EDITH netværket

EDITH netværket er et netværk for forskere, som arbejder med digitale interventioner til patienter.

En vigtig del af EDITH programmet er EDITH netværket. EDITH netværket er et netværk for danske forskere, som forsker i digitale interventioner til forskellige patientgrupper.

Målet med netværket er at skabe et fælles, primært nationalt, miljø blandt dem, der arbejder forskningsbaseret med at udvikle, evaluere, formidle og implementere digitale interventioner til patienter. Hovedformålet med netværket er at opbygge relationer, dele viden og skabe synlighed omkring forskningsfeltet. Desuden er det et delmål, baseret på bedst tilgængelige evidens, at udvikle anbefalinger for udvikling, evaluering og implementering af digitale interventioner målrettet digital patientcentreret terapi og sundhedsfremme i en dansk/nordisk sammenhæng. Netværket har en åben dagsorden og mål, og indhold for netværket udvikles løbende.

I løbet af den fireårige periode, som netværket løber over, vil der blive afholdt en række workshops for medlemmerne. Her inviteres internationale forskere, der arbejder med området, og der vil blive udvekslet erfaringer og delt viden forskerne i mellem.