Indsatsområder:

Bedre behandling

Effektiv behandling giver bedre overlevelse. Vi skal hurtigst muligt finde de bedste behandlinger.

Mere viden om kræft

Ny viden giver nye muligheder. Vi skal finde flere svar på, hvordan kræft opstår og udvikler sig.

Flere skal undgå kræft

Ca. 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Vi skal arbejde for, at flere får et liv uden kræft.

Kræft skal opdages i tide

Kræft, der opdages i tide, kan helbredes. Vi skal blive bedre til at opdage, når nogen får kræft.

Et bedre liv med kræft

Kræft gør livet svært. Vi skal være bedre til at hjælpe alle og sikre et velfungerende kræftforløb.

Projekter:

Der er desværre ingen projekter, der passer til din søgning

Evaluering af nationale forskningscentre

Kræftens Bekæmpelse har etableret en række forskningscentre med penge fra Knæk Cancer-indsamlingerne. Dette projekt skal samle op på erfaringerne fra forskningscentrene og give indsigt og læring, der kan styrke det fremtidige arbejde i centrene og styrke samarbejdet på kræftområdet på tværs af landet. Vi vil også formidle resultaterne af centrenes arbejde.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 1.500.000
Forventes afsluttet sidst i 2027

Danish Comprehensive Cancer Center

Med Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) vil vi skabe et stærkt, nationalt forpligtende samarbejde på kræftområdet, der bygger på den eksisterende forskningsinfrastruktur på hospitalerne og universiteterne. Det skal danne grundlag for et højt og ensartet niveau i forskning og behandling på tværs af forløb og områder– til gavn for alle danske kræftpatienter.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2015: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi

Operation er den mest effektive behandling af en lang række kræftsygdomme. Vi vil etablere et forskningscenter, der skal forbedre kræftoperationerne, så flere helbredes. Vi vil forbedre de kirurgiske teknikker og hjælpe flere patienter til at kunne tåle en operation, så de ikke får komplikationer efterfølgende.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021
Støttet 2021
Starter snart

Forskningscenter for målrettet behandling af hjernetumorer

I mere end 10 år har der ikke været gennembrud inden for behandlingen af hjernetumorer. Derfor vil vi nu etablere et nationalt klinisk forskningscenter, der udvikler nye, målrettede behandlinger. Vi vil forbedre både diagnostik, operation og strålebehandling, og hjernetumorpatienter fra hele landet vil blive inddraget. Målet er at forbedre overlevelsen og livskvaliteten for alle fremtidige patienter.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2020: 20.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Forskningscenter for børnekræft

En femtedel af alle dødsfald hos børn over 1 år skyldes kræft. De fleste af de børn, som bliver helbredt, er plaget af fysiske og psykiske senfølger efter kræftforløbet. Vi vil oprette et nationalt forskningscenter, der skal forbedre overlevelsen for kræftramte børn markant, reducere bivirkningerne af behandlingen og forbedre børnenes livskvalitet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 25.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Forskningscenter for behandling vejledt af kræft-DNA i blodet

Målet med det nye nationale forskningscenter er at udvikle og indføre metoder, hvor vi både kan stille diagnoser og afgøre den rette behandling og opfølgning ved hjælp af blodprøver, der måler kræft-DNA i blodet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2019: 25.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft

Der er sket store fremskridt på kræftområdet gennem de seneste år, men desværre har det ikke gavnet alle patienter lige meget. Vi vil etablere et nyt forskningscenter, som skal sikre, at også socialt svage kræftpatienter har gavn af landvindingerne på kræftområdet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 20.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft

Vi ønsker at forbedre behandlingen af patienter med kræft i blodet ved at teste og udvikle lægemidler, der rammer den helt ’specifikke udgave’ af sygdommen hos hver enkelt patient.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2018: 20.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2024

Nationalt center for brystkræftsenfølger

Der er et stort og udækket behov for at kunne tilbyde relevant hjælp til de brystkræftpatienter, der har fysiske og psykiske problemer efter deres behandling. Vi vil systematisk indsamle data, så vi hurtigere kan finde de kvinder, der har risiko for at udvikle senfølger og tilbyde dem relevant forebyggelse og behandling.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Klinik og videnscenter for senfølger hos kræftoverlevere

Projektet skal indsamle og kortlægge data om senfølger hos voksne kræftoverlevere for at finde ud af, hvilke senfølger der opstår, og hvordan vi bedst forebygger og behandler dem.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Nyt forskningscenter skal bekæmpe senfølger som impotens og forstoppelse

