Gå til sygdomsliste

Dokumentation & Kvalitet

Dokumentation & Kvalitet dokumenterer og arbejder evidensbaseret på at forbedre kræftpatienters overlevelse, livskvalitet, sikkerhed og oplevelser med det danske sundhedsvæsen. Målsætningen er: 

  • At overlevelsen kommer på niveau med de internationalt bedste
  • At forløbet er sammenhængende, af høj faglig kvalitet og minimal risiko hvor kræftpatienter ikke skades
  • At kræftpatienter og deres pårørende oplever sundhedsvæsenets indsats som brugercentreret med indflydelse på beslutninger om eget forløb.

Afdelingens arbejde er rettet mod at etablere et forbedret, hurtigere og mere validt datagrundlag for at arbejde med monitorering og analyse af resultater, kvalitet og patientsikkerhed i hele kræftforløbet. Udvikling af Cancerregister Version 2.0 er et afgørende virkemiddel og derfor en central opgave i de kommende år. Det skal supplere det nuværende Cancerregister med aktivitets-, kvalitets- og patientsikkerhedsdata fra kliniske databaser.

I 2015 vil vi fortsætte med at monitorere og sammenligne kræftforekomst, -dødelighed, prævalens og overlevelse i et nordisk og internationalt komparativt perspektiv, hvor data stilles til rådighed for interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi vil tilvejebringe bedre og flere data om kvalitet og patientsikkerhed, herunder patientrapporterede resultatvurderinger samt gennemføre udviklingsprojekter i samarbejde med de kliniske miljøer.

Vi vil endvidere:

Starte strategisk forskning om årsager til tidlig død blandt danske kræftpatienter (første år efter diagnose) og identificere patient- og behandlingskarakteristika for disse patienter.

  • At unge kræftramtes behov og oplevelser belyses og sammen med resultaterne fra Barometerundersøgelserne bidrager til forbedring
  • At styrke fælles klinisk beslutningstagen i kræftbehandlingen
  • At styrke patientsikkerheden og monitoringen med særligt fokus på kirurgi
  • At reducere ventetiden til behandling og forbedre overvågningen.

Kontakt

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Att.: Dokumentation & Kvalitet
Tlf.: 35 25 74 26

Kontaktpersoner

Afdelingschef, adjungeret professor Jes Søgaard
Tlf.: 35 25 74 40
jsogaard@cancer.dk
 
Chefsekretær Dorte Darfelt
Tlf.: 35 25 74 26
dorted@cancer.dk 

Mere information

Se afdelingens medarbejdere her
Læs mere om afdelingens aktiviteter her
Patientsikkerhed i kræftforløb