemgår en stor operation. Men i over halvdelen af tilfældene går tarmen i stå i en længere periode efter operationen med store konsekvenser for patienten. Vi vil undersøge, om tarmen kan sættes hurtigere i gang igen ved brug af en pacemaker, der giver tarmen strøm.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 2.287.500
Forventes afsluttet sidst i 2024

Partikelterapi til behandling af prostatakræft

Halvdelen af dem, der får helbredende strålebehandling mod prostatakræft, får strålebehandling af både prostata og lymfeknuderne i bækkenet, og det kan medføre alvorlige følgevirkninger. Vi vil undersøge, om vi kan opnå et bedre behandlingsresultat med færre bivirkninger, når vi behandler med partikelterapi i stedet for almindelig strålebehandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.320.000
Forventes afsluttet sidst i 2026

Hjælp til kognitive udfordringer ved hjernekræft

De fleste, der bliver behandlet for kræft i hjernen, oplever efterfølgende problemer med at huske, koncentrationsbesvær og andre kognitive udfordringer. Vi vil afprøve et nyt 8-ugers behandlingsprogram, der træner både patienten og de pårørende i at tackle de nye udfordringer. Målet er at forbedre patientens mentale færdigheder og øge livskvaliteten for både patient og pårørende.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 1.800.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Et bedre liv efter tarmkræft

10 procent af dem, der overlever tarmkræft, oplever frygt for tilbagefald i en sådan grad, at de har svært ved at få livet og hverdagen til at hænge sammen. Vi vil udvikle et psykologvejledt onlinetilbud, der kan gøre frygten lettere at leve med. Det skal bidrage til, at flere med tarmkræft – og på sigt andre kræftoverlevere – kan få et bedre liv efter kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 700.000
Knæk Cancer 2020: 575.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Større fokus på patientens behov i den sidste tid

Den kommunale sygepleje mangler ofte værktøjer til at forstå, hvad patienter med fremskreden kræft har brug for. Vi vil give patienterne en liste med støttebehov, de kan tænke over og prioritere inden samtalerne med sygeplejen. Den skal fungere som samtaleværktøj og sikre, at patientens ønsker imødekommes i den sidste tid.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 815.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Hvordan har covid-19 påvirket kræftbehandlingen i Danmark?

Vi vil finde ud af, hvordan covid-19 pandemien har påvirket kræftbehandlingen i Danmark, og om det vil have konsekvenser på længere sigt. Vores viden kan bidrage til at sikre den bedst mulige behandling og pleje af dem, der fik kræft under pandemien og til at ruste sundhedsvæsenet bedre til fremtidige kriser.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 625.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Videokonsultationer i eget hjem til patienter med fremskreden kræft

Patienter med fremskreden kræft og deres pårørende har brug for særlig opmærksomhed, så de kan bevare livskvaliteten, og så de kan tilbringe mest mulig tid i eget hjem og undgå unødvendige indlæggelser. Vi vil tilbyde en specialiseret palliativ indsats, hvor patient og pårørende kan få professionel hjælp via videokonsultationer i eget hjem. Det skal bidrage til at øge patienternes livskvalitet i den sidste del af livet og samtidig være en støtte for deres pårørende.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 2.200.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Har nogle kvinder med underlivskræft øget risiko for lymfødem?

Mange kvinder med kræft i underlivet får lymfødem som følge af deres kræftbehandling. Det er kronisk og kræver livslang behandling. Vi vil undersøge, om bestemte forhold hos kvinderne før behandling øger deres risiko for at få lymfødem og andre senfølger. Vores viden kan bidrage til at sikre den bedst mulige forebyggelse og behandling af lymfødem, så flere kan få et godt liv efter kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 387.500
Forventes afsluttet midt i 2025

Bedre muligheder for kræftpatienter på arbejdsmarkedet

Mange patienter vil gerne arbejde under kræftforløbet eller vende tilbage til deres arbejde efter endt behandling, men den proces er ofte udfordrende. Vi vil forbedre patienternes muligheder på arbejdsmarkedet ved at udvikle indsatser og projekter, der samlet skal styrke samarbejdet mellem Kræftens Bekæmpelse, kommuner, læger og erhvervslivet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 5.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2026