Indsatsområder:

 

Indsamlet beløb:

2017
 

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Tarmkræft-behandling i verdensklasse

Vi vil forbedre behandlingen af tarmkræft, ved at lade verdens førende eksperter efteruddanne og træne de danske læger. Målet er, at patienter, der skal opereres for tarmkræft, kan få en behandling på højeste internationale niveau.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.200.000
Forventes afsluttet midt i 2019

Skånsom brystrekonstruktion: Fedttransplantation med patientens egne stamceller

Når man i dag forsøger at genskabe et naturligt udseende bryst hos brystkræftpatienter, er det ikke uden problemer. Vi vil teste en ny skånsom metode, hvor man tager kvindens eget fedt, tilsætter hendes egne fedt-stamceller, og bruger det til at lave et nyt bryst.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.809.220
Forventes afsluttet først i 2019

Skræddersyede opfølgningsforløb til patienter med endetarmskræft

Vi vil udvikle og teste et nyt opfølgningsforløb, der skal tilpasses den enkelte patient. Patienterne skal følge det, efter de er operereret for endetarmskræft, så man kan minimere operationens følgevirkninger og hurtigere spotte tilbagefald.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 3.000.000
Forventes afsluttet midt i 2021

Mere præcis viden om overlevelse efter modermærkekræft

Vi vil undersøge, hvor længe danske patienter lever, efter de har haft modermærkekræft. Vores undersøgelse skal bidrage til en mere nuanceret viden om sandsynligheden for at overleve sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 250.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

SOV-NU - Bedre søvn til kræftpatienter

Mange kræftpatienter sover dårligt. Vi vil sætte fokus på kræftpatienters søvnproblemer og udvikle et søvnprogram – baseret på kognitiv adfærdsterapi og motion – der kan give bedre søvn før, under og efter kræftbehandlingen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 500.000
Forventes afsluttet først i 2019

Praktiserende læger skal hjælpe deres socialt udsatte patienter til bedre sundhed

Vi undersøger, om en målrettet og aktiv indsats fra de praktiserende lægers side kan motivere socialt sårbare mennesker til at komme til helbredstjek og justere deres livsstil. Målet er at opdage eventuelle sygdomme tidligere og hjælpe folk med at få en sundere livsstil.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.600.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Rehabilitering skal starte hos de praktiserende læger

Nationalt forskningscenter for kræftrehabilitering skal undersøge, hvordan de praktiserende læger kan bidrage til et mere samarbejdende sundhedsvæsen. Vi ser bl.a. på, hvordan lægerne systematisk kan vurdere kræftpatienternes behov for rehabilitering, og om rehabiliteringen bliver styrket af at være placeret hos den praktiserende læge.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 9.650.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Kræftpatienter skal hjælpe lægerne med at forbedre rehabiliteringen

Vi udvikler et online spørgeskema til kræftpatienter, som den praktiserende læge kan bruge til at finde ud af, hvordan han bedst muligt hjælper hver enkelt patient tilbage til hverdagen efter et kræftforløb. Vi undersøger også, hvordan lægen holder snor i de andre sygdomme, patienten har samtidig med kræften.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2012: 2.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2021

Robotkirurgi til kvinder med underlivskræft

Vi undersøger, om det giver færre smerter og forbedrer overlevelsen for kvinder med kræft i livmoderen eller livmoderhalsen, hvis de behandles med en robotassisteret kikkertoperation. Vi kigger også på, om lægerne ved hjælp af træning kan undgå at få smerter ved at udføre de krævende og til tider lange kikkertoperationer.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Patientstyret opfølgningsprogram på en kræftafdeling

Vi vil undersøge, hvordan et nyt koncept for opfølgning af kræftpatienter virker. Konceptet tager udgangspunkt i kvinder med brystkræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.980.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Kan antibiotika bremse udviklingen af lymfekræft i huden?

Vi skal forske i, hvordan bakterier påvirker kræftceller og forværrer lymfekræft i huden, og om antibiotika kan bruges til at bekæmpe lymfekræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 3.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Bedre behandling af ældre kræftpatienter med flere sygdomme

Vi vil udvikle en metode til at vurdere, om kræftpatienter på over 70 år kan tåle den kræftbehandling, der er planlagt for dem, når de samtidig har andre sygdomme. Målet er, at man fremover kan forbedre behandlingen for denne gruppe.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.300.000
Forventes afsluttet midt i 2019

Fordele og ulemper ved mammografi-screening efter brystkræft

Vi vil undersøge, hvilke fordele og ulemper der er ved at tilbyde mammografiscreening som en del af opfølgningsforløbet til tidligere brystkræftpatienter i alderen 50-79 år.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 480.000
Forventes afsluttet sidst i 2018

Bedre styr på senfølger efter underlivskræft og prostatakræft

Vi vil undersøge, hvordan fysiske, psykiske og sociale senfølger efter behandling for kræft i underlivet eller prostatakræft udvikler sig. Hvilken rolle spiller patientens tidligere sygdomme, sociale forhold, kræftsygdommen og behandlingen? Denne viden kan bruges til at udvikle retningslinjer for, hvordan man bedst muligt forebygger, opdager og behandler senfølger.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 1.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Danskere dør tidligere end andre nordiske kræftpatienter

Flere dør tidligt af kræft i Danmark end i resten af Norden. Vi vil identificere de faktorer, som kan forklare den lave danske overlevelse, og undersøge hvad der kan bidrage til at løse problemerne.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 12.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Hvordan oplever patienten kræftforløbet?

Vi vil gennemføre to landsdækkende spørgeskemaundersøgelser, der skal give os uddybende viden om danske kræftpatienters oplevelse af hele deres kræftforløb – både i forhold til deres egen sygdomssituation og sundhedsvæsenets indsats. Denne viden skal bruges til at skabe forbedringer, der kommer alle patienterne til gode.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 4.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Ung i tale

Projektet afprøver forskellige tiltag, der understøtter dialogen mellem den unge kræftramte, de pårørende og klinikerne. Formålet er, at samarbejdet om den unges kræftforløb optimeres, og de unge involveres relevant i vigtige beslutninger om egen behandling og pleje undervejs i deres kræftforløb.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 2.021.000
Forventes afsluttet sidst i 2020

Når en knoglemarvs-transplantation rammer øjnene

Efter en knoglemarvstransplantation får nogle patienter en øjensygdom, der giver meget irriterede øjne. Vi kigger nærmere på, hvem der rammes, og hvordan immunsystemet påvirkes, og så undersøger vi, om serum-øjendråber er en mulig behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2014: 1.200.000
Forventes afsluttet midt i 2020

Langsigtede konsekvenser af kræft hos unge

Unge kræftoverlevere skal efter kræften videre i livet. Vi undersøger hvordan senfølger og komplikationer påvirker deres uddannelse, job og familiestiftelse.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 700.000
Forventes afsluttet sidst i 2019

Ny blodprøve skal give bedre behandling til patienter med spredt tarmkræft

Vi undersøger, om man ved hjælp af en særlig blodprøve kan se, hvordan behandlingen virker. Det skal være med til at forbedre resultaterne af lindrende og livsforlængende kemoterapi til patienter med tarmkræft, der har spredt sig.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2013: 1.532.000
Forventes afsluttet sidst i 2019