Gå til sygdomsliste

Samtaler med socialt sårbare patienter

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at forbedre forholdene for socialt sårbare patienter, som ofte har brug for ekstra støtte i kræftforløbet. Her kan du finde undervisningsfilm med fokus på kommunikationen til og med patientgruppen.

Læge i samtale med patient

Socialt sårbare har behov for ekstra støtte
At få en kræftsygdom er belastende, og er patienten samtidigt socialt sårbar, kan det være endnu vanskeligere at komme igennem sygdom og behandling. Undersøgelser viser blandt andet, at socialt sårbare patienter kan have besvær med kommunikation og det at forstå og huske budskaber.

Kræftens Bekæmpelse har udviklet undervisningsfilm til sundhedsprofessionelle med fokus på kommunikationen til og med socialt sårbare patienter. Filmene er baseret på tre fiktive samtaler, hvor en læge skal give en patient et scanningssvar.


Introduktionsfilm
I introduktionsfilmen kan du se lægens og patientens forskellige sociale baggrunde. 


Samtale 1: Informationsdosering

Lægen informerer patienten om scanningsresultat.


Samtale 2: Informationsdialog

Lægen og patienten har en dialog om scanningsresultat.


Samtale 3: Informations- og relationssamtale

Patientinddragelse.


Støttetilbud til socialt sårbare patienter

Hvis du er i kontakt med patienter, som har særligt behov for støtte i kræftforløbet, kan du henvise dem til Kræftens Bekæmpelses navigatortilbud. En navigator kan være bisidder og tovholder i forløbet og give opbakning og støtte undervejs.

Navigatortilbud – få støtte af en bisidder