Gå til sygdomsliste

Undersøgelser om alternativ behandling

Kræftens Bekæmpelse går ind for dokumenteret behandling til kræftpatienter. Her kan du finde undersøgelser, rapporter og analyser om alternativ behandling på kræftområdet.

Undersøgelser om alternativ behandling

Fagfolk efterspørger viden om alternativ behandling
Kræftens Bekæmpelse bliver ofte kontakt af fagfolk, som efterspørger viden om alternativ behandling på kræftområdet. I oversigten kan du finde forskellige undersøgelser om kræftpatienters brug af alternativ behandling.

Sundhedsvæsenet ifølge danskerne
Faglig viden om alternativ behandling

I 2017 gennemførte TrygFonden og Mandag Morgen en undersøgelse af danskernes overordnede forventninger til sundhedsvæsenet, deres konkrete erfaringer og deres holdninger til en række forandringstiltag. Mere end 6000 danskere deltog i undersøgelsen. 

Undersøgelsen viser, at danskernes interesse for brug af alternative behandlingsformer er stor, at flertallet af danskerne er interesseret i muligheden for at diskutere alternativ behandling med deres læge og at et flertal af danskerne ønsker, at alternativ behandling integreres mere i det traditionelle sundhedsvæsen.

Kun 5 % var helt enige i, at personalet i det traditionelle sundhedsvæsen er villige til at tale med patienterne om alternativ behandling. 78 % ville benytte sig af muligheden for at diskutere alternativ behandling med en læge, hvis de skulle blive alvorligt syge. 67 % mente, at det traditionelle sundhedsvæsen bør være mere åbent over for at tale med patienterne om alternativ behandling. 60 % mente desuden, at der bør være mulighed for at få tilskud fra sygeforsikringen til alternativ behandling.

Sundhedsvæsenet ifølge danskerne

Alternativ behandling og kræft – set fra patienternes perspektiv
Undersøgelser om alternativ behandling

I 2017 gennemførte Kræftens Bekæmpelse tre fokusgruppeinterviews med kræftpatienter om alternativ behandling. Ni kræftpatienter deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen viste blandt andet, at kræftpatienterne er aktive patienter, der ønsker information og inddragelse i behandlingsforløbet. Det er således vigtigt for patienterne at kunne gøre noget selv for at få det bedre. Patienterne ser sig selv som hele mennesker, hvor krop og psyke hænger uløseligt sammen, hvilket afspejles i deres valg af behandling. De søger at tage ansvar for deres egen behandling og har en stærk tro på det, de gør.

Alternativ behandling og kræft – set fra patienternes perspektiv

Danske kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling
Undersøgelser om alternativ behandling

I et bacherlorprojekt fra 2016 blev det undersøgt om patienterfaringer kan udfordre biomedicinske målinger af behandlingseffekter. Projektet analyserede udsagn fra 22 danske kræftpatienter, der havde registreret deres ”exceptionelle sygdomsforløb” i det Internationale Register for Exceptionelle Sygdomsforløb, der drives af Norges Nationale Forskningscenter indenfor Komplementær og Alternativ Medicin.

Bachelorprojektet konkluderede, at patienternes egen indsats har en central betydning i behandlingsforløbet. Patienternes egen indsats består i at opsøge forskellige alternative behandlingsformer med udgangspunkt i livssituationen som helhed, herunder livserfaringer, fortolkninger og vidensgrundlag. Medinddragelse og medansvar spiller ligeledes en afgørende rolle for patienterne, der inddrager sig selv på en aktiv måde i behandlingsforløbet.

Danske kræftpatienters erfaringer med alternativ behandling

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet
Undersøgelser om alternativ behandling

I 2013 gennemførte Kræftens Bekæmpelse en national spørgeskemaundersøgelse af kræftramtes oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. I undersøgelsen var der også spørgsmål til patienternes brug af alternativ behandling. 4.401 kræftramte deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen viste, at mere end hver fjerde af de adspurgte kræftpatienter tilgik alternativ behandling, og at de overvejende brugte vitaminer, mineraler, naturmedicin og kosttilskud.

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftpatienters brug af alternativ behandling
Faglig viden om alternativ behandling

I 2006 gennemførte Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse af kræftpatienters brug af alternativ behandling. Deltagerne i undersøgelsen var brugerne af Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftlinjen.

Undersøgelsen viste, at markedet for alternativ behandling var uoverskueligt og præget af usikkerhed om, hvilke effekter og bivirkninger alternativ behandling kan have. Samlet set pegede undersøgelsen på behovet for: 1) tilvejebringelse og formidling af yderligere viden og dokumentation om alternativ behandling 2) tilbud om kvalificeret rådgivning om alternativ behandling og 3) styrkelse af dialogen mellem patienter, sundhedspersonale og alternative behandlere om alternativ behandling

Kræftpatienters brug af alternativ behandling

Kræftpatienters verden
Faglig viden om alternativ behandling

I 2006 gennemførte Kræftens Bekæmpelse og Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg en spørgeskemaundersøgelse, der skulle afdække, hvad danske kræftpatienter har brug for. 1.518 kræftpatienter deltog i undersøgelsen.

Godt 27 % af deltagerne oplyste at have brugt alternativ behandling. Brugen af alternativ behandling blev begrundet med forventninger om at øge modstandskraften, få mere energi eller livskvalitet og med at behandlingen kunne virke aktivt mod kræftsygdommen. 64 % af deltagerne mente, at den alternative behandling havde været gavnlig, 27 % tog ikke stilling, mens 9 % vurderede, at den ikke havde gavnet. 4 % mente, at behandlingen havde været skadelig. 17 % havde savnet vejledning, rådgivning, støtte eller hjælp fra sygehuset i forhold til alternativ behandling. Godt to tredjedele af patienterne havde ikke talt med personalet om alternativ behandling, men heraf svarede 18 %, at det ville de gerne have gjort. Af de kun 13 %, der havde talt med personalet om alternativ behandling, havde 33 % oplevet en imødekommende holdning, mens 18 % havde oplevet en afvisende holdning.

Kræftpatienters verden

Patientsamtaler om alternativ behandling
Kræftens Bekæmpelse har samlet fakta, råd og videoer, som klæde dig på til dine patientsamtaler om alternativ behandling.

Patientsamtaler om alternativ behandling