Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Færre senfølger efter behandling for prostatakræft

Der findes mange behandlingsmuligheder ved prostatakræft, men behandlingerne kan give senfølger. Vi vil undersøge hvilke faktorer, der øger risikoen for at udvikle senfølger ved de forskellige behandlinger. Målet er bedre forebyggelse og behandling af senfølgerne, og bedre at kunne udvælge den behandling, der giver den enkelte patient færrest senfølger

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Forbedret behandling af patienter med overvægt

Flere og flere bliver overvægtige. Og overvægt øger risikoen for at få kræft, men viden om overvægts betydning for prognosen efter kræft er sparsom. Både overvægt og kræft er endvidere relateret til social ulighed. Vi vil derfor undersøge sammenhængen mellem social ulighed, overvægt og kræft for at finde de patienter, der har brug for støttende behandling, som kan forhindre tilbagefald og alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Flere skal vaccineres så de undgår HPV-relateret kræft

Selvom der er fri adgang til HPV-vaccination i Danmark, tager færre piger fra de socialt udsatte dele af samfundet imod vaccinationen. Vi vil undersøge, om der er sammenhæng mellem opvækstforhold, seksuel risikoadfærd og deltagelse i HPV-vaccinationsprogrammet. Denne viden skal bidrage til at flere udsatte piger og unge kvinder får vaccinen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Flere mænd skal overleve kræft

Mænd klarer sig generelt dårligere end kvinder, når det kommer til kræft. Vi vil undersøge forskelle i forekomst og dødelighed af kræft blandt mænd og kvinder. Denne viden skal bidrage til at forbedre overlevelsen for mænd gennem bedre forebyggelse, tidligere diagnostik og bedre behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Bedre forudsigelse af kræftforløb hos patienter med lymfekræft

Prognosemodeller anvendes til at give individuelle prognoser til patienter med lymfekræft. Vi vil udvikle en online platform, hvor forskerne nemt kan sammenligne kvaliteten af nye modeller med eksisterende modeller, og samtidig udvikle en ny prognosemodel til patienter med Hodgkin Lymfom. Målet er bedre informering af lymfekræftpatienter om deres prognose samt bedre udvælgelse af den optimale behandling til den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Bedre behandling af hjernekræft

MR skanninger bruges ofte til at vurdere effekten af behandlingen hos patienter med hjernekræft, men almindelige MR teknikker er ikke altid nøjagtige. Vi vil undersøge, om to nye MR teknikker kaldet MR stivhedsskanning og proteinskanning er mere nøjagtige. Målet er bedre behandlingsforløb til den enkelte patient samt forbedret livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Hvilke mutationer giver akut myeloid leukæmi?

Akut Myeloid Leukæmi (AML) er en type blodkræft med begrænsede behandlingsmuligheder. Sygdommen skyldes mutationer i raske blodstamceller, som giver cellerne en vækstfordel. Vi vil undersøge de enkelte mutationers rolle i udviklingen af AML for at rette specifik behandling mod de muterede celler og forbedre behandlingen af AML.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Ny, målrettet behandling til patienter med fejl i BRCA1-genet

Personer med fejl i kræftgenet BRCA1 har øget risiko for at udvikle bryst- og æggestokkræft. Vi vil undersøge en endnu ukendt funktion af BRCA1-genet, der har betydning for, at cellerne deler sig korrekt og ikke bliver til kræftceller. Denne viden skal danne grundlag for ny, målrettet behandling til patienter med fejl i BRCA1-genet, hvor man rammer kræftcellerne uden at påvirke det raske væv.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Kan ansættelses-forhold påvirke patienters kræftforløb?

Mange danskere arbejder uden fastansættelse. I stedet er de på tidsbegrænsede kontrakter. Det kan gøre, at de arbejder, selvom de er syge, fordi de er bange for at miste deres arbejde. Det kan også betyde, at de ikke kommer til screening for kræft. Vi vil derfor undersøge om, der er forskel på fastansattes og løsansattes kræftforløb. Vi vil se, om diagnosticering og overlevelse af kræft påvirkes af dit ansættelsesforhold, og om det fører til ulighed i sundhed.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Nedsat DNA-reparation gør tumorer mere modtagelige for lægemidler

Genetiske ændringer hos patienter med blærekræft gør, at kræftcellerne kan vokse og blive mere aggressive. Men de gør det også nemmere at ramme kræften med lægemidler. Vi vil derfor undersøge sammenhængen mellem specifikke mutationer i kræftcellerne og hvordan de reagerer på lægemidler for at kunne forbedre behandling af blærekræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Har din adresse betydning for din adgang til specialiseret behandling?

