EDITH Programmet

Evaluating Digital Therapy and Health Interventions (EDITH) programmet er et stort tværfagligt forskningssamarbejde, som er baseret på fire randomiserede, kontrollerede studier og et forskningsnetværk.

Baggrund

Digitale interventioners effektivitet i forhold til at håndtere symptomer og sygdomsrelaterede problemer samt til at fremme sundhed bliver i stigende grad undersøgt. Digitale interventioner har, sammenlignet med interventioner med en mere personlig kontakt, en række fordele: Først og fremmest er de billige samtidig med, at de kan nås af et stort antal brugere. Derudover er de lettilgængelige, fordi de kan benyttes på alle døgnets tidspunkter og ikke begrænses af geografiske afstande. Samtidig er det muligt at målrette og intensivere interventionen til den enkelte. Digitale interventioner kan derfor, hvis de viser sig effektive, være en omkostningseffektiv metode til at afhjælpe psykosociale problemer og til at fremme sund livsstil blandt forskellige patientgrupper.

Udfordringer i forhold til at vedligeholde en sund livsstil og afhjælpe psykosociale problemer såsom stress, angst, depression, søvnløshed og kognitive vanskeligheder er hyppige i den generelle befolkning og endnu mere udtalte blandt kræftpatienter og kræftoverlevere. Disse problemer forringer den mentale, sociale, fysiske og erhvervsmæssige funktionsevne hos de ramte personer og reducerer deres livskvalitet. Sammenholdt med, at mere end 220.000 danskere lever med kræft, og at antallet er stigende, er dette - og vil fremover være - et væsentligt samfundsmæssigt problem. Et problem, som kan nedbringes, hvis digitale interventioner viser sig at være effektive for denne gruppe.

Med hjælp fra TrygFonden er EDITH programmet igangsat for at undersøge dette område nærmere.

Formål

Formålet med EDITH programmet er at udvikle, evaluere og formidle videnskabeligt dokumenterede digitale interventioner, der har vist sig effektive til at afhjælpe psykosociale problemer og fremme sund livsstil blandt kræftpatienter og kræftbehandlede. Dette gøres ved at gennemføre fire randomiserede, kontrollerede studier, samt ved at etablere og vedligeholde et netværk af forskere, der arbejder med digitale interventioner til forskellige patientgrupper.