Gå til sygdomsliste

Fuld af liv - banner
Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Rapporter og videnskabelige artikler

Alkoholkampagnen 'Fuld af liv' udgiver hvert år en række rapporter, der vedrører unge og alkohol. Rapporterne bliver offentligt gjort her på siden. Når der udgives videnskabelige artikler, vil der blive linket til et resumé af artiklen.


Danskernes alkoholvaner 2020
Rapporter

I denne rapport kortlægges voksne danskeres alkoholvaner i 2020:

 • Alkoholforbrug
 • Kendskab og holdninger til aldersgrænser for køb af alkohol
 • Holdninger til strukturelle forebyggelsestiltag
 • Holdninger til den danske alkoholkultur
 • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft

Hent rapporten om danskernes alkoholvaner her.

Summary: Alcohol habits among adult Danes 2020

Unges alkoholvaner 2021
Rapporter

I denne rapport kortlægges danske unges alkoholvaner i 2021. Rapporten belyser blandt andet 15-25-åriges:

 • Alkoholdebut og alkoholforbrug
 • Oplevelser med at drikke for meget og drikkepres
 • Erfaringer og holdninger til alkohol, fester og venner
 • Oplevelser med tilstedeværelsen af alkohol på skolen/studiet
 • Aftaler med forældre om alkohol
 • Kendskab til alkohols helbredskonsekvenser

Hent rapporten om unges alkoholvaner her.

Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2020
Rapporter

I denne rapport kortlægges forældres viden, holdninger og adfærd, i forhold til unges alkoholvaner i 2020. I rapporten kortlægge blandt andet forældre til 13-17-åriges:

 • Holdninger til danske unges alkoholforbrug
 • Holdninger til aldersgrænser for køb af alkohol
 • Kendskab til deres barns alkoholforbrug
 • Holdninger til og bekymringer omkring deres barns alkoholforbrug
 • Indflydelse på deres barns alkoholforbrug
 • Kendskab til sammenhængen mellem alkohol og kræft

Hent rapporten om forældres holdninger her.

Danskernes alkoholvaner 2019
Rapporter

I denne rapport kortlægges voksne danskeres alkoholvaner i 2019.
Rapporten omhandler blandt andet 18-74-åriges:

 • Alkoholforbrug
 • Holdninger til alkoholrelaterede forebyggelsestiltag
 • Holdninger til- og oplevelser med den danske alkoholkultur
 • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft
 • Kendskab til genstandsgrænserne
 • Erfaringer med køb af alkohol

Hent rapporten om danskernes alkoholvaner her

Unges alkoholvaner i Danmark 2019
Rapporter

I denne rapport kortlægges 15-25-åriges alkoholvaner i Danmark 2019.
Rapporten belyser blandt andet:

 • Alkoholdebut og alkoholforbrug
 • Oplevelser med at drikke for meget
 • Holdninger og erfaringer i forhold til fester og venner
 • Oplevelser af, hvor meget alkohol fylder på skolen/studiet
 • Aftaler med forældre om alkohol
 • Erfaringer med køb af alkohol

Hent rapporten om unges alkoholvaner her (pdf)

Danskernes alkoholvaner 2018
Rapporter

I denne rapport kortlægges voksne danskeres alkoholvaner i 2018. 
I rapporten kortlægges blandt andet 18-74-åriges:

 • Alkoholforbrug
 • Alkoholforbrug i forskellige situationer
 • Holdninger til strukturelle forebyggelsestiltag
 • Holdninger til- og oplevelser med den danske alkoholkultur
 • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft
 • Kendskab til genstandsgrænserne

Hent rapporten her (pdf)

Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2018
Rapport

I denne rapport kortlægges forældres viden, holdninger og adfærd, når det kommer til unges alkoholvaner i 2018. I rapporten spørges forældre til 13-17-årige blandt andet til deres:

 • Holdninger til danske unges alkoholforbrug
 • Holdninger til aldersgrænser for køb af alkohol
 • Kendskab til deres barns alkoholforbrug
 • Holdninger til og bekymringer omkring deres barns alkoholforbrug
 • Indflydelse på deres barns alkoholforbrug
 • Kendskab til sammenhængen mellem alkohol og kræft

Læs rapporten om forældres holdninger til unges alkoholvaner 2018 (pdf) 

Danskernes alkoholvaner 2017
Rapport

I denne rapport kortlægges alkoholvaner blandt danskere i alderen 18-74 år i 2017. Rapporten belyser blandt andet:

 • Alkoholforbrug
 • Grunde til at drikke/ikke at drikke alkohol
 • Aldersgrænser for køb af alkohol
 • Holdninger til strukturelle forebyggelsestiltag
 • Holdninger til- og oplevelser med den danske alkoholkultur
 • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft
 • Viden om anbefalinger og genstandsgrænser

Hent rapport om alkoholvaner her (pdf)

Unges alkoholvaner i Danmark 2017
Rapport

I denne rapport kortlægges 15-25-åriges alkoholvaner i Danmark 2017. Rapporter belyser blandt andet:

