Gå til sygdomsliste

Palliativ indsats

Kræft er en livstruende sygdom. Der bliver fortsat udviklet nye og forbedrede behandlingsformer, som kan helbrede patienter med kræft, men desværre er der stadig mange kræftpatienter, som ikke kan helbredes. Det betyder, at nogle patienter må indstille sig på, at de i løbet af kortere eller længere tid vil dø af deres sygdom.

Kræftens Bekæmpelse har fokus på behandlingen af de kræftpatienter, der ikke kan blive helbredt for deres sygdom, og som modtager palliativ behandling. Indsatsen handler blandt andet om, at man sikres et værdigt og godt forløb i eget hjem eller der, hvor man i øvrigt ønsker at tilbringe den sidste tid.

I april 2014 godkendte Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse en række nye anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter. Flere danske undersøgelser viser nemlig, at kræftpatienter har en række behov i forbindelse med den palliative indsats, som de ikke får indfriet.

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse af kræftpatienters oplevelse i den palliative fase viser f.eks., at 22 pct. ikke fik tilstrækkelig hjælp ved smerter. Flere end halvdelen af patienterne var meget trætte, halvdelen havde ingen appetit, og mange oplevede angst og depression.

Kræftens Bekæmpelse vil arbejde for at skabe værdige rammer for de døende patienter på sygehusene, og for at patienter i hele landet har en reel mulighed for at vælge hospice og for, at der er kvalificeret støtte til de patienter, der tilbringer den sidste tid i hjemmet.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Læs hele rapporten

Læs hovedpunkterne i rapporten

Læs mere om den sidste tid

Palliativt Videncenter

Palliativt Videncenter, PAVI, er et videncenter der har til formål at sikre udvikling, høj faglig kvalitet og spredning af viden om det palliative felt i Danmark.

Gå til PAVIs hjemmeside 

Video om at leve med døden tæt på

Per Kristensen er 65 år og lever med uhelbredelig tarmkræft. I denne meget ærlige film fortæller han, hvordan han har lært at leve med at vide, at han skal dø indenfor meget kort tid. Han har blandt andet fået hjælp i Kræftrådgivningen i København.

 

Fakta om kræft

Hvordan og hvorfor opstår kræft? Hvor mange har kræft?

Fakta om kræft


Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling ved de forskellige kræftsygdomme:

Kræftsygdomme


Rettigheder

Økonomisk hjælp og hjælp i hjemmet.

Rettigheder