Gå til sygdomsliste

  • Til fagfolk

    Rehabilitering

    Få viden til dit arbejde med rehabilitering til kræftramte


Særligt til fagfolk
Kvinde spiller bold

Den rehabiliterende indsats

Her kan du finde viden om senfølgerne efter kræft og få et overblik over den rehabiliterende indsats på kræftområdet i Danmark.

Den rehabiliterende indsats

Kvinde går tur i skoven

Skabelon til rehabilitering

Har kan du se Kræftens Bekæmpelses skabelon til kræftrehabilitering, som skal sikre målrettet og tilpasset rehabilitering til kræftpatienter.

Skabelon til kræftrehabilitering

Materialer i bunke

Redskaber til rehabilitering

Her kan du finde forskellige værktøjer, materialer, online tilbud og retningslinjer til at arbejde med kræftrehabilitering i praksis.

Redskaber rehabilitering

Patient til genoptræning

Samarbejde om rehabilitering

Har kan du se de faglige netværk og forskningsmiljøer, som Kræftens Bekæmpelse arbejder sammen med i forhold til rehabilitering.

Samarbejde om rehabilitering


Rapporter om rehabilitering

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

Omkring 300.000 danskere har haft kræft, og mindst halvdelen af dem har mén efter deres sygdom og behandling. Kræftens Bekæmpelse har været med til at samle den viden man har om senfølger hos kræftpatienter, og det giver mulighed for bedre forebyggelse og behandling.

Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus

Inden kræftpatienter bliver udskrevet fra sygehus skal der ifølge sundhedsloven foretages en lægefaglig vurdering af patientens behov for genoptræning. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt genoptræningsplaner for kræftpatienter med diagnose 2007-2015 og lavet en prognose for fremtidsudsigterne.