Ph.d.-forsvar 7. november 2016

26-10-2016
Ved Anne Katrine Bolvig, Aarhus Universitet:
Hæmmer antibiotika de helbredsmæssige fordele forbundet med indtag af fuldkorn? Et studie i absorption og omsætning af lignaner.

Ph.d.-forsvar, mandag den 7. november 2016.

I løbet af Anne Katrine Bolvigs Ph.d.-studium har hun undersøgt bioaktive komponenter, kaldt lignaner, som findes i fuldkorn, frø og grøntsager. Indtag af lignaner og forhøjede niveauer af deres metabolit enterolakton er forbundet med forbedret brystkræftoverlevelse og lavere risiko for en række sygdomme, heriblandt hjertekarsygdomme.

Anne Katrine Bolvig har studeret absorption af lignanerne, og har vist at absorptionskinetikken ændres når diæten behandles med enzymer før indtag. Derudover har hun fundet en sammenhæng mellem brug af antibiotika og lavere koncentrationer af enterolakton i både mennesker og grise.

Ph.d.-afhandlingen er gennemført på Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet og Kræftens Bekæmpelses forskningscenter.

Dette sammendrag er lavet af den PhD studerende.

Tid: Mandag den 7. november, 2016 kl. 13.00.

Sted: Mødelokale 2, Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele

Titel på afhandling: Plant and enterolignans: absorption and kinetics as influenced by dietary factors and antibiotics

Kontakt information: Anne Katrine Bolvig, annek.sorensen@anis.au.dk, +45 24495282

Medlemmer af bedømmelseskomiteen:
Lektor Jan Værum Nørgaard (formand), Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology Aarhus Universitet
Dr. Annamari Lundquist, National Institute for Health and Welfare Helsinki, Finland
Professor Daniele del Rio, Department of Food Science University of Parma, Italy

Hovedvejleder:
Professor Knud Erik Bach Knudsen, Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology Aarhus University, Denmark


Medvejledere:
Senior forsker Helle Nygaard Lærke, Institut for Husdyrvidenskab, Science and Technology Aarhus Universitet
Seniorforsker Anja Olsen, Department of Diet, Cancer and Health
 Danish Cancer Society Research Center, Denmark

Sprog: Afhandlingen bliver forsvaret på engelsk.

Forsvaret er åbent for offentligheden.