Senfølger er et stort problem for mange, der har haft kræft i bækkenorganerne. Vi vil derfor starte Kræftens Bekæmpelses nationale forskningscenter for senfølger, der skal arbejde på tværs af kræftformer, specialer, regioner og landegrænser.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Danmark skal skabe banebrydende viden om stråleterapi

Vi vil forske i, hvordan strålebehandling kan anvendes til at helbrede så mange patienter som muligt, så de samtidig får færrest mulige bivirkninger. Forskningsresultaterne skal bruges til at forbedre kræftbehandlingen i Danmark.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2017: 25.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2022

Dansk Forskningscenter for Lungekræft

Lungekræft er den kræftsygdom i Danmark, flest dør af. Vi vil oprette Dansk Forskningscenter for Lungekræft, så vi kan få mere viden på området og fordoble antallet at patienter, der overlever sygdommen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 10.000.000
Forventes afsluttet sidst i 2025

Nationalt Center for Immunterapi

Vi skal etablere et nationalt center for immunterapi, der skal fungere som samlingspunkt og understøtte forskningen i hele landet bl.a. gennem forskningssamarbejder og deling af ny viden. Centret skal bidrage til at sikre, at immunterapi som behandling bliver tilgængelig for patienter over hele landet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2016: 8.000.000
Afsluttet

Børnecancerfonden

I Danmark får 200 børn under 18 år hvert år konstateret kræft. Man ved ikke hvorfor. Fire ud af fem overlever, men mange har varige skader efter den intensive behandling. Børnecancerfonden arbejder for at forbedre behandlingen af børn med kræft og støtte børnene og deres familier.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021
Knæk Cancer 2020
Knæk Cancer 2019
Knæk Cancer 2018
Knæk Cancer 2017
Knæk Cancer 2016
Knæk Cancer 2015
Støttet 2021
Starter snart

3D-print teknologi skal forbedre behandlingen af sarkomer

Behandlingen af sarkomer er ofte en omfattende operation, som kan være invaliderende for patienten. Vi vil undersøge og implementere en ny 3D-print teknologi, hvor man under operationen bruger 3D-modeller af patientens egne CT- og MR-scanninger. Målet er mere nøjagtige og skånsomme operationer, så flere kan overleve og samtidig får færre følgevirkninger af operationen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021
Støttet 2021
Starter snart

Målrettet behandling af hjernekræft med NF1-mutation

Et gliom med mutationer i NF1-genet er en type hjernekræft med høj dødelighed. NF1-genet er med til at styre cellernes vækst, og når det muterer, kan det fremme kræftens vækst. Vi vil undersøge, om man, ved at målrette behandlingen mod mutationen, kan øge effekten af behandlingen og dermed forbedre overlevelsen for hjernetumorpatienter med mutation i NF1-genet.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021
Støttet 2021
Starter snart

Hvem skal tilbydes screening for lungekræft i Danmark?

Lungekræft er en af de mest udbredte og dødelige kræftformer. Det er nu muligt at screene for lungekræft, så kræften kan opdages og behandles tidligere. Målgruppen for screening skal afgrænses, da der også er ulemper ved screening, bl.a. overdiagnostik. Vi vil ud fra undersøgelser og registre finde ud af, hvem der skal tilbydes screening for lungekræft.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021
Støttet 2021
Starter snart

Forbedret immunterapi mod triple-negativ brystkræft

I gennemsnit overlever kvinder med udbredt triple-negativ brystkræft kun et år. Man ved, at nogle har gavn af immunterapi, men behandlingen er indtil videre ikke effektiv nok. Vi vil undersøge, om vi kan gøre behandlingen af triple-negativ brystkræft mere effektiv, hvis vi bruger en ny type immunterapi, ALECSAT, i kombination med andre lægemidler.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021
Støttet 2021
Starter snart

Bedre behandling af kræftpatienter med Bloom Syndrom

Patienter med sygdommen Bloom Syndrom har forhøjet risiko for kræft, og i 40-års alderen har 8 ud af 10 fået kræft. Bloom syndrom skyldes en genfejl, der svækker cellernes evne til at reparere skader på kroppens DNA. Patienterne har derfor svært ved at tåle kræftbehandlingen, og behandlingen medfører ofte, at de får en ny kræftsygdom. Vi vil nærstudere de genetiske ændringer ved Bloom Syndrom og undersøge, om vi med målrettede lægemidler kan forbedre overlevelsen.

Åbn projekt
Knæk Cancer 2021
Støttet 2021
Starter snart