Gå til sygdomsliste

Behandling

Få gode råd til, hvordan du som professionel kan hjælpe kræftpatienter.

Når en borger får kræft

Kræftens Bekæmpelse kan hjælpe med gode råd om, hvordan kommunen kan styrke tilbuddene i forhold til borgere med kræft.

Forsøgsbehandlinger og ny kræftmedicin

Når de gængse mulighed for kræftbehandling er udtømte, kan forsøgsbehandling eller eksperimentel behandling komme på tale. Bl.a. link til databaser med oversigt ovre forsøgsbehandlinger i Danmark og udlandet. Se også liste over ny kræftmedicin på vej - det vil sige kræftlægemidler, der er godkendt i EU, men endnu ikke taget i brug i Danmark. Oversigt over patienters muligheder for adgang til ny medicin.

Palliativ behandling

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at skabe værdige rammer for de døende patienter på sygehusene, for at patienter i hele landet har en reel mulighed for at vælge hospice og for, at der er kvalificeret støtte til de patienter, der tilbringer den sidste tid i hjemmet.

Etniske minoriteter

Download pjecer om kræft på syv forskellige sprog og find gratis undervisningsmaterialer om det danske sundhedsvæsen.

Sociale forhold

Nogle kræftsygdomme berettiger til en arbejdsskadeerstatning.

Mange er i den erhvervsaktive alder, når de rammes af en kræftsygdom, Vær opmærksom på de mange aspekter af kræftsygdommen, som kan have betydning for den kræftramtes mulighed for at passe et job.

Kræftbehandling

Kræft er mange sygdomme. Behandling og forløb er forskelligt fra sygdom til sygdom og fra patient til patient. Læs mere om behandlingsformer og behandling af de enkelte kræftsygdomme her:

Behandlingsformer i forbindelse med kræft

Kræftsygdomme

Alternativ behandling

Mere end en tredjedel af kræftpatienterne bruger alternativ behandling. her kan du som læge eller sygeplejerske læse om de mest brugte behandlingsformer

Alternativ behandling

Pjece: Spørg patienten om alternativ behandling (pdf)