Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Generel forbedring af kræftforløb

Vi vil udføre en række projekter, som skal bidrage til at forbedre kvalitet og sammenhæng i det enkelte kræftforløb. Projekterne omfatter undersøgelse af kvalitet og omfang af hjemmebehandling, den kommunale håndtering af senfølger, hvordan nye lægemidler implementeres på kræftafdelingerne og patientens møde med det digitaliserede sundhedsvæsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Bedre støtte til pårørende til patienter med hjernetumor

Pårørende til patienter med glioblastom (hjernetumor) føler sig ofte ikke ordentligt klædt på til rollen som pårørende. Vi vil undersøge effekten af støttegrupper til pårørende, hvor der er mulighed for, at pårørende løbende kan få støtte og møde andre pårørende i samme situation. Det skal bidrage til at reducere stress hos de pårørende, hvilket potentielt kan øge livskvaliteten hos både pårørende og patienter

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Bedre kræftforløb for særligt sårbare patienter

I dette studie vil vi undersøge de forskellige udfordringer, der er i kræftforløb hos særligt sårbare patienter og der ud fra give forslag til optimering af forløbene. Vi vil bl.a. undersøge forløb hos uhelbredeligt syge og døende kræftpatienter med psykiatrisk sygdom og etnisk minoritetsbaggrund, da der mangler viden om, hvordan sundhedssystemet hjælper disse grupper af patienter med at få den bedst mulige afslutning på livet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Bedre kommunikation mellem kræftlæge og patient

Kontakten mellem patient og kræftlæge er vigtig for et velfungerende kræftforløb, men alligevel oplever mange patienter, at kommunikationen ikke er optimal. Vi vil udføre en undersøgelse, hvor en psykolog overværer et antal konsultationer mellem læge og patient og efterfølgende giver feedback til lægen. Det skal bidrage til at forbedre læge-patient-kommunikationen og dermed kræftforløbet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Kan kræftpatienters drømme lindre dødsangst?

Mange kræftpatienter oplever dødsangst. Amerikansk forskning om ”End of Life Dreams and Visions” viser, at patienter ofte har særlige drømme eller syner i den sidste del af livet, som føles meget livagtige, og at disse kan have en lindrende effekt på dødsangst. Vi vil undersøge fænomenet hos kræftpatienter tilknyttet Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, så vi kan blive bedre til at hjælpe kræftpatienter med dødsangst.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Kan vi styrke den palliative indsats i primærsektoren?

Palliation gives både på og uden for hospitalet. Vi ved for lidt om den palliative indsats, der foregår i hjemmeplejen, på plejehjem og hos praksislæger. Vi vil forbedre den palliative indsats de tre steder ved at undersøge, hvad man gør nu, og hvordan man kan bruge systematisk palliativ behovsvurdering af patienterne, og ved at udvikle et simpelt, fælles ’sprog’ om palliation, som kan styrke kommunikationen på tværs af sektorerne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Synkebesvær og livskvalitet hos patienter med mundhulekræft

Mange patienter med hoved-halskræft oplever spise- og synkebesvær før, under og efter behandling.
Vi ønsker derfor at undersøge patienter med synke- og spiseproblemerne. Vi vil finde de faktorer, der har betydning for udvikling af synke- og spiseproblemer, så vi kan udpege højrisiko-patienter, der sandsynligvis kan få gavn af intensiv genoptræning. Derudover vil vi analysere hvilke genoptræningsmetoder, der virker bedst.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Nyt informations-materiale om immunterapi skal hjælpe patienterne

Immunterapi vinder frem som behandling til flere og flere patienter med kræft. Men der er desværre en bagside. Patienterne kan få alvorlige bivirkninger, som tvinger dem til at pausere behandlingen. Ofte har de svært ved at håndtere bivirkningerne, fordi de ikke forstår den information, de får. Vi vil derfor designe og teste nyt informationsmateriale. Det skal gøre patienter bedre til at håndtere behandlingen, opdage og reagere på bivirkninger i tide og give større handlekraft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Ny metode skal hjælpe mod frygt for tilbagefald

Frygt for tilbagefald af kræft er en meget belastende psykisk senfølge. Cirka halvdelen af alle kræftoverlevere har frygt for tilbagefald. Vi vil derfor afprøve, om vi med online-træning kan instruere kræftlæger i, hvordan de kan hjælpe deres patienter med at håndtere frygten. Vi vil teste effekten på frygt for tilbagefald, og vi vil undersøge patienter og lægers tilfredshed med metoden og dens anvendelighed på hospitalet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Ny app skal give patienter overblik over kræftforløb

Mange patienter med endetarmskræft oplever, at det er svært at holde styr på de mange informationer i deres kræftforløb. Vi vil udvikle en app, der giver let adgang til vigtig information om aftaler og senfølger, og som samtidig kan anvendes til at indsamle spørgeskemaer om patientens symptomer. Det skal bidrage til, at patienten får bedre overblik over sit forløb, og at senfølger eller tilbagefald af sygdommen bliver opdaget og behandlet tidligt.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Hvordan møder vi den sårbare kræftpatient?

