Fakta om kræft

Hvert år får ca. 35.000 danskere konstateret kræft. Kræft rammer dermed hver 3. dansker og antallet er stigende. Det skyldes dels, af befolkningen bliver ældre (kræft rammer hyppigst personer over 70 år), dels at vi bliver bedre til at opdage kræft hurtigere, og dermed diagnosticere det. 

Hvert år der ca. 15.000, der dør af kræft i Danmark. Det svarer til 41 mennesker om dagen. Kræft er dermed den hyppigste dødsårsag i Danmark. 

Kræftforskningen har heldigvis allerede givet imponerende resultater. De seneste tal viser at: 

- 85 % af brystkræftramte kvinder er i live fem år efter, de har fået stillet diagnosen. I 1968 var det 54 %.

- 85 % af alle mænd med prostatakræft er live fem år efter deres kræftdiagnose. I 1968 var tallet 31 %.

- 80 % af børn, der får kræft bliver i dag raske igen. I 1970’erne var tallet 44 %.

- 60 % af alle kræftpatienter er i live fem år eller mere efter deres kræftdiagnose.

- Flere og flere danskere overlever tarmkræft takket være screening og dermed tidlig opdagelse af sygdommen.

Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv uden kræft for alle. Det betyder, at alle skal overleve deres kræftsygdom. Og vi giver ikke op, før det mål er nået. Derfor arbejder vi også meget målrettet med den kræftforskning, vi selv driver i vores forskningscenter i København, samt den forskning, som vi gennem danskernes bidrag støtter rundt om på landets hospitaler og universiteter. Kræftens Bekæmpelse finansierer faktisk over halvdelen af kræftforskningen i Danmark. Og det er til trods for, at vi kun modtager 4 % af vores indtægter via offentlig støtte. Det er med andre ord i høj grad danskerne, der står sammen med os om at bekæmpe kræft. Det er vi meget taknemmelige for. 

Kræftens Bekæmpelses forskningsafdeling er placeret som nummer 1 i Danmark , nummer 40 i Europa og nummer 68 på verdensplan.