Gå til sygdomsliste

Fuld af liv - banner

ALKOTUNE

Mød dig selv fuld … Ædru

ALKOTUNE er en app, der får dig til at lyde fuld. Tag en selfie, indtal en besked og mød en fuld version af dig selv … mens du er ædru. Gem de ’pinligste’ versioner i ALKOTUNE-galleriet, vis dem til dine venner, og find ud af, om det også er sådan, de oplever dig, når du har drukket for meget.

ALKOTUNE-info

Hent til iPhone

Hent til Android

I appen ALKOTUNE, kan du teste hvor fjollet du lyder og ser ud, når du har drukket for meget alkohol. ALKOTUNE er ikke en realistisk gengivelse af virkeligheden, men er tænkt som et redskab til at starte en dialog om alkohol og gevinsterne ved at drikke mindre. ALKOTUNE er en del af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens forebyggelseskampagne FULD AF LIV.

Alkohol er årsag til mere end 60 forskellige sygdomme – herunder kræft. Hjælp os med at skabe en sundere alkoholkultur i Danmark, hvor vi udskyder debuten, og hvor alkohol fylder mindre – både til hverdag og fest. Følg os på www.facebook.com/fuldafliv

Brug af appen

FULD AF LIV-kampagnen henstiller til, at du kun bruger billeder af dig selv i ALKOTUNE. Tager du billeder af andre, skal du have deres samtykke til at bruge billedet i ALKOTUNE. Dette gælder især, hvis du deler screenshots eller videoer fra ALKOTUNE.

Hvis du tager billeder af andre eller andet end dig selv, skal du sørge for at have rettigheder til at bruge og dele billedet. Du skal ikke bruge anstødelige billeder eller sprogbrug eller bruge appen på en måde, der overskrider andres grænser eller krænker deres privatliv.


About ALKOTUNE (ENG)

Meet yourself drunk – while you’re sober

With the ALKOTUNE app you can experience how you look and sound when you are drunk. Simply take a photo, record a message and prepare to meet yourself drunk. Save all the awkward moments in the ALKOTUNE-gallery and check with your friends to hear, if you’re really that embarassing when you drink too much.

You can use the Akotune app to test how stupid you look and sound when you have had too much to drink. Alkotune is not a realistic reproduction of real life, but is intended as a tool for starting dialogue about alcohol and the benefits of drinking less. Alkotune is a part of the FULD AF LIV alcohol campaign run by the Danish Cancer Society and TrygFonden.

Alcohol is the cause of over sixty different diseases - including cancer. Help us create a healthier drinking culture, where we start drinking at a later age and where alcohol plays a less important part of both parties and everyday life. Follow us at www.facebook.com/fuldafliv

Using the app

The FULD AF LIV campaign urges you to only use pictures of yourself in the ALKOTUNE app. If you take photos of other people, you must have their consent to use the picture in ALKOTUNE. This particularly applies if you share screenshots or videos from ALKOTUNE.

If you take photos of anything but yourself, make sure that you have the legal right to use and share the image. You may not use offensive or indecent imagery or language or use the app in a way that causes offence to others or violates their privacy.