Der er stor social ulighed i hele kræftforløbet, især blandt lungekræftpatienter. Vi ved ikke meget om, hvordan vi bedst møder de særligt sårbare kræftpatienter, og derfor har vi udviklet NAVIGATE-interventionen til sårbare patienter. NAVIGATE består af samtaler med en navigatorsygeplejerske, støtte ved symptomer og fysisk træning. I dette studie vil vi undersøge, hvor godt det virker, og hvordan patienter og sygeplejersker tager imod det.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Rekruttering af frivillige til praktiske gøremål for kræftberørte

Mange kræftpatienter, der bor alene, har svært ved at klare hverdagens praktiske gøremål. Samtidig viser en ny gallupundersøgelse, at danskere mellem 18-65 år er særligt motiverede for at hjælpe kræftberørte med opgaver såsom at hente pakker, købe dagligvarer, hundeluftning og IT. Derfor vil vi udvikle koncepter til at engagere nye typer frivillige, der kan hjælpe kræftberørte med denne slags opgaver.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Et komplet billede af blærekræft

Vi vil udvikle en app, så alle blærekræftpatienter let kan fortælle lægen om deres symptomer og velbefindende under behandlingsforløbet med kemo og immunterapi. Vi vil vise, hvordan patientens egen vurdering kan integreres i den landsdækkende database for blærekræft, så vi får et mere komplet billede af den enkelte patient, der kan bruges til at forbedre behandlingen i hele landet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 1.300.000
Afsluttet

Patient-feedback skal forbedre behandlingen af prostatakræft

Vi vil sikre, at alle mænd med prostatakræft bliver systematisk inddraget i deres behandlingsforløb, uanset hvor i landet de bliver behandlet. Når man bruger patientens vurdering af eget helbred, komplikationer, bivirkninger mv., kan det nemlig forbedre kommunikationen mellem læge og patient og forbedre patientens livskvalitet og overlevelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.600.000
Afsluttet

Kræftpatienters vurdering af behandlingen skal bruges systematisk

I Danmark har man i en årrække arbejdet på at skabe forbedringer på kræftområdet ved at bruge patienternes egen vurdering af behandlingsforløbet. Vi vil arbejde for, at det i hele landet bliver daglig rutine at inddrage patienterne systematisk og bruge deres feedback til at justere og forbedre behandlingen af den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.000.000
Afsluttet

Færre gener af strålebehandling til børn

Børn, der overlever kræft, kan få alvorlige gener af behandlingen på grund af senfølger. Vi vil undersøge, om man med en metode med dybt holdt åndedræt under strålebehandling kan sænke stråledosen, så risikoen for senfølger bliver mindre.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.500.000
Afsluttet

Forbedret kvalitet og sammenhæng i kræftforløbet

Vi vil bidrage til at skabe et bedre overblik over indsatsen og kvaliteten på kræftområdet ved at samle sundheds- og kvalitetsdata på tværs af hele kræftforløbet ét sted. Det kan hjælpe os til at forbedre kvaliteten og sammenhængen i kræftforløbet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 17.500.000
Afsluttet

Feedback fra sarkompatienter skal løfte kræftforløbet

Vi vil sikre, at sarkompatienter altid bliver spurgt om, hvordan sygdommen og behandlingen påvirker deres hverdag og livskvalitet. Patienternes feedback skal føres ind i den danske sarkomdatabase, så det kan bruges til at forbedre behandlings- og kontrolforløbet for sarkompatienter i hele landet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 900.000
Afsluttet

Patienter får indflydelse på egen behandling

Når det skal besluttes, hvilken behandling en kræftpatient skal have, er det vigtigt, at der bliver taget hensyn til patientens personlige ønsker og behov. Dette projekt skal bidrage til at sikre, at danske kræftpatienter bliver inddraget og hørt, så de kan få den behandling, der passer dem bedst.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 5.000.000
Afsluttet

Tidlig støtte til pårørende

Vi vil kvalitetssikre to redskaber, der skal bruges til at identificere pårørende, som har særligt behov for støtte, fordi en af deres nærmeste er syg af kræft. Projektet skal bidrage til at sikre tidlig og bedre støtte til pårørende i det danske sundhedsvæsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 550.000
Afsluttet