• EDITH programmet er et stort tværfagligt forskningssamarbejde, som er baseret på fire randomiserede, kontrollerede studier og et forskningsnetværk.

Baggrund og funding

Hvis digitale interventioner viser sig effektive til at afhjælpe psykosociale problemer og fremme sund livsstil blandt kræftpatienter og kræftbehandlede, vil det være en lettilgængelig måde at støtte disse grupper på. EDITH programmet, der er støttet af TrygFonden, er igangsat for at undersøge dette felt nærmere.

Formål

Formålet med EDITH programmet er at udvikle, evaluere og udbrede digitale interventioner til at afhjælpe psykosociale problemer og til at fremme sund livsstil blandt forskellige patientgrupper.

Forskningsområder

Fire randomiserede, kontrollerede studier er igangsat, hvor fokus i den digitale intervention er på stress, angst, depression, søvnløshed, kognitive problemer og sund livsstil blandt kræftpatienter og kræftbehandlede.

Forskningsprojekter