 • Alkoholdebut og alkoholforbrug
 • Oplevelser med at drikke for meget
 • Meninger om, hvad der gør en fest fed, og hvad der gør en ven fed at feste med
 • Oplevelser af, hvor meget alkohol fylder på skolen/studiet
 • Aftaler med forældre om alkohol
 • Erfaringer med køb af alkohol

Hent rapporten her (pdf)

Unges alkoholvaner i Danmark 2016
Rapport

I denne rappport kortlægges 15-25-åriges alkoholvaner i Danmark 2016, I rapporten kortlægges blandt andet 15-25-åriges:

 • Alkoholdebut og -forbrug
 • Kendskab og holdninger til alkoholforbruget blandt den generelle danske ungdom
 • Motiver for at drikke/ikke at drikke alkohol
 • Unges herredømme over deres alkoholindtag
 • Forældres holdninger og indflydelse på unges alkoholvaner
 • Unges erfaringer med køb af alkohol samt holdninger til aldersgrænserne for køb af alkohol

Hent rapporten her (pdf)

Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016
Rapporter

I denne rapport kortlægges forældres viden, holdninger og adfærd når det kommer til unges alkoholvaner. I rapporten spørges forældre til 13-16-årige blandt andet til deres:

 • Viden om og holdninger til danske unges alkoholforbrug generelt
 • Kendskab til deres eget barns alkoholforbrug
 • Holdninger til og bekymringer omkring deres barns alkoholforbrug
 • Indflydelse på deres barns alkoholforbrug
 • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft

Hent rapporten her (pdf)

Unges alkoholvaner i Danmark 2015
Rapporter

I denne rapport kortlægges 15-25-åriges alkoholvaner i Danmark 2015. I rapporten kortlægges blandt andet 15-25-åriges:

 • Alkoholdebut- og forbrug
 • Kendskab og holdninger til alkoholforbruget blandt den generelle danske ungdom
 • Motiver for at drikke/ikke at drikke alkohol
 • Forældres betydning for deres børns alkoholvaner
 • Kendskab til aldersgrænser for køb af alkohol samt sundhedsrisici ved alkoholforbrug

Hent rapporten her (pdf)

English summary

Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2015
Rapporter

I denne rapport kortlægges forældres viden, holdninger og adfærd når det kommer til unges alkoholvaner. I rapporten spørges forældre til 13-16-årige blandt andet til deres:

 • Viden om og holdninger til danske unges alkoholforbrug generelt
 • Kendskab til deres eget barns alkoholforbrug
 • Holdninger til og bekymringer omkring deres barns alkoholforbrug
 • Indflydelse på deres barns alkoholforbrug
 • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft

Hent rapporten her (pdf)

English summary

Forældres betydning for deres børns alkoholforbrug – en systematisk litteraturgennemgang
Rapporter

Fuld af liv-kampagnen har netop udgivet en rapport om forældres betydning for deres børns alkoholforbrug. Rapporten bygger på videnskabelig litteratur fra perioden 1993-2015. Rapporten omhandler 9 forskellige områder, herunder blandt andet betydningen af forældres eget alkoholforbrug, regler og kommunikation om alkohol.

Hent rapporten her (pdf)

Unges alkoholvaner i Danmark 2014
Rapporter

Rapporten kortlægger alkoholvanerne blandt Danmarks unge i alderen 15-25 år. Rapporten giver en status på unges alkoholvaner før Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden startede ’Fuld af liv’- kampagnen i september 2014.

Hent rapporten her (pdf)

English summary

Børn og alkohol i Danmark 2014 - en kortlægning blandt 12-14-årige
Rapporter

I denne rapport kortlægges 12-14-årige børns erfaringer med alkohol i Danmark anno 2014. De fleste 12-14-årige har ikke nogen erfaringer med alkohol, men i denne rapport belyses blandt andet, hvor mange, der har prøvet at drikke alkohol og hvilke motiver, de 12-14-årige har for at drikke/ikke at drikke alkohol. Rapporten bygger på besvarelser fra 1.000 børn i alderen 12-14 år.

Hent rapporten her (pdf)

English summary

Mere om unges alkoholvaner
Rapporter

Rapporten giver et indblik i, hvilken rolle alkohol spiller for unge i deres sociale liv – bl.a. i forhold til fester, popularitet og drikkepres. Rapporten bygger på besvarelser fra 1.038 unge i alderen 15-25 år.

Hent rapporten her (pdf)

English summary

Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014
Rapporter

Rapporten kortlægger danskernes viden om og holdninger til unges alkoholvaner. Derudover belyser den danskernes kendskab til de sundhedsmæssige konsekvenser af alkohol. Forældrene i undersøgelsen er desuden blevet spurgt, hvordan de vurderer deres eget barns alkoholvaner. Rapporten bygger på besvarelser fra 2.006 danskere i alderen 15-64 år.

Hent rapporten her (pdf)

English summary


Tidligere rapport

Kræftens Bekæmpelse har tidligere udgivet en rapport om danske unges alkoholforbrug, determinanter for forbruget og eksisterende forebyggelsestiltag.

Læs rapporten om unge og alkohol her

 

Folder om Fuld af liv

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag kampagnen ‘Fuld af liv’, der skal bidrage til at udsætte unges alkoholdebut, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.

Hent vores folder her