Indsatsområder:

 

Indsamlet beløb og regnskab:

 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Dansk Forskningscenter for Lungekræft

Lungekræft er den kræftsygdom i Danmark, flest dør af. Vi vil oprette Dansk Forskningscenter for Lungekræft, så vi kan få mere viden på området og fordoble antallet at patienter, der overlever sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Erfaringer fra lungekræftpatienter skal forbedre behandlingen

Med vores projekt PROLUC vil vi undersøge, hvordan man kan forbedre lungekræftpatienters behandling ved at inddrage deres egne oplevelser af forløbet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 500.000
Afsluttet

Flere, bedre kikkertoperationer til lungekræftpatienter

Vi opretter et forskningscenter for kikkertkirurgi til lungekræft. Det skal udvikle træningsprogrammer for kirurger, så flere af dem bliver i stand til at udføre kikkertoperationer. Målet er at gøre de skånsomme operationer tilgængelige for flere lungekræftpatienter og øge operationernes kvalitet og sikkerhed.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.250.000
Afsluttet

Smertelindring ved kikkertoperation for lungekræft

Vi vil undersøge, om et epiduralkateter kan lindre smerter mere end standard smertebehandling, når lungekræftpatienter skal have en videoassisteret kikkertoperation for at fjerne en del af lungen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 600.000
Afsluttet

Kan en ny scanningsmetode hjælpe lungekræftpatienter?

Ved at bruge en ny og avanceret scanningsmetode, der kaldes PET/MR, kan vi blive bedre til at forstå, hvad der sker i kræftsvulster, mens patienten får behandling. I vores projekt skal vi blive endnu klogere på den nye scanning, og målet er, at vi i højere grad kan skræddersy behandlingen til den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Afsluttet

Avancerede scanningsbilleder skal forbedre lungekræftpatienters overlevelse

Avancerede scanningsbilleder kan bruges til at udpege de lungekræftpatienter, der tåler en særlig høj stråledosis. Den teknik vil vi benytte og håbet er, at vi kan forbedre disse patienters chancer for at blive helbredt.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.500.000
Afsluttet

Optimal strålebehandling til ældre lungekræftpatienter

Der bliver flere ældre lungekræftpatienter, der også lider af andre sygdomme, og som derfor ikke egner sig til operation. Vi vil have mere viden om, hvordan strålebehandling virker på denne patientgruppe, så vi i fremtiden kan justere behandlingen, og patienterne kan leve længere og opleve højere livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 2.500.000
Forventes afsluttet midt i 2024

Skylning af lungerne skal afsløre lungekræft

Lungekræft er den største årsag til kræftrelaterede dødsfald i Danmark, fordi diagnosen ofte stilles så sent, at man ikke kan helbrede sygdommen. Vi vil undersøge, om man ved at skylle lungerne med saltvand, der suges op igen og efterses for kræft-DNA, kan afsløre lungekræft i et tidligt stadium, så flere kan overleve sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 1.610.000
Forventes afsluttet midt i 2023

Partikelterapi som skræddersyet behandling mod lungekræft

Partikelterapi er en ny, effektiv og skånsom form for strålebehandling, men den vil ikke være bedre end almindelig strålebehandling for alle patienter. Derfor vil vi udvikle en metode til løbende at holde øje med, hvem der har særlig gavn af partikelterapi og får færre bivirkninger, så vi kan sikre, at de rigtige patienter får behandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.000.000
Afsluttet

Lungekræft-patienters selvmåling skal forbedre deres kræftforløb

Vi vil udvikle og afprøve en it-platform, hvor lungekræftpatienter udfylder et spørgeskema om, hvordan deres helbred er, mens de bliver handlet og går til kontrol på sygehuset. Det er vores mål, at man med svarene kan forbedre patienternes sygdomsforløb på hospitalet, og at patienterne får en bedre livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 900.000
Afsluttet

Patient-coaching til socialt sårbare lungekræftpatienter i behandling

Kortuddannede og enlige lungekræftpatienter har brug for støtte for at klare sig igennem deres behandlingsforløb. Vores projekt vil tilbyde dem at få hjælp af uddannede frivillige, der skal coache dem. Vi undersøger om denne støtte kan ændre på den sociale ulighed i behandling og overlevelse af lungekræft i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 2.500.000
Afsluttet

Bedre behandling af lungekræft tilpasset den enkelte patient

Når man tilrettelægger behandlingen til lungekræftpatienter, ser man på patienterne som én samlet gruppe uden at tage hensyn til den enkeltes generelle helbred og modtagelighed for behandlingen. Vi vil udvikle metoder, som gør det muligt at tilpasse behandlingen til den enkelte patient, så flere kan overleve sygdommen uden alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 2.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Patientens egne informationer skal forbedre kræftforløbet

Udenlandske studier har vist, at kræftpatienter, der systematisk sender informationer om deres symptomer til lægerne, har større chance for at overleve, fordi lægerne har bedre mulighed at opdage tilbagefald og forværring af kræften. Vi undersøger, om metoden også kan forbedre overlevelsen for danske lungekræftpatienter.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 3.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Højere livskvalitet i den sidste tid

Vi undersøger, hvordan behandlingen af patienter med kræft i lunge- eller bugspytkirtel kan forbedres, så patienterne og deres familier får en højere livskvalitet i deres sidste levetid.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 800.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Bedre forståelse af bivirkninger efter strålebehandling

Vi vil udvikle en model til at forudsige, hvilke bivirkninger patienter med hoved-halskræft og lungekræft kan få efter strålebehandling. På den måde kan læger og patienter bedre vælge, hvilke behandlinger der er bedst for den enkelte, så patienten både sikres den bedst mulige overlevelse og færrest mulige alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 1.080.000
Forventes afsluttet midt i 2022

Ny kræftbehandling med kalk og elektricitet

Calcium elektroporation er en helt ny og simpel kræftbehandling, hvor man lukker kalk ind i kræftcellerne ved hjælp af elektriske pulse, der skaber kortvarige sprækker i cellernes membran. Vi vil undersøge mere om, hvordan behandlingen virker, og hvor effektiv den er.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.500.000
Afsluttet