Gå til sygdomsliste

Røgfrit Liv - Korte samtaler med unge

Dato/tid:
28.02.2023 09:00
Status:
ledige pladser
By:
Aarhus V
Pris:
3.600,- kr. pr. deltager

Kursusbeskrivelse:

Røgfrit liv – Korte samtaler med unge er et kursus, der ruster dig til at tale med elever om deres tobaksvaner. På kurset præsenteres du for redskaber til at favne elever med meget forskellige tanker om og holdninger til egen rygning og tobaksforbrug. Bliv inspireret til hvordan du kan tale med elever om tobak på en åben og motiverende måde. Nogle elever kan også få brug for hjælp til at håndtere en skole- eller praktikdag uden at ryge eller bruge andre former for tobak, uanset om de ønsker at stoppe med det, når de har fri. Få inspiration til at gribe det øjeblik, hvor eleven er åben for dialog. Ofte har du kun kort tid, før vedkommende er mentalt og fysisk videre til noget andet.

På kurset får du undervisning i:

  • Grundlæggende samtalemæssige færdigheder
  • Praktisk træning i samtaleteknikker med fokus på korte samtaler
  • Unges afhængighed - både fysisk, psykisk og social afhængighed
  • Rygestopprocessen
  • Fakta om tobaksforbrug i Danmark, snus, e-cigaretter og helbredskonsekvenser
  • XHALE, Kræftens Bekæmpelses digitale hjælp til rygestop
  • Håndtering af en røgfri skoledag

Kurset lægger vægt på konkrete materialer samt øvelser og træning i de teknikker, deltagerne lærer om.

Målgruppe

Røgfrit liv – Korte samtaler med unge henvender sig primært til dig, der gerne vil arbejde professionelt med at forebygge tobak på ungdomsuddannelser, efterskoler eller 10. klassecentre. Det er for eksempel relevant for undervisere, pædagoger, sundhedsplejersker eller andre ansatte i kommunen, som har tilknytning til uddannelsesinstitutioner. Kurset er også relevant, hvis din skole gerne vil arbejde mere med at understøtte røgfri skoletid, hvor eleverne skal have hjælp til at håndtere en røgfri skoledag.

Hvis du vil arbejde med at forebygge tobak blandt elever op til 9. klasse, anbefaler vi, at du i stedet tilmelder dig Kræftens Bekæmpelses ”Forebyggerkursus”.

Form og varighed

Undervisningen på kurset består i en vekslen mellem oplæg, øvelser og samtaler i plenum. Desuden inddrages film, cases og konkrete materialer i undervisningen.

Kurset varer to dage fra startdatoen og den efterfølgende dag – den første dag kl. 9.00 til 16.00, den anden dag kl. 9.00 til 15.00. Der er morgenbrød, frokost og kaffe i løbet af dagen.

Undervisere
Underviserne er ansat i Kræftens Bekæmpelse og arbejder til dagligt med rygning. På dag 1 underviser en af vores psykologer, mens dag 2 varetages af en medarbejder, som beskæftiger sig specifikt med tobak på uddannelsesinstitutioner.

Forudsætninger for deltagelse
Deltagelse forudsætter, at du selv har været helt røg- og nikotinfri i mindst tre måneder op til kurset.

Kursusbevis
Du får et kursusbevis efter gennemført kursus. Da kurset er to dages intensiv undervisning, vil du få kursusbeviset ved fuldt fremmøde. Det er altså ikke muligt at være fraværende en del af tiden.

Deltagerpris

kr. 3.600 pr. person + materialer.

Materialer til kurset

Manualen: Røgfrit Liv - Korte samtaler med unge er obligatorisk til kurset og koster kr. 375 inkl. moms / kr. 300 ekskl. moms.

Den valgfrie teoribog: Rygeafvænning - teori og praksis for professionelle rådgivere koster kr. 250 inkl. moms / kr. 200 ekskl. moms.
Denne bog er en hjælp til professionelle, som kommunikerer med mennesker om rygning og rygestop. Rygning er en afhængighed, og et varigt rygestop er for mange mennesker, der ryger, en stor udfordring. Teoribogen er et godt supplement til den obligatoriske manual ”Korte samtaler med unge”.

OBS! Ved tilmelding skal du aktivt tilvælge materialerne.Vælg tilkøb
375,-
Manual til Røgfrit Liv - Korte samtaler med unge er et praktisk arbejdsredskab til professionelle, som skal arbejde med unge mennesker på ungdomsuddannelser. Manualen indeholder også en beskrivelse af XHALE programmet og appen. Manualen er en obligatorisk del af pensum på det 2-dages kursus "Røgfrit Liv - Korte samtaler med unge” og på det 1-dags "Suppleringskursus - Røgfrit Liv - Korte samtaler med unge". Manualen er senest revideret i 2020.
250,-
Denne bog er en hjælp til professionelle, som kommunikerer med mennesker om rygning og rygestop. Rygning er en afhængighed, og et varigt rygestop er for mange mennesker der ryger en stor udfordring. Kvalificeret rådgivning i grupper eller individuelt kan hjælpe såvel voksne som unge til at blive røgfri og vedligeholde sit rygestop. Den professionelle rådgiver har brug for en solid faglig viden om rygeafvænning for at kunne hjælpe bedst muligt. Denne bog samler den vigtigste teoretiske viden på området, og undervejs gives mange praktiske eksempler på rådgivning. Bogen er også relevant for mennesker, som arbejder med planlægning og organisering af forebyggelse, behandling og rådgivning. I bogen gives der råd til, hvordan organiseringen af arbejdet med rygning i sundhedssystemet løses bedst muligt. Bogen er senest revideret i 2020.
 

Ecopark

Bautavej 1A
8210 Aarhus V


Tlf.: 35 25 75 26

stopkurser@cancer.dk

Undervisere


Maria Stage

Projektleder

35 25 79 89

marsta@cancer.dk


Marianne Kaas

Psykolog

35 25 75 33

mark@cancer.dk


Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte kursussekretæren på 35 25 75 26 eller stopkurser@cancer.dk