Her arbejder pengene:

 

Indsamlet beløb:

2017
 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Kondom til behandling af forstadier til livmoderhalskræft

Vi vil undersøge, om kvinder kan få deres infektion med HPV og forstadier til livmoderhalskræft til at forsvinde ved at bruge kondom ved samleje i en 3-6 måneders periode.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 800.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Registrering af bivirkninger skal forbedre patientsikkerheden

Vi vil udvikle, afprøve og om muligt implementere et elektronisk værktøj, som kræftpatienter kan bruge til at registrere deres bivirkninger ved kemoterapi. Det skal være med til at forbedre patientsikkerheden, og det skal hjælpe sundhedspersonale og patienter med bedre at tale sammen om bivirkninger til kemoterapi.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 974.000
Afsluttet

Velkomstpakker til alle nye, unge kræftpatienter

Unge kræftramte føler sig ofte alene, og mange hører kun tilfældigt eller slet ikke om de netværk og tilbud, som findes til dem. Vi vil udlevere velkomstpakker til alle unge nydiagnosticerede kræftpatienter, så de bliver informeret om Ung kræfts tilbud om støtte, information og sociale aktiviteter med andre unge kræftramte.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 337.000
Afsluttet

Skræddersyet behandling til mænd med prostatakræft

Vi vil udvikle nye metoder, der skal forudsige, hvordan prostatakræft vil udvikle sig. Det vil vi, så behandlingen af prostatakræft bedre kan blive tilpasset den enkelte patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 6.265.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Kan viden om arvemassen forbedre behandlingen af spredt tarmkræft?

Vi vil udvikle en test, der kan forudsige hvilke patienter med spredt tarmkræft, der har gavn af lægemidlet bevacizumab. Det er nemlig vigtigt, at man kun behandler patienter, hvor lægemidlet faktisk har en positiv effekt, da stoffet kan give alvorlige bivirkninger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.550.000
Forventes afsluttet midt i 2018

Børnecancerfonden

I Danmark får 200 børn under 18 år hvert år konstateret kræft. Man ved ikke hvorfor. Fire ud af fem overlever, men mange har varige skader efter den intensive behandling. Børnecancerfonden arbejder for at forbedre behandlingen af børn med kræft og støtte børnene og deres familier.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 6.000.000
Knæk Cancer 2016: 6.000.000
Knæk Cancer 2015: 6.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Røgfri Fremtid – ingen børn og unge skal ryge i 2030

Rygning er årsag til mange kræfttilfælde – det vil vi lave om på. Vi vil arbejde for et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og mindre end fem procent af de voksne ryger. Vi vil gøre Danmark røgfrit i år 2030, fordi det vil redde mange menneskeliv.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Danmark skal skabe banebrydende viden om stråleterapi

Vi vil forske i, hvordan strålebehandling kan anvendes til at helbrede så mange patienter som muligt, så de samtidig får færrest mulige bivirkninger. Forskningsresultaterne skal bruges til at forbedre kræftbehandlingen i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 25.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Nyt forskningscenter skal bekæmpe senfølger som impotens og forstoppelse

Senfølger er et stort problem for mange, der har haft kræft i bækkenorganerne. Vi vil derfor starte Kræftens Bekæmpelses nationale forskningscenter for senfølger, der skal arbejde på tværs af kræftformer, specialer, regioner og landegrænser.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Kan en blodprøve afsløre kræft tidligt?

Hvis en patient har fremskreden kræft, kan man finde DNA fra kræftknuden i en blodprøve. Vi vil undersøge, om det også er muligt at finde kræftknudens DNA i blodet tidligere – før patienten selv mærker noget til sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 1.200.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Hvad sker der indeni en kræftcelle, der behandles?

Vi vil undersøge, hvordan kræftmedicin virker helt nede i de molekyler, som kroppens celler og organer er bygget op af. Det gør vi for at finde såkaldte markører, der kan bruges til at forudsige, hvordan en kræftknude vil reagere på et lægemiddel, og for at udvikle nye og mere effektive behandlinger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 2.065.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Hurtige kræftsvar med ja-nej-undersøgelser

Vi vil undersøge, om ja-nej-undersøgelser kan hjælpe praktiserende læger til at opdage kræft tidligere hos patienter med uklare symptomer. Vi vil også undersøge de sociale og etiske udfordringer, der er ved at bruge ja-nej-undersøgelser.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 2.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Klinik og videnscenter for senfølger hos kræftoverlevere

Projektet skal indsamle og kortlægge data om senfølger hos voksne kræftoverlevere for at finde ud af, hvilke senfølger der opstår, og hvordan vi bedst forebygger og behandler dem.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Må man spise planteøstrogener, hvis man har brystkræft?

Er planteøstrogener gavnlige eller skadelige, hvis man har brystkræft? Det er der mange kvinder med brystkræft, der spørger om, men desværre giver den eksisterende viden ikke et klart svar. Vi vil derfor undersøge, om det er sikkert og muligvis gavnligt for brystkræftpatienter at indtage planteøstrogener.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 2.065.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Læger skal bruge mobilkameraet mod hudkræft

Vi undersøger, om de praktiserende læger kan bruge en teknik kaldet teledermoskopi. Med mobilen kan de tage billeder af hudforandringer og sende dem, så hudlæger hurtigere kan undersøge, om det er kræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 800.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Nationalt center for brystkræftsenfølger

Der er et stort og udækket behov for at kunne tilbyde relevant hjælp til de brystkræftpatienter, der har fysiske og psykiske problemer efter deres behandling. Vi vil systematisk indsamle data, så vi hurtigere kan finde de kvinder, der har risiko for at udvikle senfølger og tilbyde dem relevant forebyggelse og behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Bedre metoder til at finde aggressiv prostatakræft

Prostatakræft er den mest udbredte kræftform blandt mænd i Danmark. Ved hjælp af blodprøver og MR-scanninger vil vi udvikle bedre metoder til at opdage aggressiv prostatakræft i et stadie, hvor sygdommen kan kureres.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 3.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

At operere bugspytkirtlen eller ej?

8-10 procent af dem, der undersøges for kræft i bugspytkirtlen, ender med at blive opereret, selv om de er raske – de kommer til at mangle mange af de hormoner, som bugspytkirtlen producerer. Vi undersøger derfor, om vi kan stille en mere præcis diagnose med en helt ny metode, hvor vi tager små vævsprøver fra bugspytkirtlen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 1.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

PET-CT-scanninger skal opdage modermærkekræft tidligt

Vi undersøger, om regelmæssige PET-CT-scanninger kan bruges til at opdage tilbagefald af modermærkekræft tidligt, og om det kan forbedre overlevelsen for patienterne. Da det er usundt for kroppen at blive udsat for strålingen fra scanningerne regelmæssigt, undersøger vi også, hvem der reelt vil have gavn af scanningerne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 1.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2023

Virker immunterapi, når man får binyrebarkhormon?

Man antager, at patienter, der får behandling med binyrebarkhormon, ikke samtidig kan have gavn af immunterapi. Men det er ikke undersøgt systematisk. Derfor vil vi undersøge, om patienter med modermærkekræft, der får binyrebarkhormon, samtidig kan have gavn af behandling med immunterapi.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 3.114.000
Forventes afsluttet først i 2021