Gå til sygdomsliste

Evaluering af screening for tarmkræft

I 2005-2006 tilbød man som forsøg screening for tarmkræft til 50-74 årige borgere i de tidligere Vejle og Københavns Amter.

Projektet blev evalueret bl.a. for at finde ud af, hvorfor folk tog imod tilbuddet, og hvilke barrierer der var. Man fandt mange flere tilfælde af kræft og polypper i tarmen end beregnet. Selvom færre end forventet tog imod tilbuddet om at blive undersøgt for tarmkræft.

Barrierer for at deltage i screening for tarmkræft

Kræftens Bekæmpelse undersøgte de 50-74-åriges barrierer for at tage den afføringstest, de fik med posten. Undersøgelsen bestod af fokusgruppeinterview med ikke-deltagere og en spørgeskemaundersøgelse.

Det viste sig, at det tager tid at vænne befolkningen til at tænke på og tale om tarmkræft, hvis tilbuddet skal få større opbakning. De 6 mest betydningsfulde barrierer var, at ikke-deltagerne:

  • ikke ville vide, om de havde tarmkræft
  • syntes, at det var for besværligt at tage testen
  • havde behov for mere information
  • følte sig sygeliggjort af at blive tilbudt testen
  • følte sig for gamle til at tage testen

Der var også langt flere kvinder end mænd, der deltog.

Mere information og omtale i medierne

Flere barrierer hænger sammen med manglende viden om tarmkræft, og om hvorfor man screener. Desuden er tarmkræft fortsat en tabubelagt sygdom, som mange ikke bryder sig om at tale om, og som mange opfatter som ulækker.

Hvis man vil planlægge og organisere screening for tarmkræft, bør man derfor gøre en stor indsats for i medierne at skabe opmærksomhed om sygdommen og screeningstilbuddet.

Erfaringen var, at det var en fordel at invitere grupper af nabokommuner samtidig, så man kunne fokusere og koordinere kommunikationsindsatsen.

Læs hele barriere-rapporten her

Øvrige evalueringsrapporter

Læs evalueringerne af forsøget med screening i det tidligere Københavns Amt og det tidligere Vejle Amt her:

Evalueringerne af screening for tarmkræft i det tidligere Københavns Amt

Evalueringerne af screening for tarmkræft i det tidligere Vejle Amt

Samlet evaluering af pilotprojekter om screening for tarmkræft