Gå til sygdomsliste

Leg på streg flyver fra reden

Kræftens Bekæmpelse har siden 2012 tilbudt elever i skolen det succesfulde undervisningskoncept, Leg på streg. Nu er det tid til, at Leg på streg flyver fra reden.

Leg på streg flyver fra reden

Nu fortsætter Leg på streg hos Ji sport A/S

Ji sport A/S har overtaget konceptet Leg på streg, som kobler leg og læring i undervisningen. De har været en stabil og loyal samarbejdspartner gennem mange år og har stået for at producere og sælge materialer til Leg på streg.

Vores vaner bliver i høj grad grundlagt tidligt i livet og derfor er bevægelse en vigtig del af børnehave- og skoledagen. Vi er rigtig glade for, at Ji sport A/S nu overtager Leg på streg, så konceptet fremover kan få endnu flere børn til at lege og lære samtidig.

Forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, Mette Lolk Hanak

Vi glæder os rigtig meget til at overtage Leg på streg konceptet fra Kræftens Bekæmpelse og sprede budskabet internationalt, så mange flere børn og unge kan få mere aktiv læring og mere bevægelse i undervisningen.

Direktør for Ji Sport A/S, Thomas Jeppesen.

Flere børn skal få aktiv læring og bevægelse i skolen

Driftsarbejdet er blevet større og større i takt med efterspørgslen, så det er det helt rigtige, at Leg på streg skal leve videre uden for Kræftens Bekæmpelse.

Støtten fra Ji sport A/S går til fremtidige bevægelsesaktiviteter for børn og unge i Kræftens Bekæmpelse.

Leg på streg
hos Ji sport A/S

Stor succes bag Leg på streg

Mere end over halvdelen af landets skoler kender til Leg på streg og det er lykkedes at samarbejde med 42 kommuner om udbredelsen af konceptet til kommunens skoler. Siden 2016 er mindst 5.376 lærere og pædagoger blevet klædt på til at bruge Leg på streg i deres undervisning.

Lærerne oplever, at Leg på streg er et godt redskab til at koble bevægelse til den faglige undervisning. Leg på streg skaber, ifølge lærerne, et pædagogisk læringsrum. 

Læs 

Slutrapport 2020, Leg på streg

Leg på streg flyver fra reden

42 samarbejdskommuner med Leg på streg

Det faglige indhold bliver mere håndgribeligt for eleverne og nemmere at huske. Det er med til at styrke fællesskabet, samarbejdsevnen og elevernes rummelighed over for hinanden.

Læs evalueringen Når læring bliver til leg, bevægelse og trivsel

Kombinerer læring og leg

Leg på streg er et bevægelseskoncept, som får børnene fra 0. til 6. klasse til at være fysisk aktive i timerne med dansk, matematik, natur/teknologi, tysk og engelsk. Samtidig opfylder konceptet flere af de faglige mål inden for fagene. Konceptet rykker klasseundervisningen ud på farverige tal- og bogstavbaner i skolegården. Med Leg på streg kan børnene hoppe sig igennem regnestykker, lære bogstaverne mens de hinker, eller lege tagfat samtidig med de staver sig igennem navneord. 

Leg på streg flyver fra reden
Leg på streg flyver fra reden

Gode bevægelsesvaner er med til at forebygge kræft
På alle klassetrin er Leg på streg med til at opfylde skolereformens krav om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. Leg på streg er med til at gøre undervisningen aktiv og det er vigtigt – især de ældre klasser halter efter. Jo nærmere elever i folkeskolen kommer på sidste skoledag, jo mere stille sidder de.

Det er vigtigt, at gode bevægelsesvaner grundlægges fra barnsben. Hvis børn og unge udvikler sunde vaner tidligt i livet, øges chancen for at forankre sunde vaner senere i livet. Daglig bevægelse hænger tæt sammen med en god sundhedsprofil. Derfor har Kræftens Bekæmpelse udviklet Leg på streg. Fysisk aktivitet er nemlig med til at forebygge kræft og andre livsstilssygdomme.  

Fakta om Leg på streg
  • Kombinerer fysisk aktivitet og læring
  • Foregår på tre tal- og bogstavbaner i skolegården
  • Henvender sig til skolebørn fra 0. til 9. klasse
  • Opfylder læringsmål i fagene dansk, sprogfag, kulturfag, matematik, naturfag, samt sundheds- og seksualundervisning
  • Er kendt på over halvdelen af landets skoler
  • Er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden
  • Er med i læreplanen på 9 lærer- og pædagogseminarier

Find Leg på streg hos Ji sport A/S 

Stor tak til Nordea-fonden

Nordea-fonden har støttet Leg på streg lige fra starten, og fondens direktør Henrik Lehmann Andersen har fulgt rejsen med begejstring: 

I Nordea-fonden er vi glade for, at så mange skoler og institutioner har glæde af Leg på streg. Det fremmer bevægelse og fysisk aktivitet hos børn, og det passer godt med Nordea-fondens indsats for at fremme det gode liv.

Direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen