Gå til sygdomsliste

Populære sider

Her kan du se de mest populære sider blandt fagfolk på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Rehabilitering

Mange kræftpatienter har brug for hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter en kræftsygdom. En stor gruppe patienter har desuden brug for et målrettet tilbud om rehabilitering, der retter sig mod fysiske, psykiske og sociale behov. Hele den enkelte patients livssituation skal vurderes, og der skal gives et relevant og sammenhængende tilbud.

I en gennemsnits kommune med 50.000 borgere vil der være ca.2.100, som skal leve med kræft, heraf ca. 800 i den erhvervsaktive alder.

Se hvor mange, der lever med kræft i din kommune, og hvor mange, der har brug for rehabilitering

Den forbedrede kræftbehandling betyder, at flere patienter helbredes eller lever længere. Men mange lever med alvorlige følger efter sygdommen og behandlingen. Det kan dreje sig om smerter, føleforstyrrelser, fatigue (træthed), lymfødem, angst og depression.

Hvad er rehabilitering?

WHO har følgende definition af rehabilitering, som også anvendes i Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft: ”Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. I en dansk ”Hvidbog” om rehabiliteringsbegrebet lægges desuden vægt på, at rehabilitering også retter sig til borgere, som er i risiko for begrænsninger i funktionsevnen.

 

En rehabiliterende tilgang er karakteriseret ved at:  

  • involvere borgeren (patienten) aktivt i processen
  • være funderet på en helhedsorienteret tilgang
  • have fokus på funktionsevne i bredeste betydning
  • tage udgangspunkt i og inddrage borgerens mål og ressourcer (inkl. netværk og omgivelser)
  • være en koordineret og tværfaglig indsats mellem medarbejdere med social- og sundhedsfaglige kompetencer mv.

Hvidbog om rehabilitering
Marselisborgcentret 2004

Download Hvidbog om rehabilitering

De forskellige senfølger har stor betydning for den enkeltes mulighed for at genoptage arbejde og deltage i familielivet. Derfor er rehabilitering og behandling af senfølger vigtig for mange patienter.

Det mener Kræftens Bekæmpelse om rehabilitering

Alt for mange kræftpatienter får ikke den hjælp, de har brug for til at komme videre i livet efter endt behandling. Og det på trods af, at rehabilitering har været et vigtigt indsatsområde i de seneste ti års kræftplaner.

Kræftens Bekæmpelses har derfor opstillet en række krav til en bedre kræftrehabilitering.

Se Kræftens Bekæmpelses strategiske oplæg om kræftrehabilitering

Viden om kræftrehabilitering og senfølger

I 2012 udsendte Sundhedsstyrelsen et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet stiller krav om, at alle kræftpatienter skal have vurderet deres behov for rehabilitering. Patienter med behov skal tilbydes målrettet rehabilitering.

Hent Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

I 2010 er der udarbejdet en MTV rapport om rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft. En MTV samler og vurderer den viden, der foreligger om en given medicinsk teknologi.

Hent MTV rapport om rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft

Hent resumé af MTV rapport om rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft

Vi har samlet information om kommende og tidligere konferencer og symposier om kræftrehabilitering.

Se oplæg fra konferencer om kræftrehabilitering og senfølger

Bedste aktuelle viden om rehabilitering i forbindelse med kræft

Kærtens Bekæmpelse har i 2014 konsulteret danske eksperter vedrørende den bedst tilgængelige viden om rehabilitering inden og efter en kræftbehandling.

Læs rapporten Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft her

Læs sammenfatning af rapporten her