Der er kun får steder i Danmark, man kan få stillet en diagnose og blive behandlet, hvis man har tarmkræft med spredning til bughinden og leveren. Det udfordrer den lige adgang til behandling, da ikke alle patienter kan rejse tværs over landet. Vi vil undersøge omfanget af denne ulighed og undersøge, om uligheden påvirker nogle grupper eller steder mere end andre.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Mindre social ulighed i kræftforløb

Vi vil undersøge, om socialt dårligere stillede borgere i ringere grad følger de anbefalede undersøgelser i perioden fra screening har vist tegn på kræft og indtil kræftdiagnosen stilles. Formålet med studiet er at sikre, at alle borgere har lige adgang til et effektivt og sammenhængende forløb, så flere kræftdiagnoser opdages i tide og færre dør af kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

Vejen til mere effektiv immunterapi

Mange patienter har gavn af immunterapi, men nogle patienter udvikler resistens, så de ikke længere har gavn af behandlingen. Vi vil undersøge, hvordan kræftcellerne ændrer sig under immunterapi. Det skal bidrage til en bedre forståelse af, hvorfor immunterapien holder op med at virke hos nogle patienter og skal bane vejen for udvikling af bedre behandling til disse patienter i fremtiden.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2022
Støttet 2022
Starter snart

På jagt efter nye lovende anti-cancer proteiner

Vi vil finde flest mulige af de proteiner, som er vigtige for en kræftcelle, når den skal reparere skader på sig selv og holde gang i sin vækst. Vi tester, om man ved at angribe disse proteiner kan slå kræftcellen ihjel, og om de kan bruges til at udvikle ny målrettet kræftbehandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 2.020.000
Afsluttet

Hvilke genmutationer fører til arvelig bugspytkirtelkræft?

Vi vil finde de genmutationer, der kan forudsige, om man har høj risiko for at få kræft i bugspytkirtlen, hvis man har arvelig bugspytkirtelkræft i familien. Håbet er, at vi i fremtiden kan sikre en tidlig opsporing og behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 980.000
Afsluttet

Giver bugspytkirtelkræft spredt til bughinden og blodet dårligere overlevelse?

Vi vil undersøge, hvor ofte patienter med bugspytkirtelkræft har kræftceller i bughinden og i blodet, og hvad det betyder for deres overlevelse. Der findes nemlig nu nye behandlinger mod disse kræftceller, så patienterne på sigt kan få forebyggende behandling, hvis det kan forbedre deres overlevelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 342.900
Afsluttet

Har patienters immunforsvar indflydelse på gavn af strålebehandling?

Strålebehandling efter en operation for brystkræft nedsætter risikoen for, at sygdommen kommer igen. Men ikke alle patienter har gavn af behandlingen. Vi vil undersøge, om immunsystemet kan forudsige, hvilke patienter der får gavn af strålebehandlingen. På den måde kan vi bedre tilrettelægge behandlingen til den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 2.600.000
Afsluttet

Har lange ikke-kodende RNA molekyler betydning for udviklingen af lymfeknudekræft?

Projektet undersøger, hvilken betydning lange ikke-kodende RNA molekyler har i forhold til, at patienter udvikler den type Non-Hodgkin lymfom, der kaldes diffust storcellet B-celle lymfom. Projektet skal give øget biologisk indsigt i udvikling af lymfeknudekræft og på sigt være med til at forbedre behandling af sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.000.000
Afsluttet

Flere skal overleve æggestokkræft

Æggestokkræft bliver ofte først opdaget, når kræften har spredt sig, og selv om man både bliver opereret og får kemoterapi, vender kræften ofte tilbage, og 2 ud af 3 kvinder dør af sygdommen. Vi vil undersøge, hvad der forhindrer kemoterapien i at virke optimalt og finde lægemidler, der kan øge behandlingens effekt, så flere kvinder kan overleve.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 2.625.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Hvordan bliver kræftceller resistente over for kemoterapi?

Trods den store indsats for at kurere kræft, dør alt for mange patienter stadig, fordi kræften bliver resistent over for behandlingen. Vores mål er at forstå, hvordan kræftceller tilpasser sig og bliver modstandsdygtige, så vi kan designe nye strategier til at dræbe kræftceller uden at skade de normale celler.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021: 3.900.000
Forventes afsluttet sidst i 2024