Om ELIN

Formålet med ELIN projektet er at undersøge, om lignaner kan forbedre overlevelsen for personer med kræft, hjertesygdom og type 2 diabetes.

Lignaner er plantedele, der findes i fiberrige fødevarer, og fuldkornsrug er en særlig god kilde dertil.

For nylig er der offentliggjort fire studier, der alle peger i retning af, at et højt lignan-niveau i blodet hos kvinder med brystkræft kan medføre forbedret overlevelse. Det er meget usædvanligt at finde et stof i vores kost, der muligvis medfører forbedret prognose hos brystkræftpatienter, og tilmed peger biologiske egenskaber ved lignanerne i retning af, at der kan være tilsvarende fordelagtige effekter for patienter, der lider af andre kræftformer, af hjertesygdom eller af type 2 diabetes.

I ELIN projektet vil vi undersøge, om lignanindhold i blodet er relateret til overlevelse hos danskere med følgende sygdomme:

  • Brystkræft
  • Tyk- og endetarmskræft
  • Prostatakræft
  • Hjertesygdom
  • Type 2 diabetes

Desuden vil vi arbejde på at udvikle fødevarer med ekstra højt indhold af lignaner; vi vil teste spisekvaliteten af disse fødevarer og undersøge, hvordan de påvirker både lignanindhold i blodet og markører, der har betydning for sygdomsudvikling. Dette vil vi gøre både i studier med mennesker og med grise.

Vi håber at ELIN projektet vil danne grundlag for kostanbefalinger og specialudviklede fødevarer rettet mod de mange danskere, der lever med kræft, hjertesygdom eller type 2 diabetes.