Gå til sygdomsliste

Håndbog i klinisk kvalitetsforbedring

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at understøtte udviklingen mod datadreven forbedring af klinisk praksis til gavn for patienterne. Her kan du finde viden håndbogen i klinisk kvalitetsforbedring.

Klinisk kvalitetsforbedring

Behov for at omsætte data til forbedring
Forbedring af de kliniske ydelser er et vedvarende fokusområde i klinikken og blandt beslutningstagerne i sundhedsvæsenet.

Igennem de seneste årtier er der taget mange faglige initiativer med henblik på at frembringe viden og systematisere data. Politiske beslutninger har ført til øget regulering af området for at understøtte udviklingen mod datadreven forbedring af klinisk praksis til gavn for patienterne.

Udfordringen for klinikere og ledelser med henblik på at få fulgt op og omsat data til forbedring er betydelig. Derfor har Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerheden udarbejdet en håndbog til kvalitetsforbedring, som skal hjælpe klinikere og ledelser i dette arbejde.

Håndbog i klinisk kvalitetsforbedring
Klinisk kvalitetsforbedring

Håndbogen i klinisk kvalitetsforbedring understøtter klinikeres og ledelsers arbejde med at forbedre kvaliteten af kliniske ydelser. Håndbogen beskriver brug af værktøjer til forbedring, når data fra de kliniske kvalitetsdatabaser og andre datakilder peger på problemer med behandlingskvaliteten, og når der identificeres eksempler på særlig god kvalitet, der ønskes fastholdt.

Håndbog i klinisk kvalitetsforbedring

En dynamisk og åben håndbog
Håndbogen i klinisk kvalitetsforbedring skal styrke, at databaseret kvalitetsudvikling indarbejdes i den daglige praksis i sundhedsvæsenet. Hensigten er ikke, at give en udtømmende beskrivelse af kvalitetsudviklingsteorier og -principper, men at levere en ”værktøjskasse”, der kan anvendes i det daglige forbedringsarbejde.

Omdrejningspunktet for håndbogen er opfølgning på data, der samles nationalt, herunder i de kliniske kvalitetsdatabaser. Værktøjerne til forbedring af kvalitet, der præsenteres i håndbogen er imidlertid også anvendelige til opfølgning på data fra andre kilder.

Patientansvarlig læge
Kræftens Bekæmpelse har samlet viden om den patientansvarlig læge, som skal sikre sammenhæng og kontinuitet i forløbet for kræftpatienter.

Patientansvarlig læge